رکورد قبلیرکورد بعدی

" همسانه سازی و بیان آنزیم لیپواکسیژناز پوستی ‭Ambystoma mexicanum (LOXe)‬ در باکتری ‭Escherichia coli‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101708
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۸۲‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۰،ط۴۸۲ه،۱۳۹۲‬
سرشناسه : طحان، مریم
عنوان : همسانه سازی و بیان آنزیم لیپواکسیژناز پوستی ‭Ambystoma mexicanum (LOXe)‬ در باکتری ‭Escherichia coli‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم طحان
استاد راهنما : ؛ محمدرضا مفید، احمد موحدیان عطار
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ر، ‭۷۴‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۸۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آنزیم‌های لیپواکسیژناز نقش مهمی در انواع مکانیسم‌های موجودات زنده ایفا می‌کنند. تاکنون مطالعات زیادی بر روی عملکرد لیپواکسیژناز در انسان و سایر موجودات انجام گرفته است. فعال شدن این آنزیم در یوکاریوت ها و اثرگذاری روی سوبسترای خود ( اسید آراشیدونیک) باعث تولید واسطه‌های گوناگونی می‌شود. یکی از محصولات واکنش این آنزیم لکوترین‌ها هستند .این واسطه التهابی نقش مهمی در پروسه ترمیم زخم ایفا می‌کند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند آنزیم لیپواکسیژناز ‭loxe‬ استخراج شده از یک دوزیست ‭(Ambystoma mexicanum)‬ در مقایسه با لیپواکسیژناز انسانی تاثیری به مراتب بیشتر در فرایند بهبود زخم از خود نشان می‌دهد. تا به حال همسانه سازی و بیان این پروتئین در باکتری انجام نشده و از آنجایی که اولین قدم برای شناسایی و تعیین ویژگی‌های هر پروتئین، در دست داشتن مقادیر زیادی از آن می‌باشد لذا در تحقیق حاضر همسانه سازی و بیان لیپواکسیژناز ‭(Ambystoma mexicanum) (Loxe)‬ مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا توالی کد کننده لیپواکسیژناز ‭(Loxe)‬ براساس توالی آمینو اسیدی پروتئین مورد نظر، طراحی و پس از بهینه سازی کدون‌ها برای بیان حداکثری در باکتری ‭E. coli‬ ، در ناقل ‭pUC57‬ قرار گرفت. قطعه کد کننده سنتز شده پس از هضم با آنزیم‌های برشی مورد نظر، در چهارچوب خواندن ناقل بیانی ‭21a - pET‬ قرار داده شد و در میزبان بیانی ‭E.coli - BL21‬ برای بیان پروتئین‭ ۷۱ ‬کیلو دالتونی ‭loxe‬ (‭ ۶۲۳ ‬اسید آمینه) در حضور ‭IPTG‬ القاء گردید. سپس با تغییر شرایط بیان مانند غلظت ‭IPTG‬ ، وجود آهن، زمان و دمای القا، بیان این آنزیم بهینه شد. در نهایت در شرایط بهینه، پروتئین در مقیاس بالا تهیه و به روشی ساده تخلیص اولیه گردید. کلونی‌هایی بعد از ترانسفورماسیون ایجاد شد، که اکثر آنها حاوی پلاسمید بودند. القای بیان آنزیم ‭loxe‬ باندی حدود‭KD ۷۱ ‬ در ژل الکتروفورز ‭SDS- PAGE‬ نتیجه داد. بیشترین میزان تولید پروتئین با غلظت‭ ۰/۳ ‬میلی‌مولار ماده القا کننده ‭IPTG‬ ،‭ ۱۴ ‬میلی گرم آهن در یک لیتر، در دمای‭ ۲۰ ‬درجه سانتی گراد و‭ ۷۲ ‬ساعت پس از القا مشاهده شد. پروتئین تخلیص شده به فرم انکلوژن بادی بود. امکان تولید پروتئین نوترکیب ‭loxe‬ با شرایط بهینه و میزان زیاد فراهم شد. همچنین خالص‌سازی اولیه مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده انکلوژن بادی بودن پروتئین تولیدی بود. نتایج بدست آمده، مقدمه‌ای برای تحقیقات بعدی روی این آنزیم از قبیل محلول‌سازی و فعالیت می‌باشد
توصیفگر : ۱. اکسیدورداکتازها.- کلیدواژه‌ها: اکسیدورداکتارها
: اشریشیا کولی
: التیام زخم
: آنزیم ها
: Oxidoreductases
: Escherichia coli
: Wound Healing
: Enzymes
: Ambystoma mexicanum
: Lipoxygenase
شناسه افزوده : مفید، محمدرضا، استاد راهنما
: موحدیان عطار، احمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۴۸۲موجود‭‬
نظرسنجی