رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین مفهوم ترومای روانی زایمان و طراحی پرسشنامه تشخیصی: یک رویکرد ترکیبی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101721
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۵۸‬
شماره راهنما : ‭WQ،۵۰۰،ت۶۵۸ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : تقی‌زاده، زیبا
عنوان : تبیین مفهوم ترومای روانی زایمان و طراحی پرسشنامه تشخیصی: یک رویکرد ترکیبی [پایان‌نامه]
نویسنده : /زیبا تقی زاده
استاد راهنما : ؛ محمد اربابی
استاد مشاور : ؛ علیرضا ایرج‌پور، انوشیروان کاظم‌نژاد، سحرناز نجات
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته بهداشت باروری، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ط، ‭۲۱۰‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۹۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : زایمان یکی از آسیب رسان ترین لحظات و نیز مهم‌ترین و به یاد ماندنی ترین وقایع زندگی زنان است که علیرغم شادی آفرینی، می‌تواند با آسیب های روانی همراه شود. این مفهوم کاملا ذهنی و وابسته به شرایط فرهنگی، اجتماعی و زیستی مادران است و در فقدان پرسشنامه تشخیصی بومی برای هر فرهنگی، قابل شناسایی نیست. در این مطالعه با روش تحلیل محتوای مرسوم تعداد‭ ۲۳ ‬مادر واجد شرایط و‭ ۳ ‬نفر ( ماما، همسر و مادر همسر) پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه، با روش هدفمند از‭ ۲ ‬شهر اصفهان و تهران مورد مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته، قرار گرفته، داده های به دست آمده با نرم‌افزار ‭MAXQDA‬ مدیریت شد. سپس با استفاده از کدهای به دست آمده گویه‌های پرسشنامه مشخص و در چندین جلسه با تیم تحقیق و سپس اعضای گروه متخصصین با تخصص های متفاوت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پرسشنامه نهایی بعد از بررسی اعتبار صوری و محتوا در مطالعه کمی با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای منطقه‌ای، توسط‭ ۳۰۵ ‬مادر طی سه روز اول بعد از زایمان تکمیل شد و اعتبار سازه و پایایی آن نیز بررسی شد. درک مادران از ترومای روانی زایمان، تظاهرات بالینی ترومای روانی زایمان در مادران، عوامل موثر بر ترومای روانی زایمان، و پاسخ مادران به ترومای روانی زایمان درونمایه‌های این مطالعه بودند. با استفاده از کدهای استخراج شده در مطالعه کیفی، پرسشنامه‌ای با‭ ۳۰ ‬گویه و ضریب همبستگی کلی (‭ ۹۴/۹ ‬درصد) به دست آمد. تحلیل عاملی اکتشافی تعداد‭ ۵ ‬سازه را شناسایی کرد. یکی از طبقات اصلی در حیطه اول مطالعه کیفی با یکی از زیر طبقات به دست آمده از همان حیطه با هم ادغام شدند و سازه‌ای با بالاترین همبستگی (‭ ۹۲/۷ ‬درصد) را تشکیل دادند. در واقع داده‌های کمی مطالعه، داده‌های کیفی مطالعه را تایید کرد. ترومای روانی زایمان در این مطالعه، شامل رنجی بود که همراه با داغ زایمان، تظاهرات جسمی و روانی برای مادران به دنبال داشت. شناسایی مادرانی که این تروما را تجربه می‌کنند، از ضروریات مراقبتی می‌باشد و در این راستا پرسشنامه طراحی شده تشخیصی ترومای روانی زایمان، می‌تواند مفید باشد
توصیفگر : ۱. دوران پس از زایمان.- کلیدواژه‌ها: دوران پس از زایمان
: عوارض زایمان
: افسردگی پس از زایمان ( سندرم )
: بهداشت روانی
: Puerperium
: Labor Complications
: Depression, Postpartum
: Mental Health
شناسه افزوده : اربابی، محمد، استاد راهنما
: ایرج‌پور، انوشیروان، استاد مشاور
: کاظم‌نژاد، انوشیروان، استاد مشاور
: نجات، سحرناز، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۵۸موجود‭‬
نظرسنجی