خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101701
شماره مدرک : ۱۴۲۰۷‬ت
شماره راهنما : ‭WT،۱۰۰،ه۲۲۵ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : هارونی قلعه شاهرخی، جواد
عنوان : بررسی ارتباط بین وضعیت سلامت و عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء سلامت سالمندان شهرستان دنا بر مبنای سازه‌های مدل ارتقاء سلامت پندر در سال‭۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /جواد هارونی قلعه شاهرخی
استاد راهنما : ؛ فیروزه مصطفوی
استاد مشاور : ؛ اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۹۰‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۱۰۵۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : رفتارهای ارتقاء سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت می باشد که به عنوان عامل زمینه‌ای در ابتلا به بسیاری ازبیماریها شناخته شده است و رعایت این رفتارها توسط سالمندان باعث جلوگیری از ابتلا به بسیاری ازبیماری هاو تاثیر بالقوه در پیشبرد سلامت و افزایش کیفیت زندگی و به همان نسبت موجب کاهش هزینه های مربوط به مراقبت های بهداشتی در جامعه‌ای که روز به روز بر تعداد سالمندان آن افزوده می شود، خواهدداشت. مدل ‭pender‬ یک مدل جامع و پیشگویی کننده است که یک چارچوب تئوریک جهت کشف فاکتورها و عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء سلامت را فراهم می‌نماید. می‌توان پیش بینی کرد شناسایی این رفتارها و عوامل موثر بر آن می تواند بر وضعیت سلامت سالمندان موثرباشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین وضعیت سلامت و رفتارهای ارتقاء سلامت سالمندان شهرستان دنا بر مبنای مدل پندر می باشد. مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی ‭(cross scectoional)‬ می باشد. نمونه‌های این مطالعه شامل‭ ۱۲۰ ‬نفر از سالمندان شهرستان دنا بود که به روش تصادفی ساده ازبین پرونده های خانوارهای دارای سالمندان بالای‭ ۶۵ ‬سال انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ‭sf12‬، ‭hplp2‬، حمایت اجتماعی درک شده، خودکارآمدی درک شده، حمایت دین درک شده و موانع درک شده می باشد. داده های گردآوری شده توسط مصاحبه حضوری و چهره به چهره، درنهایت بااستفاده ازنرم افزار‭spss ۲۰ ‬ و آزمون های آنالیز رگرسیون،‭t ‬ مستقل، آنالیز واریانس، رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. میانگین سنی این افراد‭ ۷۳/۱ ‬مثبت منفی‭ ۶/۹ ‬بود. ازاین تعداد‭ ۵۰/۸ ‬درصد مرد و‭ ۴۹/۲ ‬درصد را زنان سالمند تشکیل می دادند. میانگین نمره کلی رفتارهای ارتقاسلامت سالمندان شهرستان دنا‭ ۵۷/۵ ‬(از‭۱۰۰‬) بدست آمد که نشان دهنده‌ی سطح نسبتا قابل قبولی از انجام رفتارهای ارتقادهنده سلامت دراین گروه بود.‭ ۸۵ ‬درصد سالمندان رفتارهای ارتقاء سلامت متوسط و‭ ۱۵ ‬درصد مطلوب داشته‌اند. بین رفتارهای ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، حمایت اجتماعی درک شده، حمایت دینی درک شده، خودکارآمدی درک شده و موانع درک شده ارتباط معناداری دیده شده‭.(pv<0.05)‬ نتیجه آنالیز رگرسیون چندگانه نشان داد رفتارهای ارتقاسلامت، خودکارآمدی و سن به ترتیب پیشگویی کننده های خوبی برای نمره وضعیت سلامت می باشد. لازم به ذکراست که درحضوراین متغیرها، موانع درک شده و حمایت های اجتماعی درک شده پیش گویی کننده خوبی برای نمره وضعیت سلامت نبودند. نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی ارتقاسلامت پندرتوانایی پیشگویی کنندگی خوبی برای وضعیت سلامت سالمندان شهرستان دناداشته است. این موضوع با یافته های سایر مطالعاتی که به تست الگوی پندر پرداخته اند همخوانی دارد. لذاپیشنهاد می گردد جهت شناسایی رفتارهای ارتقاسلامت در سایرنقاط کشور نیز ازا ین مدل بهره گرفته و برنامه های مداخله ای متناسب طراحی گردد. همچنین بکارگیری مدل های دیگرآموزش بهداشت جهت تعیین نقش پیش بینی کنندگی عوامل دیگر در ارتباط با وضعیت سلامت سالمندان پیشنهاد می گردد
توصیفگر : وضعیت بهداشتی
: پزشکی سالمندان
: رفتار بهداشتی
: ‭Health Status‬
: ‭Geriatrics‬
: ‭Health Behavior‬
شناسه افزوده : مصطفوی، فیروزه، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، مشاور آماری
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :