رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی هیستولوژیک و هسیتومورفومتریک ترمیم ساکت دندان با استفاده از ‭Porous Titanium Granules‬ در سگ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101629
شماره مدرک : ‭ت۱۳۹۵۳‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۴۰،ف۵۲۳‮الف‬،۱۳۹۱‬
سرشناسه : فرسام، طیبه
عنوان : ارزیابی هیستولوژیک و هسیتومورفومتریک ترمیم ساکت دندان با استفاده از ‭Porous Titanium Granules‬ در سگ [پایان‌نامه]
نویسنده : /طیبه فرسام
استاد راهنما : ؛ محمد توکلی، احمد مقاره‌عابد
استاد مشاور : ؛ فاطمه مشهدی عباس
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۳‬ص.‬: مصور ( رنگی) ، جدول، نمودار( رنگی)
يادداشت : چاپی
چکيده : روش های مختلفی جهت حفظ ساختمان استخوان بعد از اعمال تروماتیک مانند خارج کردن دندان پیشنهاد شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک ترمیم ساکت دندان بعد از کاربرد ‭Porous Titanium Granules (PTG)‬ در سگ بود. در این مطالعه تجربی- حیوانی دوسوکور چهار سگ درطول زمان شش هفته مورد بررسی قرار گرفتند. سه ساکت با استفاده از روش جراحی ( همی سکت و کشیدن) در هر طرف از مندیبل سگ ها ایجاد شد. هر ساکت در هر طرف به طور اتفاقی با استفاده از ‭PTG‬ و به همراه یک ممبرن قابل جذب پر شد. در ساکت دیگرهیچ ماده جایگزین استخوان قرار نگرفت و تنها با ممبرن قابل جذب پوشیده شد. آخرین ساکت بدون استفاده از مواد بازسازی کننده استخوان و ممبرن به عنوان گروه کنترل رها شد. سگ ها در زمان های دو و شش هفته قربانی شدند. نمونه‌های استخوانی از ساکت مندیبل آماده شد و به روش ‭Hematoxylin and Eosin ( H and E )‬ رنگ آمیزی شده و به وسیله میکروسکوپ نوری جهت تشکیل استخوان و انواع آن مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ‭۱۶ spss‬، آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تفاوت معناداری بین گروه تیگران به همراه ممبرن و گروه کنترل در هر یک از زمان های دو هفته و شش هفته در میزان کل استخوان بازسازی شده وجود داشت. میانگین مقدار استخوان ‭Lamellar , Woven‬ و کل استخوان ساخته شده تفاوت معناداری را بین زمان های دو و شش هفته برای هر سه گروه نشان داد. مطابق با نتایج این مطالعه استفاده از ماده بازسازی کننده استخوان تیگران همراه با ممبرن می‌تواند بازسازی استخوان را بهبود بخشد
توصیفگر : ۱. زائده آلوئولار.- کلیدواژه‌ها: کشیدن دندان
: مواد دندانی
: ترمیم استخوان
: فک پایین- بافت شناسی
: تیتانیوم
: جراحی دهان
: زائده استخوان آلوئول
: Tooth Extraction
: Dental Materials
: Bone Regeneration
: Mandible- histology
: Titanium
: Surgery, Oral
: Alveolar Process
: Tooth Socket
شناسه افزوده : توکلی، محمد، استاد راهنما
: مقاره‌عابد، احمد، استاد راهنما
: مشهدی عباس، فاطمه، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۳۹۵۳موجود‭‬
نظرسنجی