رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی ارتباط درصد اسپرم های ‭CD52‬مثبت با پارامترهای اسپرمی و سمن "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101670
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۲۱‬
شماره راهنما : ‭WJ،۸۳۴،م۱۳۹‮الف‬،۱۳۹۲‬
سرشناسه : مازینی، فاطمه
عنوان : ارزیابی ارتباط درصد اسپرم های ‭CD52‬مثبت با پارامترهای اسپرمی و سمن [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه مازینی
استاد راهنما : ؛ روشنک ابوترابی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : علوم تشریحی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۶‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۲۶۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بلوغ اسپرمی در باروری مردان نقش مهمی دارد ‭. CD52‬یکی از گلیکوپروتئین های غشاء اسپرمی است و یک‭anchored - GPI‬است این آنتی ژن در سطح لنفوسیت ها و مجرای اپیدیدیم بیان می شود؛ این گلیکوپروتئین در حین عبور اسپرم از مجرای اپیدیدیم به غشاء اسپرم متصل می شود، همچنین در پلاسمای منی به پروتئین های سمنوجلین می چسبد، هدف از این مطالعه بدست آوردن ارتباط بین درصد اسپرم های ‭CD52‬ مثبت با پارامترهای اصلی مایع منی مثل درصد تحرک اسپرمی، درصد اسپرم های با شکل طبیعی و ویسکوزیتی طبیعی مایع منی می باشد. در مجموع ‭45‬ نمونه مایع منی از مردان کم بارور به دست آمد؛ سپس این ‭45‬ نمونه بر اساس تحرک اسپرمی به سه گروه تقسیم شدند :گروه اول تحرک اسپرمی بیشتر از ‭40‬ ، گروه دوم ‭10‬ تا ‭40‬ و گروه سوم کمتر از ‭10‬ هر گروه شامل ‭15‬ نمونه بوده و طبق استاندارد سازمان بهداشت جهانی ‭(WHO 2010)‬ مورد ارزیابی قرار گرفت‌؛ این نمونه ها با بافر ‭HamS F10‬ شستشو داده شد و به ترتیب آنتی بادی اولیه) آنتی‭G) - CD52 CAMPATH1‬سپس آنتی بادی ثانویه کونژوگه با ‭FITC‬ به نمونه ها اضافه شد پس از آن با فلوسایتومتری آنالیز شدند .آنالیز آماری هر کدام از گروه ها بوسیله نرم افزار ‭SPSS18‬ انجام شد. ارتباط بین درصد اسپرم های ‭CD52‬ مثبت و تحرک اسپرمی منفی و معنادار بوده است .گروه دوم‭0.592 p=0.020) -(r=‬در گروه سوم‭p=0.00) (r=‬ نتایج ما یک ارتباط منفی، معنادار بین درصد اسپرم های ‭CD52‬ مثبت و تحرک اسپرمی نشان داد؛ اما هیچ ارتباطی بین این فاکتور و بقیه پارامترهای اسپرمی مثل شکل طبیعی اسپرم، تعداد اسپرم و ویسکوزیتی مایع منی پیدا نشده است
توصیفگر : ۱. اسپرماتوزوئیدها.- کلیدواژه: اسپرماتوزوئیدها
: منی
: عقیمی مردان
: Spermatozoa
: Semen
: Infertility, Male
شناسه افزوده : ابوترابی، روشنک، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۲۱موجود‭‬
نظرسنجی