رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه غلظت پروتئین ‭RANKL‬ و ‭Osteoprotegerin‬ در سرم، بزاق و مایع شیار لثه افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101646
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۸۵‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۴۰،ن۱۷۳ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ناصری اصفهانی، روح‌اله
عنوان : بررسی رابطه غلظت پروتئین ‭RANKL‬ و ‭Osteoprotegerin‬ در سرم، بزاق و مایع شیار لثه افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن [پایان‌نامه]
نویسنده : /روح‌اله ناصری اصفهانی
استاد راهنما : ؛ پریچهر بهفرنیا، زهرا سیدمعلمی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پریودنتیکس، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۲۵‬ص.‬: مصور( بخشی رنگی) ، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۲۹۳۵۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هدف این مطالعه تعیین رابطه میان غلظت پروتئین ‭RANKL‬ و ‭Osteoprotegerin‬ در سرم، بزاق و مایع شیار لثه افراد سیگاری و غیر سیگاری مبتلا به پریودنتیت مزمن می باشد. مطالعه‌ی تحلیلی و مقطعی حاضر بر روی‭ ۳۹ ‬بیمار مرد مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط تا پیشرفته (‭ ۱۵ ‬فرد سیگاری و‭ ۱۴ ‬فرد غیر سیگاری) و‭ ۱۰ ‬مرد غیر سیگاری عاری از هرگونه بیماری پریودنتال به عنوان گروه شاهد سالم انجام گردید. مایع شیار لثه توسط پریواستریپ از افراد مورد مطالعه جمع آوری گردید. نمونه‌های سرم و بزاق صبح هنگام به حالت ناشتا از بیماران جمع آوری شد و میزان غلظت ‭OPG (Osteoprotegrin) ,RANKL (receptor activator of nuclear factor kB ligand)‬ به روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آنالیز آماری ‭one way ANOVA‬ و آزمون ‭(Turkey's multiple comparisons test ) Post hoc‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. (‭P - value<۰/۰۵ ‬ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. تفاوت در میانگین غلظت ‭RANKL‬ در بزاق، سرم و مایع شیار لثه در بین سه گروه مورد مطالعه معنی دار نبودند. سطح سرمی ‭OPG‬ در گروه بیماران مبتلا به پریودنتیت سیگاری پایین تر از گروه بیماران مبتلا به پریودنتیت غیر سیگاری بود. بالعکس، در نمونه های بزاقی سطح ‭OPG‬ در گروه بیماران مبتلا به پریودنتیت غیر سیگاری پایین تر از دو گروه دیگر بود. تفاوت های فوق از لحاظ آماری معنی دار نبودند. نسبت بالاتر ‭RANKL/OPG‬ در هر سه نمونه بزاق، سرم و مایع شیار لثه در گروه های مبتلا به پریودنتیت دیده شد. تفاوت نسبت ‭RANKL/OPG‬ فقط در نمونه بزاق گروه بیماران مبتلا به پریودنتیت غیر سیگاری نسبت به گروه شاهد سالم معنی دار بود.(‭.(P<۰/۰۵ ‬ مطالعه ی حاضر نشان می دهد که ‭OPG‬ و ‭RANKL‬ در سرم، بزاق و مایع شیار لثه در گروه بیماران مبتلا به پریودنتیت و افراد سالم وجود دارد. نسبت ‭OPG/ RANKL‬ درافراد غیر سیگاری مبتلا به پریودنتیت نسبت به گروه افراد سالم بالاتر می باشد، اما میزان آن در گروه بیماران سیگاری افزایش معنی دار نشان نمی دهد. این می تواند پیشنهاد کننده این مطلب باشد که سیگار مکانیسم تحلیل استخوان را در سطح مولکولی از طریق سیستم ‭OPG - RANKL‬ تحت تاثیر قرار نمی دهد
توصیفگر : ۱. بیماریهای پریودنتال.- کلیدواژه‌ها: بیماریهای بافت اطراف دندان
: استعمال دخانیات
: بزاق
: شیارهای دندانی
: لثه
: پروتئین ها
: Periodontal Diseases
: Smoking
: Saliva
: Dental Fissures
: Gingiva
: Proteins
: Osteoprotegerin
شناسه افزوده : بهفرنیا، پریچهر، استاد راهنما
: سید معلمی، زهرا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۰۸۵موجود‭‬
نظرسنجی