رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی عملکرد متخصصین ارتودنسی در رابطه با پیشگیری و درمان دمینرالیزاسیون مینا "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101651
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۸۱‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۷۰،ف۶۳۵‮الف‬،۱۳۹۲‬
سرشناسه : فرهادی، وشناد
عنوان : ارزیابی عملکرد متخصصین ارتودنسی در رابطه با پیشگیری و درمان دمینرالیزاسیون مینا [پایان‌نامه]
نویسنده : /وشناد فرهادی
استاد راهنما : ؛ فائزه اسلامی پور
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای عمومی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : دمینرالیزاسیون مینا یا لکه‌های سفید ‭White Spot Lesions ( WSL )‬ یکی از رایج‌ترین عوارض درمان ارتودنسی می‌باشد. از آنجایی که متخصصین ارتودنسی نقش مهمی در پیشگیری و درمان این عوارض دارند، لذا این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد ارتودنتیست ها در پیشگیری و درمان ‭WSL‬ صورت گرفت. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، خوشه‌ای عملکرد‭ ۱۰۹ ‬متخصص ارتودنسی در زمینه پیشگیری و درمان مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این مطالعه پرسشنامه‌ای طراحی گردید و پس از تائید روایی و پایایی آن و با ضریب آلفا کرونباخ‭a = ۰/۸۵ ‬ مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه شامل یک بخش دموگرافیک و یک بخش با‭ ۱۳ ‬سوال درباره عملکرد متخصصین در زمینه پیشگیری و درمان ‭WSL‬ می‌باشد. داده‌ها در نرم‌افزار ‭spss20‬ وارد گردید. و با آزمون های آماری ‭ANOVA‬ و ‭t- test‬ در سطح معنی‌داری‭a = ۰/۰۵ ‬ مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه حاضر میانگین نمره عملکرد متخصصین ارتودنسی‭ ۷/۶۲ ‬بوده و‭ ۹۹/۴ ‬درصد از متخصصین دارای عملکرد خوب و‭ ۳/۷ ‬درصد دارای عملکرد متوسط و‭ ۱/۹ ‬درصد عملکرد ضعیف داشتند. اختلاف میان میانگین نمره عملکرد در زنان به طور معنی داری از مردان بیشتر بود. (‭.(P value =۰/۰۰۱ ‬ همچنین ارتباط بین سن و عملکرد معنی دار بود. (‭.(P = ۰/۰۰۱ ‬ اما اختلاف معنی داری میان نمره عملکرد و سابقه کار دیده نشد. (‭( P= ۰/۲۳۰ ‬ نتایج این مطالعه نشان داد که‭ ۹۴/۴ ‬درصد از متخصصین شرکت کننده در این مطالعه در آموزش مراقبت های سلامت دهان و دندان بیماران از محصولات فلوراید استفاده می‌کنند و خمیردندان و دهانشویه حاوی فلوراید شایع ترین محصولات فلوراید دار مورد استفاده هستند. عملکرد متخصصین ارتودنسی در خصوص پیشگیری و درمان ‭WSL‬ مناسب بود. اغلب دندان‌پزشکان از محصولات فلوراید دار برای پیشگیری از ‭WSL‬ استفاده می کردند. خمیردندان و دهانشویه حاوی فلوراید شایع ترین روش های پیشگیری از بروز ‭WSL‬ بودند
توصیفگر : ۱.پوسیدگی های دندان.- کلیدواژه‌ها: پوسیدگی دندان- پیشگیری و کنترل
: دندان‌آرایی
: مینای دندان
: فلورایدها
: الگوهای درمانی دندان‌پزشکان
: Dental Caries- prevention and control
: Orthodontics
: Dental Enamel
: Fluorides
: Dentist's Practice Patterns
: Tooth Demineralization
شناسه افزوده : اسلامی‌پور، فائزه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۰۸۱موجود‭‬
نظرسنجی