رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی فرم موضعی گلوکانتیم بار شده در نانو ذرات کیتوزان و بررسی نقش درمانی آن بر‭Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis‬ مقاوم به درمان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101710
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۳۹‬
شماره راهنما : ‭WR،۳۵۰،‮الف‬۳۷۵ط،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ارجمند، رضا
عنوان : طراحی فرم موضعی گلوکانتیم بار شده در نانو ذرات کیتوزان و بررسی نقش درمانی آن بر‭Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis‬ مقاوم به درمان [پایان‌نامه]
نویسنده : /رضا ارجمند
استاد راهنما : ؛ حسین حجازی، ژاله ورشوساز، منصور صالحی
استاد مشاور : ؛ عبداله رفیعی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته انگل‌شناسی پزشکی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۱۸۶‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۴۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : لیشمانیوز واژه‌ای است که به بیماری با طیف وسیعی از علائم بالینی اطلاق می گردد. این بیماری به وسیله انگل تک یاخته جنس ‭Leishmania‬ ایجاد و باعث ابتلا و مرگ و میر زیادی می شود. بیماری اساسا در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر مشاهده می شود و طیف وسیعی از علائم بالینی از یک ضایعه پوستی خود محدود شونده تا یک بیماری احشایی کشنده در صورت عدم درمان را شامل می شود. لیشمانیوز جلدی اگر چه که غیر کشنده است اما به جهت کمک به سیر بهبودی و محدود کردن اسکار ناشی از زخم به ویژه در ناحیه صورت و مناطقی که مرتبط با زیبایی است و برای جلوگیری از انتشار انگل یا عود، بیماری مورد درمان قرار می گیرد. دارو ها و مراقبت های شیمیایی همراه با عوارض جانبی و گزارش موارد بدون پاسخ به دارو ها به دلیل استرین های مقاوم به درمان انگل در حال افزایش می باشد. بعلاوه تهاجمی بودن پروتکل های درمانی استاندارد، منجر به این شده که بیشتر بیماران موفق به تکمیل دوره درمان نشوند. دراین مطالعه سعی شده تا با تغییر وضعیت دارو رسانی بوسیله نانو ذره کیتوزان و نیز با بهبود شیوه تجویز دارو به صورت موضعی هر چه بیشتر از عوارض جانبی دارو کاسته و بر اثرات ضد لیشمانیایی آن افزوده شود تا بدین ترتیب در ادامه با برررسی میزان بیان ژن های دخیل در مقاومت به دارو مثل ‭PGPA, GSH‬ و ‭AQP1‬ میزان اثر گذاری دارو و مقاومت ذاتی انگل در برابر آنتی موان در عدم پاسخ به درمان در مدل حیوانی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گیرد. پس از تهیه داروی بار شده در نانو ذرات و تهیه نمونه های استاندارد و جدا شده از بیماران دچار عدم پاسخ به درمان پس از دریافت حداقل یک دوره درمانی کامل بوسیله داروی گلوکانتیم، گونه انگل های تهیه شده با استفاده از روش ‭Nested- PCR‬ تعیین شد. پس از تهیه مدل اماستیگوت ماکروفاژ و محاسبه میزان ‭ED50‬ دارو میزان اثر گذاری مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با استفاده از گروه های موشی ‭Balb/c‬ و تلقیح انگل های سویه استاندارد و سویه جدا شده از بیماران و با استفاده از نانو داروی تهیه شده روی پایه ژل، بصورت موضعی میزان بهبودی زخم در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. میزان بیان ژن های مقاومت دارویی در پروماستیگوت و اماستیگوت قبل و بعد از مواجهه با نانو دارو با روش ‭Quantitive RT -Real Time PCR‬ ، ‭in vivo‬ و ‭in vitro‬ مورد بررسی قرار می گیرد. پس از تعیین فرمول بهینه دارو غلظت ‭ ۵ mM‬به عنوان ‭ED50‬ دارو بدست آمد. در مدل حیوانی پس از دو هفته درمان تفاوت معنی داری در اندازه زخم ها در دو گروه استاندارد و جدا شده از بیماران مشاهده شد همچنین بار انگلی از ‭3+‬ تا ‭4+‬ به صفر کاهش پیدا کرد. از نظر میزان بیان ژن های مقاومت در ‭vitro‬ و ‭vivo‬ تفاوت معنی داری بین دو گروه استاندارد و جداشده از بیماران و قبل و بعد از درمان در این دو گروه مشاهده نشد. در این مطالعه با استفاده از فرمولاسیون در پایه ژل این نانو دارو و استفاده به صورت موضعی سعی شد تا میزان پذیرش دارو از سوی بیمار، کاهش مدت استفاده از دارو، کاهش دوز استفاده شده، کاهش چشمگیر عوارض جانبی و اثر بخشی بسیار بالا مفهوم جدیدی از داروهای ضد لیشمانیایی را با ترکیبات‭ ۵ ‬ظرفیتی آنتی موان معرفی شود به صورتی که تمام سوش های به دست آمده از بیماران با مقاومت کلینیکی به درمان پاسخ داده و فنوتیپی مشابه با سوش استاندارد از خود نشان دادند؛ که این خود می تواند نشان دهنده نقش مهم دارو رسانی در موارد مقاومت کلینیکی یا عدم پاسخ مناسب به درمان در مواد لیشمانیوز جلدی باشد که با استفاده از این روش می توان هم موارد دچار مقاومت کلینیکی را بهبود بخشید و هم با جلوگیری از رسیدن غلظت های‭sub - optimal‬ به انگل و سایر پاتوژن‌ها از پدیده مقاومت که خطر بالقوه تهدید کننده جوامع بشری می باشد جلوگیری کرد
توصیفگر : ۱. لیشمانیوز جلدی- دارو درمانی.- کلیدواژه‌ها: سالک- دارو درمانی
: سیستم های دارو رسانی
: آنتیموان سدیم گلوکونیت
: Leishmaniasis, Cutaneous- drug therapy
: Drug Delivery System
: Antimony Sodium Gluconate
شناسه افزوده : حجازی، حسین، استاد راهنما
: ورشوساز، ژاله، استاد راهنما
: صالحی، منصور، استاد راهنما
: رفیعی، عبدالله، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۴۳۹موجود‭‬
نظرسنجی