رکورد قبلیرکورد بعدی

" دزیمتری و شبیه‌سازی مونت کارلو برای پرتودرمانی بیماران دارای تومور مغزی در مجاورت صفحه تیتانیوم "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101624
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۴۹‬
شماره راهنما : ‭WN،۶۶۰،ر۴۸۹د،۱۳۹۱‬
سرشناسه : رستم‌پور، معصومه
عنوان : دزیمتری و شبیه‌سازی مونت کارلو برای پرتودرمانی بیماران دارای تومور مغزی در مجاورت صفحه تیتانیوم [پایان‌نامه]
نویسنده : /معصومه رستم‌پور
استاد راهنما : ؛ کیوان جباری، مهناز رعایائی
استاد مشاور : ؛ رضا پورخلیلی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۶‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۵۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سرطان های پیشرفته سر و گردن اغلب با ترکیب جراحی و رادیوتراپی پس از عمل، درمان می‌شود. در برخی از موارد در جراحی تومورهای مغزی پس از برداشتن تومور، جمجمه با استفاده از یک صفحه نازک بسته می‌شود. این صفحه معمولا دارای عدد اتمی بالا و از جنس تیتانیوم است. هنگامیکه صفحه در جمجمه جداسازی می‌شود. در هنگام رادیوتراپی در مسیر تابش قرار می‌گیرد. در نتیجه توزیع دوز تحت تاثیر تابش های جذب شده و پراکنده شده توسط صفحه تغییر می‌کند. برای شبیه سازی از کدهای ‭BEAMnrc‬ و ‭DOSXYZnrc‬ استفاده شد. با استفاده از شبیه‌سازی، صفحه تیتانیوم با ضخامت ‭ ۰/۰۵۵ cm‬در عمق های مختلف از سطح فانتوم قرار گرفت و با الکترون ‭ ۶ MeV‬و ‭ ۱۰ MeV‬تابش داده شد و مقادیر درصد دوز عمقی برحسب عمق به دست آمد. نتایج با حالتی که صفحه تیتانیوم در فانتوم وجود ندارد مقایسه شد. برای اندازه گیری تجربی از فانتوم ‭RW3‬ و فیلم ‭EBT2‬ استفاده شد. نمودار نسبت دوز با و بدون تیتانیوم برحسب عمق تیتانیوم رسم شد و این نسبت دوز دقیقا بعد از تیتانیوم با هر دو روش شبیه‌سازی و اندازه‌گیری تجربی به دست آمد و با هم مقایسه شد. با استفاده از روش شبیه‌سازی نشان داده شد که در واکسل بعد از تیتانیوم، تا قبل از عمق دوز ماکزیمم افزایش دوز تا حد‭ ۱۰ ‬درصد و پس از دوز ماکزیمم کاهش دوز تا حد‭ ۱۶ ‬درصد وجود دارد. قبل از تیتانیوم برای هر دو انرژی ‭ ۶ MeV‬و ‭ ۱۰ MeV‬همیشه افزایش دوز وجود دارد در واکسل قبل از صفحه تیتانیوم افزایش دوز برای عمق های مختلف تیتانیوم از‭ ۱/۵ ‬درصد تا‭ ۱۳/۵ ‬درصد متفاوت بود. نسبت دوز با و بدون تیتانیوم در قبل از دوز ماکزیمم بیشتر از یک و بعد از دوز ماکزیمم کمتر از یک است. اگر صفحه تیتانیوم در ناحیه بیلدآپ قرار بگیرد باعث افزایش دوز شده و می‌تواند موجب نکروز بافت نرم مجاور شود و اگر در ناحیه بعد از بیلدآپ قرار بگیرد باعث افزایش دوز شده و می‌تواند موجب نکروز بافت نرم مجاور شود و اگر در ناحیه بعد از بیلد آپ باشد، باعث کاهش دوز شده و احتمال کنترل تومور کاهش می‌یابد. در قبل از تیتانیوم همیشه افزایش دوز وجود دارد که این به دلیل افزایش پرتوهای پراکنده شده به عقب می‌باشد
توصیفگر : ۱. پرتوسنجی.- کلیدواژه‌ها: نورویش های مغز- پرتودرمانی
: دوز تابش
: فن‌آوری پرتوشناسی
: تیتانیوم
: Brain Neoplasms- radiotherapy
: Radiation Dosage
: Technology, Radiologic
: Titanium
: Radiometry
شناسه افزوده : جباری، کیوان، استاد راهنما
: رعایائی، مهناز، استاد راهنما
: پورخلیلی، رضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۵۴موجود‭‬
نظرسنجی