رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه آکوستیکی خطاهای گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا و افراد طبیعی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101696
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۲۸‬
شماره راهنما : ‭WV،۵۰۰،‮الف‬۱۵۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ابناوی، فاطمه
عنوان : بررسی و مقایسه آکوستیکی خطاهای گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا و افراد طبیعی [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه ابناوی
استاد راهنما : ؛ لیلا قسیسین
استاد مشاور : ؛ بتول علینژاد، بهزاد مهکی
محل تحصیل : دانشکده علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته گفتاردرمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۷۱‬ص.‬: مصور، جدول، شکل
يادداشت : چاپی
چکيده : گفتار افراد مبتلا به آفازی بروکا به وسیله حذف یا جانشینی کلمات عملکردی، تلاش و تقلا، مکث فراوان، کاهش سرعت، کاهش طول گفته، تولید غیر دقیق صداها، بی دستوری و اختلال در نوای گفتار مشخص می شود. یکی از تظاهرات بالینی در آفازی بروکا نقص در تولید گفتار است. تعیین ماهیت خطاهای گفتار در این بیماران در تشخیص مکانیسم های اساسی مختل و موثر در ایجاد این خطاها بسیار ضروری و مهم می باشد. پژوهش های های اخیر نشان می دهند ویژگی اصلی آسیب گفتاردر افراد مبتلا به آفازی بروکا یک اختلال آوایی شدید مربوط به اجرای تولیدی پارامترهای آوایی گفتار است. در حقیقت الگوهای آکوستیک گفتار در بیماران مبتلا به آفازی بروکا نقایصی را در زمینه کنترل حرکتی در این بیماران نشان می دهد که این نقایص شامل مشکلات در زمانبندی، هماهنگی حرکات تولیدی و کنترل حنجره‌ای می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی ماهیت کنترل حرکتی و ماهیت خطاها در افراد مبتلا به آفازی بروکا می باشد. این مطالعه توصیفی تحلیلی به شیوه مقطعی بود وافراد مورد مطالعه شامل‭ ۱۳ ‬بیمار مبتلا به آفازی بروکای خفیف تا متوسط و‭ ۱۳ ‬فرد طبیعی بودند. پس از قرار گیری آزمودنی در محیط مناسب سیگنال های آکوستیک مربوط به کلمات هدف جمع آوری و ضبط شد. پس از ضبط داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار‭praat‬ ، اسپکتروگرام وشکل موج هر کلمه به منظور تعیین دیرش زمزمه خیشومی ، زمان شروع واک و تغییرات دامنه به دقت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد. گروه مبتلا به آفازی بروکا ی خفیف تا متوسط دیرش زمزمه خیشومی ، زمان شروع واک طولانی تر و تغییرات دامنه متغیرتری را نشان دادند و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار شناخته شد. افزایش دیرش زمزمه خیشومی و زمان شروع واک ، تغییرات نامنظم و متغیر دامنه زمزمه خیشومی در افراد مبتلا به آفازی بروکا خفیف تا متوسط نشان داد نقایصی در زمینه کنترل حرکتی گفتار در این بیماران وجود دارد که این نقایص شامل مشکلات در زمانبندی ، هماهنگی حرکات تولیدی و کنترل حنجره ای می باشد و نتیجه نقص در هماهنگی و یکپارچه سازی حرکات تولیدی و اجرای تولیدی مورد نیاز برای تولید سگمنت هدف می باشد. بنابراین نقایص تولید گفتاردراین بیماران ناشی از انتخاب سگمنت گفتاری نا مناسب نمی باشد بلکه مربوط به آسیب مراحل اجرای تولیدی قطعات گفتاری انتخاب شده و برنامه ریزی شده می باشد
توصیفگر : ۱. اختلالات گفتار.- کلیدواژه ها: اختلالات گفتاری
: آواشناسی گفتار
: زبان پریشی
: صدا شناسی
: Speech Disorders
: Speech Acoustics
: Aphasia
: Acoustics
شناسه افزوده : قسیسین، لیلا، استاد راهنما
: علینژاد، بتول، استاد مشاور
: مهکی، بهزاد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده علوم توانبخشی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۱۴۸۲۸موجود‭‬
نظرسنجی