رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه تاثیر دو روش پروفایل پلکانی سدیم و تنظیم انفرادی سطح سدیم محلول دیالیز بر فشارخون و اضافه وزن بین جلسات همودیالیز در مبتلایان به پرفشاری خون تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101723
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۶۰‬
شماره راهنما : ‭WJ،۳۷۸،ه۲۵۲م،۱۳۹۲‬
سرشناسه : هاشمی، مریم‌السادات
عنوان : مقایسه تاثیر دو روش پروفایل پلکانی سدیم و تنظیم انفرادی سطح سدیم محلول دیالیز بر فشارخون و اضافه وزن بین جلسات همودیالیز در مبتلایان به پرفشاری خون تحت درمان با همودیالیز در بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مریم السادات هاشمی
استاد راهنما : ؛ ناهید شاهقلیان، شهرزاد شهیدی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش مراقبت های ویژه پرستاری) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ز، ‭۱۰۹‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۱۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هیپرتانسیون یکی از مشکلات شایع در بیماران تحت درمان با همودیالیز می‌باشد که منجر به تشدید عوارض قلبی - عروقی و مرگ و میر این بیماران می‌گردد. رسیدن به وزن خشک مطلوب مهمترین فاکتور در رسیدن به فشارخون نرمال در این بیماران می‌باشد. با توجه به این که هنوز توافقی در استفاده از پروفایل پلکانی سدیم و تنظیم انفرادی سدیم محلول دیالیز در رسیدن به وزن خشک وجود نداشت این مطالعه انجام شد. این مطالعه یک مطالعه نیمه تجربی بود که در آن‭ ۴۰ ‬بیمار مراکز همودیالیز امین و حضرت علی اصغر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند به روش نمونه‌گیری آسان وارد مطالعه شدند. سپس به صورت تصادفی با یکی از دو روش پروفایل پلکانی سدیم و تنظیم انفرادی سدیم محلول دیالیز نسبت به روش پروفایل پلکانی سدیم بیشتر بود. در روش پروفایل پلکانی سدیم فشارخون سیستولیک قبل و بعد از همودیالیز تفاوت آماری معنی داری نداشت. فشارخون دیاستولیک بعد از همودیالیز در هر دو روش به طور معنی داری کاهش یافت و لیکن تغییرات فشارخون دیاستولیک و اضافه وزن بین جلسات در دو روش تفاوت آماری معنی داری نداشت. دو روش تنظیم انفرادی سدیم و پروفایل پلکانی سدیم از نظر کنترل فشارخون و اضافه وزن بین جلسات هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند و لیکن میزان افت فشارخون سیستولیک دیالیز در روش پروفایل پلکانی سدیم نسبت به روش تنظیم انفرادی سدیم محلول دیالیز کمتر بود و در این روش بیماران دچار هیپرتانسیون بین جلسات نشدند. لذا در هنگام استفاده از پروفایل ها نیازی به افزایش بیش از حد سدیم نمی‌باشد م با تنظیم سدیم محلول دیالیز براساس میانگین سدیم پلاسما می‌توان به نتایج مثبتی دست یافت
توصیفگر : ۱. دیالیز کلیوی- عوارض جانبی.- کلید واژه‌ها: همودیالیز- پرستاری
: پر فشاری خون
: محلول همودیالیز
: سدیم
: نارسایی مزمن کلیه
: چاقی
: Hemodialysis- nursing
: Hypertension
: Hemodialysis Solution
: Sodium
: Kidney Failure, Chronic
: Obesity
شناسه افزوده : شاهقلیان، ناهید، استاد راهنما
: شهیدی، شهرزاد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۶۰موجود‭‬
نظرسنجی