رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین مفهوم و ساختار آموزش سلامت جنسی دختران نوجوان: ارائه الگو با استفاده از مطالعه ترکیبی اکتشافی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101714
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۵۱‬
شماره راهنما : ‭WS،۴۶۰،ج۷۴۳ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : جوادنوری، مژگان
عنوان : تبیین مفهوم و ساختار آموزش سلامت جنسی دختران نوجوان: ارائه الگو با استفاده از مطالعه ترکیبی اکتشافی [پایان‌نامه]
نویسنده : /مژگان جوادنوری
استاد راهنما : ؛ رباب لطیف نژاد رودسری
استاد مشاور : ؛ مرضیه حسن‌پور، محمد مهدی هزاوه‌یی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت باروری، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۲۶۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۲۱۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : علیرغم وجود دلایل روشن بر ضرورت آموزش جنسی نوجوانان، این مسئله در بسیاری از فرهنگ ها موضوعی مجادله برانگیز بوده و با چالش هایی مواجه است. نوجوانان ایرانی به ویژه دختران، نیازهای آموزشی برآورده نشده‌ی فراوانی در زمینه‌ی سلامت جنسی دارند، با این وجود لزوم آموزش سلامت جنسی به نوجوانان مورد بحث و اختلاف نظر است. جامعه پذیری، ویژگی ها و چالش های پیش روی آموزش جنسی دختران نوجوان تاکنون مورد مطالعه جامع و عمیق قرار نگرفته است. مطالعه حاضر یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی است. مرحله اول پژوهش، مطالعه‌ای کیفی به روش تحلیل محتوای کیفی است که با مصاحبه‌ی عمیق و نیمه ساختار یافته‌ی فردی و بحث گروهی متمرکز با‭ ۸۴ ‬مشارکت کننده شامل دختران نوجوان، مادران، مسئولان ستادی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، کارکنان انجام گردید. تحلیل به روش تحلیل محتوای کیفی مرسوم انجام و براساس آن پرسشنامه‌ای جهت تعیین نگرش دختران نوجوان نسبت به آموزش سلامت جنسی طراحی و پس از تایید روایی ( با تحلیل عاملی اکتشافی) و پایایی آن، در یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال‭ ۱۳۹۰ ‬بر روی‭ ۳۹۵ ‬نفر از نوجوانان دختر مدارس مشهد و اهواز که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند، به کار گرفته شد. در نهایت با تلفیق یافته‌های کیفی و کمی، الگوی آموزش سلامت جنسی طراحی گردید. تحلیل محتوای کیفی نشان داد که سلامت جنسی دختران نوجوان متمرکز بر سلامت ارتباط بوده و آموزش جنسی با رسالت تربیت جنسی مبتنی بر دو رکن اساسی تبیین هنجارهای ارتباط و کاهش آسیب پذیری نوجوان با توانمند سازی است. به علاوه آموزش جنسی باید با مشارکت خانواده و مدرسه، مبتنی بر نیاز، واقع بینانه، ارزش مدار و متناسب با تغییرات تکاملی و در راستای فائق آمدن بر چالش های پیش رو باشد که فرهنگ سازی و جلب حمایت همه جانبه مهمترین راهکارهای تسهیل کننده‌ی آن است. در بخش کمی، اکثر دختران نوجوان با ضرورت آموزش، آموزش جنسی مدرسه محور، نامطلوب بودن آموزش های جنسی موجود، پرهیز از طفره و سانسور، اهمیت نقش حمایتی بزرگسالان، آموزش جنسی تدریجی متناسب با تغییرات تکاملی و طراحی محتوای جامع آموزش جنسی نوجوانان موافق بودند. ادغام یافته‌های کیفی و کمی در قالب الگوی آموزشی - حمایتی ارائه شد. چالش های پیش روی آموزش جنسی اغلب ریشه در باورها و سنت ها داشته و بیشتر در جهت ماهیت و محتوای آموزش است. آنچه تصمیم گیرندگان، والدین یا روحانیون را به مخالفت بر می انگیزاند، عدم اطمینان از محتوای برنامه و رسالت آموزش جنسی است که این نکته باید کارشناسان را به سوی طراحی و اجرای برنامه‌های بومی و فرهنگ مدار سوق دهد. اکنون به جای اتلاف زمان در دایره بسته تردید، باید گام های بعدی توسط سیاستگزاران در جهت جلب حمایت همه جانبه برای تغییر سیاست ها و سپس تدوین و اجرای برنامه‌هایی با محتوای جامع برداشته شود
توصیفگر : ۱. نوجوانی.- کلیدواژه‌ها: نوجوانی
: بلوغ جسمانی
: آموزش جنسی
: رفتار جنسی
: Adolescent
: Puberty
: Sex Education
: Sex Behavior
: Reproductive Health
شناسه افزوده : لطیف نژاد رودسری، رباب، استاد راهنما
: حسن‌پور، مرضیه، استاد مشاور
: هزاوه‌یی، محمد مهدی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۵۱موجود‭‬
نظرسنجی