خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101711
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۸۸‬
شماره راهنما : ‭WQ،۱۶۰،ع۴۲۴‮الف‬،۱۳۹۲‬
سرشناسه : عبدی شهشهانی، مهشید
عنوان : ارزشیابی برنامه دوره‌ی دکتری تخصصی بهداشت باروری ایران بر اساس الگوی سیپ ‭(CIPP)‬ در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهشید عبدی شهشهانی
استاد راهنما : ؛ سهیلا احسان‌پور
استاد مشاور : ؛ نیکو یمانی، شهناز کهن
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی ( گرایش بهداشت باروری) ، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۱۶۸‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۱۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : دستیابی به کیفیت مناسب برنامه آموزشی دوره دکترا، نیازمند سنجش های مکرر و کشف کمبودها و نواقص برنامه می‌باشد. الگوی ارزشیابی سیپ، الگویی است کل نگر و جامع که می‌تواند یک برنامه را به صورت سیستماتیک و همه‌جانبه بررسی کند. با توجه به گذشت‭ ۷ ‬سال از راه‌اندازی دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری در ایران و عدم ارزشیابی این دوره تاکنون، مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی برنامه دوره‌ی دکتری تخصصی بهداشت باروری ایران بر اساس الگوی سیپ انجام گردید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ارزشیابی آموزشی بر مبنای الگوی سیپ می‌باشد که در سال‭ ۱۳۹۲ ‬در دانشکده‌های پرستاری و مامایی علوم پزشکی کشور که در آن‌ها مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری دایر بود ( تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شاهرود و مشهد) انجام شد. جامعه پژوهش شامل مدیران گروه / مسئول دوره‌ی دکتری بهداشت باروری (‭۵ ‬) نفر، اعضای هیات علمی دوره‌ی دکتری بهداشت باروری (‭ ۱۸ ‬نفر) ، مسئولین کتابخانه دانشکده‌های پرستاری و مامایی (‭ ۵ ‬نفر)، دانش‌آموختگان‭ ۱۲ ‬نفر) و دانشجویان (‭ ۵۴ ‬نفر) دکتری تخصصی بهداشت باروری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند. ابزار گردآوری داده‌ها، پنج پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته براساس الگوی ‭CIPP‬ و چک لیست ارزیابی امکانات و تجهیزات آموزشی بود. جهت سنجش روایی صوری و محتوایی از نظر متخصصین استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با نرم‌افزار ‭spss‬ تحلیل شد. در تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش، از آمار توصیفی ( میانگین، توزیع فراوانی، درصد و انحراف معیار) استفاده و برای مقایسه میانگین بین گروه‌ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. بیشترین درصد مدیران گروه‭۶۰)‬) ، اساتید‭۸۳/۳)‬)، دانش‌آموختگان ‭۸۳/۳)‬) و دانشجویان (‭۷۴/۱ ‬) ، وضعیت کل شاخص‌های ارزشیابی دوره‌ی دکتری تخصصی بهداشت باروری را در حیطه‌ی زمینه، مطلوب ارزیابی کردند. در حیطه‌ی درونداد، بیشترین درصد مدیران گروه‭۸۰)‬) ، دانش‌آموختگان ‭۶۶/۷)‬) و دانشجویان ‭۶۸/۵)‬) وضعیت کل شاخصهای ارزشیابی دوره‌ی دکتری تخصصی بهداشت باروری را نیمه مطلوب ارزیابی کردند، در حالیکه بیشترین درصد اساتید ‭۶۶/۷)‬) آن را مطلوب گزارش کردند. در حیطه‌ی فرآیند، بیشترین درصد اساتید (‭۶۱/۱ ‬) ، دانش‌آموختگان (‭۷۵ ‬) و دانشجویان (‭۶۴/۸ ‬) وضعیت کل شاخصهای ارزشیابی دوره‌ی دکتری تخصصی بهداشت باروری را، نیمه مطلوب ارزیابی کردند، درحالی که بیشترین درصد مدیران گروه (‭۸۰ ‬) آن را مطلوب ارزیابی کردند. در حیطه‌ی برونداد بیشترین درصد مدیران گروه (‭۸۰ ‬) ، اساتید (‭۵۵/۶ ‬) و دانشجویان (‭۶۱/۱ ‬) وضعیت کل شاخصهای ارزشیابی دوره‌ی دکتری تخصصی بهداشت باروری را، نیمه مطلوب و نیمی از دانش‌آموختگان وضعیت را مطلوب و نیمی، نیمه مطلوب ارزیابی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که در کل دوره‌ی دکتری تخصصی بهداشت باروری در وضعیت نیمه مطلوبی قرار دارد، بنابراین تلاش برای اصلاح و بهبود برخی شاخص‌ها که منجر به وضعیت نیمه مطلوب این دوره آموزشی شده است و همچنین ادامه‌ی فرآیند ارزشیابی جهت ارتقاء کیفیت و اصلاح دوره دکتری بهداشت باروری ضروری به نظر می‌رسد
توصیفگر : ۱. مامایی- آموزش.- کلیدواژه‌ها: مامایی- آموزش
: برنامه درسی
: مطالعات ارزشیابی
: وضعیت آموزشی
: Midwifery- education
: Curriculum
: Evaluation Studies
: Educational Status
: Reproductive Health
شناسه افزوده : احسان‌پور، سهیلا، استاد راهنما
: یمانی، نیکو، استاد مشاور
: کهن، شهناز، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :