رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی، آگاهی، عملکرد و نگرش کارشناسان مامائی در زمینه مراقبت های دندانپزشکی در طی دوران بارداری در شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101654
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۷۸‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۹،ر۹۱۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ریاحی، امیرتاجمیر
عنوان : بررسی، آگاهی، عملکرد و نگرش کارشناسان مامائی در زمینه مراقبت های دندانپزشکی در طی دوران بارداری در شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /امیر تاجمیرریاحی
استاد راهنما : ؛ شیما سهیلی‌پور، فیروزه نیلچیان
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای عمومی
صفحه شمار : ‮ ‭۴۹‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۲۷۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : حضور کادر درمانی آگاه با چگونگی پیشگیری و درمان بیماریهای دهان و دندان در سیستم سلامت میتواند نقش موثری در ارتقاء سلامت دهان و دندان افراد جامعه داشته باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی دانش، نگرش و عملکرد پرسنل مامائی در زمینه ی ملاحظات دهان و دندان در دوران بارداری می باشد. این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی، توصیفی- تحلیلی می باشد. از میان کلیه ی کارشناسان مامایی شاغل در شهر اصفهان که مشتمل بر هزار نفر بودند، تعداد صد و هفتاد نفر جهت پر کردن پرسشنامه انتخاب شدند. پرسشنامه‌ای هفت قسمتی مشتمل بر‭ ۴۶ ‬سوال طراحی گردید. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها توسط روش های آمار توصیفی و آمار تحلیلی شامل تست‭t ‬ دو نمونه‌ای مستقل، آنالیز واریانس و آزمون آماری ‭Chi2‬ با استفاده ازنرم افزار‭SPSS‬ تحلیل گردید. از میان‭ ۳۰۰ ‬پرسشنامه‌ی پخش شده، تعداد‭ ۲۳۸ ‬( میزان پاسخ دهی‭ ۸۰ ‬درصد) مورد پاسخ داده شد. نتایج نشان داد کارشناسان مامایی از آگاهی کمی در زمینه‌ی مراقبت های دهان و دندان برخوردارند. موارد کمی همواره معاینات دهان و دندان خانم‌های باردار را جزئی از مراقبت‌های روتین مراجعین خود قرار می‌دهند و در بیشتر موارد جهت کمک به سلامت دهان و دندان مراجعین خود به جای معاینه و مداخله‌ی شخصی، بیمار را به دندانپزشک ارجاع دهند. تقریبا " تمام شرکت کنندگان مراقبت های دهان و دندان را به عنوان جزیی از مراقبت های دوران بارداری می دانستند. از آنجا که کارشناسان مامایی در ارتباط مستقیم با معاینات زنان باردار قرار دارند می توانند نقش مهمی در غربالگری و ارجاع بیماری های دهان و دندان در این گروه داشته باشند. ارتقای سطح آموزش در میان کارشناسان مامایی می تواند در همکاری بیشتر این گروه با ارائه دهندگان سلامت دهان و دندان موثر باشد. نتایج مطالعه‌ی حاضر نشانگر آن است که ارتباط نزدیکی میان سطح نگرش از مراقبت های دندانپزشکی در دوران بارداری و تمایل به دخالت کلینیکی وجود دارد
توصیفگر : ۱. مراقبت از دندان- در بارداری.- کلید واژه‌ها: مراقبت از دندان
: آبستنی
: دانش، نگرش، عملکرد
: مامایی
: بیماری های بافت اطراف دندان
: بهداشت دهان
: Dental Care
: Pregnancy
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Midwifery
: Periodontal Diseases
: Oral Health
شناسه افزوده : سهیلی‌پور، شیما، استاد راهنما
: نیلچیان، فیروزه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۰۷۸موجود‭‬
نظرسنجی