رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت خستگی بیماران همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101718
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۵۵‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۶۴،ک۶۳۳ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : کلانی، لیلا
عنوان : بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت خستگی بیماران همودیالیز مراجعه کننده به مراکز همودیالیز بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /لیلا کلانی
استاد راهنما : ؛ فخری صبوحی، محبوبه والیانی، مژگان مرتضوی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش مراقبت های ویژه) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮س، ‭۱۱۰‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۰۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : خستگی یک مشکل اساسی در بیماران همودیالیزی تلقی شده که می‌تواند کیفیت زندگی آنان را مختل سازد. این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی می‌باشد.‭ ۹۶ ‬بیمار همودیالیز مزمن مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا ( س) ، نور و شریعتی، در سال‭۱۳۹۰ ‬، با توجه به معیارهای ورود، با استفاده از روش مینی مایزیشن به طور تصادفی در سه گروه‭ ۳۲ ‬نفره، گروه آزمون، پلاسبو و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها فرم مشخصات جمعیت شناختی، مقیاس دیداری خستگی و مقیاس خستگی پاییز بود. مداخله طب فشاری طی‭ ۲ ‬ساعت اول همودیالیز در‭ ۶ ‬نقطه طب فشاری، در گروه آزمون و پلاسبو به طور یکسان و به مدت‭ ۲۰ ‬دقیقه در هر جلسه و سه بار دره هفته طی‭ ۴ ‬هفته متوالی انجام گرفت با این تفاوت که در گروه پلاسبو مداخله با فاصله‭ ۱ ‬سانتی متر دورتر از نقاط حقیقی انجام شد و در گروه کنترل فقط مراقبت معمول بخش انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کروسکال والیس، کای اسکوئر، تی زوج، آنالیز واریانس یک طرفه و دانکن استفاده گردید. براساس نتایج آنالیز واریانس، بعد از مداخله اختلاف معنی داری در میانگین نمره کل خستگی (‭( P< ۰/۰۰۱ ‬ و بعد شناختی (‭( P< ۰/۰۰۱ ‬ بین سه گروه آزمون، پلاسبو و کنترل وجود داشت. یافته های این پژوهش نشان داد که طب فشاری ممکن است موجب کاهش خستگی در بیماران تحت همودیالیز شده و استفاده از این روش غیر دارویی به پرستاران همودیالیز پیشنهاد می‌گردد.
توصیفگر : ۱. همودیالیز- پرستاری.- کلیدواژه‌ها: همودیالیز- پرستاری
: نارسایی مزمن کلیه
: خستگی مفرط- درمان
: پزشکی سوزنی
: Hemodialysis- nursing
: Kidney Failure, Chronic
: Fatigue- therapy
: Acupuncture
: Acupressure
شناسه افزوده : صبوحی، فخری، استاد راهنما
: والیانی، محبوبه، استاد راهنما
: مرتضوی، مژگان، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۵۵موجود‭‬
نظرسنجی