رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین ساب تایپ های ژن ‭mec‬ ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‌سیلین ‭( MIRSA )‬ جدا شده از بیماران مراجعه کننده و بستری در بیمارستان های الزهرا و شریعتی اصفهان به روش ‭Multiplex PCR‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101618
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۷۱‬
شماره راهنما : ‭QW،۱۴۲/۵،.C6،ش۳۲۱ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : شاهین، مجتبی
عنوان : تعیین ساب تایپ های ژن ‭mec‬ ایزوله‌های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی‌سیلین ‭( MIRSA )‬ جدا شده از بیماران مراجعه کننده و بستری در بیمارستان های الزهرا و شریعتی اصفهان به روش ‭Multiplex PCR‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مجتبی شاهین
استاد راهنما : ؛ اصغر هوایی، شراره مقیم
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته میکروب شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۹۹‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۱۲۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : استافیلوکوکوس ارئوس یکی از باکتری های مهم بیماری زا و یک پاتوژن بسیار قوی در ایجاد بیماری های کسب شده از بیمارستان و عفونت های اکتسابی از جامعه می باشد. این باکتری باعث طیف وسیعی از بیماری های از عفونت های پوستی سطحی گرفته تا عفونت های بسیار شدید و مهاجم شامل سپتی سمی، پنومونی، اندوکاردیت و آبسه های عمیق پوست می‌شود. این باکتری یکی از شایع‌ترین عوامل باکتریایی است که مرگ و میر آن می‌تواند تا‭ ۳۵ ‬درصد افزایش یابد. بنابراین برای کنترل عفونت های بیمارستانی باید درصد شیوع سویه‌های استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی سیلین ‭( MRSA )‬ را به سرعت شناسایی و اقدامات درمانی را برای کنترل این عفونت ها انجام داد. در این مطالعه ابتدا از روش ‭PCR‬ برای تعیین ‭MRSA‬ ها و از روش ‭Multiplex PCR‬ با استفاده از چهار پرایمر اختصاصی برای تعیین پنج ساب تایپ ‭MRSA‬ استفاده شد. سپس نتایج به دست آمده از روش ژنوتیپی با روش های فنوتیپی اگزاسیلین آگار اسکرین و دیسک دیفیوژن برای آنتی بیوتیک سفوکسیتین برای تعیین ‭MRSA‬ مقایسه شد. پس از آن تعیین ‭MIC‬ به روش آگار دایلوشن برای آنتی بیوتیک های وانکومایسین و اگزاسیلین انجام گرفت و در آخر تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن انجام گردید. میزان فراوانی ‭MRSA‬ در این مطالعه به روش ژنوتیپی‭ ۹۱ ‬نمونه (‭ ۴۱ ‬درصد) بود که در روش فنوتیپی به روش اگزاسیلین آگار اسکرین این تعداد به‭ ۵۶ ‬نمونه و در روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن‭ ۵۳ ‬نمونه دارای ژن ‭mec‬ تشخیص داده شدند. بیشترین فراوانی ساب تایپ های ‭mec‬ به ترتیب مربوط به ساب تایپ‭ ۱ ،۳ ،۴ ‬و‭ ۲ ‬بود و ساب تایپ‭ ۵ ‬در بین ایزوله‌ها دیده نشد. همچنین بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به تتراسایکلین و سفوکسیتین بود و مقاومت به وانکومایسین در روش دیسک دیفیوژن و آگار دایلوشن مشاهده نشد. در مقایسه با روش استفاده از دیسک دیفیوژن، استفاده از روش های دیگر از جمله ‭Agar screen‬ و حتی ‭E-test‬ دقت و حساسیت را به میزان بیشتری افزایش می‌دهد و از پیدایش جواب های کاذب تاحدود زیادی جلوگیری می‌شود. مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد استفاده از روش ‭PCR‬ به عنوان یک روش استاندارد برای ردیابی ژن های موجود در یک باکتری می‌باشد. از آنجایی که در بعضی از مواقع علی‌رغم وجود یک ژن در باکتری ممکن است که ویژگی های فنوتیپی این ژن بیان نشود. بنابراین برای پی بردن قطعی به وجود این ژن در باکتری بایستی از روش ‭PCR‬ استفاده کرد. در مورد تکنیک ‭Sccmec typing‬ همانطور که در مقالات دیگر نیز ذکر شده است. به علت مفید بودن، ساده بودن، قابلیت تکرارپذیری آسان، سریع و ارزان بودن، آنالیز تعداد زیاد نمونه در مدت کوتاه و همچنین مناسب بودن آن برای بررسی های اپیدمیولوژیکی از این روش به طور روتین برای تایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس می توان استفاده کرد. آنچه می‌توان پس از انجام ‭PCR‬ و متعاقب آن ‭Sccmec typing‬ می‌توان پس از شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین، اقدامات لازم را جهت درمان ( به دلیل الگوی متفاوت مقاومت آنتی بیوتیکی) و به خصوص کنترل عفونت های بیمارستانی ناشی از این باکتری که متاسفانه قسمت اعظمی از عفونت های بیمارستانی را به خود اختصاص داده، انجام داد. بنابراین با انجام انی گونه تحقیقات می‌توانیم از مقاومت بیش از اندازه باکتری و به دنبال آن مصرف بی‌رویه داروهای گلیکوپپتیدی ( به عنوان آخرین آنتی بیوتیک انتخابی سوش های مقاوم به متی سیلین) که در حال حاضر تنها داروی موثر موجود در بازار می‌باشند، جلوگیری کرده و هزینه‌های درمانی را کاهش دهیم
توصیفگر : ۱. استافیلوکوکوس اورئوس.- کلیدواژه‌ها: استافیلوکوک طلائی
: عفونتهای استافیلوکوکی
: مقاومت میکروبی دارو
: پنی سیلین ها
: واکنش زنجیره ای پلیمراز
: ژنتیک
: انتشار عفونت
: Staphylococcus aureus
: Staphylococcal Infections
: Drug Resistance, Microbial
: Pencicillines
: Polymerase Chain Reaction
: GENETICS
: Cross Infection
: Methicillin
شناسه افزوده : هوایی، اصغر، استاد راهنما
: مقیم، شراره، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۷۶موجود‭‬
نظرسنجی