رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر کاربرد سه نوع آنتی اکسیدان بر استحکام باند رزین - پست دو نوع فایبر پست سمان شده با دو گونه سمان رزینی متعاقب آماده سازی با پراکسید هیدروژن "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101642
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۹۰‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،ط۵۸۹ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : طریقی، پردیس
عنوان : بررسی اثر کاربرد سه نوع آنتی اکسیدان بر استحکام باند رزین - پست دو نوع فایبر پست سمان شده با دو گونه سمان رزینی متعاقب آماده سازی با پراکسید هیدروژن [پایان‌نامه]
نویسنده : /پردیس طریقی
استاد راهنما : ؛ مریم خروشی، حمید مظاهری
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی ترمیمی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۹‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۰۲۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آماده سازی سطحی پست های همرنگ دندان با پراکسید هیدروژن از روشهای شیمیایی افزایش استحکام باند است که خود بدلیل نفوذ اکسیژن آزاد میتواند با باند سمان رزینی تداخل داشته باشد. این مطالعه به بررسی کاربرد سه نوع آنتی اکسیدان بر استحکام باند دو سمان رزینی با دو گونه پست آماده سازی شده با پراکسید هیدروژن پرداخت. در این مطالعه آزمایشگاهی،‭ ۳۲ ‬پست فایبرگلاس و‭ ۳۲ ‬پست کوارتز به‭ ۴ ‬گروه تقسیم شده و به شرح زیر آماده سازی شدند: گروه های کنترل‭۱ ‬: آماده سازی با پراکسید هیدروژن‭ ۱۰ ‬درصد به مدت‭ ۲۰ ‬دقیقه و کاربرد سایلن و سپس باندینگ مربوطه در صورت لزوم. گروه های‭ ۳ ،۲ ‬و‭ ۴ ‬: پس از آماده سازی با پراکسید هیدروژن، به ترتیب تحت تاثیر سه نوع آنتی اکسیدان شامل هسپریدین، رزمارینیک اسید، و سدیم آسکوربات قرار گرفته و سپس مانند گروههای کنترل بر روی آنها سایلن به تنهایی یا سایلن و باندینگ به کار رفت. در هر گروه نیمی از پست ها با سمان رزینی کانونشنال ‭Duo- Link‬ و نیمی دیگر با سمان سلف ادهزیو ‭BisCem‬ در ریشه های آماده شده با قطر مشابه و طول‭ ۱۵ ‬میلیمتر طبق دستور کارخانه سازنده سمان شدند. پس از اعمال‭ ۱۰۰۰ ‬چرخه حرارتی، از قسمت میانی هر ریشه‭ ۴ ‬برش تهیه گردید (‭.( n=۱۶ ‬ برای هر قطعه تست ‭Push - out‬ با سرعت‭ ۰/۵ ‬میلیمتر بر دقیقه انجام شد و نتایج با آنالیز واریانس دو طرفه و سه طرفه و ‭Tukey HSD test‬ ارزیابی گردید. از هر گروه یک نمونه برای بررسی ‭SEM‬ آماده سازی شد. بیشترین میزان استحکام باند مربوط به پست گلاس با سمان کانونشنال در گروه کنترل (‭ ۱۵/۹۶ ‬مثبت و منفی‭ ۵/۰۷ ‬مگاپاسکال) و کمترین مربوط به پست گلاس با سمان کانونشنال در گروه سدیم آسکوربات (‭ ۶/۷۹ ‬مثبت و منفی‭ ۳/۹۹ ‬مگاپاسکال) بود. در حالیکه نوع سمان و نوع پست به تنهایی اثر معنی داری بر استحکام باند نداشتند ( به ترتیب‭P = ۱ ‬ و‭( P = ۰/۶۲ ‬، آماده سازی سطحی پست اثر معنی داری براستحکام باند آن نشان داد.(‭.( P= ۰/۰۲۶ ‬ اثر نوع آنتی اکسیدان بر استحکام باند ‭push -Out‬ پست های آماده‌سازی شده با پراکسید هیدروژن بسته به نوع سمان و نوع پست مورد استفاده متفاوت بود. مقدار استحکام باند بدست آمده با پست های گلاس به نوع آنتی اکسیدان و نوع سمان بستگی بیشتری داشت
توصیفگر : ۱. رزین‌های کامپوزیتی.- کلیدواژه‌ها: صمغ‌های مرکب
: سیمان دندان
: چسبنده‌ها
: مواد دندانی
: آنتی اکسیدان ها
: Coposite Resins
: Dental Cementum
: Adhesives
: Dental Materials
: Antioxidants
: Hydrogen Peroxide
شناسه افزوده : خروشی، مریم، استاد راهنما
: مظاهری، حمید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۰۹۰موجود‭‬
نظرسنجی