رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر اجرای برنامه مراقبتی آماده‌سازی تغذیه‌ای بر طول مدت انتقال از تغذیه غیر دهانی به تغذیه کامل دهانی در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101716
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۵۳‬
شماره راهنما : ‭WS،۴۱۰،ر۴۹۲ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : رستملی، سمیه
عنوان : بررسی تاثیر اجرای برنامه مراقبتی آماده‌سازی تغذیه‌ای بر طول مدت انتقال از تغذیه غیر دهانی به تغذیه کامل دهانی در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سمیه رستملی
استاد راهنما : ؛ علی ضرغام بروجنی، زهره بدیعی
استاد مشاور : ؛ مهنوش حاجی حیدری
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش مراقبت های ویژه نوزادان) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۰۵‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۳۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تغذیه دهانی مهارت پیچیده‌ای برای نوزادان نارس است و با توجه به اهمیت تغذیه این گروه از نوزادان و جلوگیری از ابتلا به عوارض ناشی از ‭NPO‬ بودن و تغذیه غیر دهانی، پژوهشگر را بر آن داشت تا به بررسی تاثیر برنامه آماده سازی تغذیه‌ای بر روی طول مدت انتقال از تغذیه غیر دهانی به تغذیه کامل دهانی پرداخته که با افزایش تجربیات تغذیه‌ای نوزادان نارس امکان انتقال سریعتر ایشان به تغذیه کامل دهانی فراهم گردد. این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی و با نمونه‌گیری به روش آسان تداومی از بین‭ ۵۰ ‬نوزاد نارس در ( با سن داخل رحمی‭ ۲۸ ‬تا‭ ۳۴ ‬هفته) بستری در بخش های مراقبت ویژه نوزدان در دو بیمارستان شهید بهشتی و الزهرا اصفهان با حفظ معیارهای ورود به مطالعه و اخذ رضایت نامه کتبی از والدین نوزاد و تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل انجام گرفت. روش کار در سه مرحله به شکل برنامه‌های مراقبتی در مرحله پیش دهانی، داخل دهانی و بعد از تغذیه می‌باشد. به منظور ارزیابی وضعیت رفتاری نوزاد از ملاک نمره‌دهی استاندارد وضعیت رفتاری و به منظور ارزیابی وضعیت دهانی حرکتی از ابزار استاندارد دهانی حرکتی نوزادان استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان دادند که از نظر زمان انتقال از تغذیه غیر دهانی به تغذیه کامل دهانی در بین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید. با توجه به این که برنامه آماده سازی تغذیه‌ای برنامه‌ای غیر تهاجمی در جهت بهبود وضعیت تغذیه دهانی نوزادان نارس می‌باشد انتظار می‌رود با افزایش تعداد نمونه بیشتر و نیز افزایش مدت زمان مداخله بتوان به نتایج بهتری دست یافت
توصیفگر : ۱. نوزاد نارس.- کلیدواژه‌ها: نوزاد نارس
: تغذیه نوزاد
: بخش مراقبت های ویژه نوزادان
: تغذیه روده‌ای
: Infant, Premature
: Infant Nutrition
: Intensive Care Units, Neonatal
: Enteral Nutrition
شناسه افزوده : ضرغام بروجنی، علی، استاد راهنما
: بدیعی، زهره، استاد راهنما
: حاجی حیدری، مهنوش، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۵۳موجود‭‬
نظرسنجی