رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی و مقایسه تاثیر پروفایل پلکانی سدیم و اولترافیلتراسیون، و پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز بر کفایت دیالیز بیماران تحت همودیالیز بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101724
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۶۱‬
شماره راهنما : ‭WJ،۳۷۸،ص۲۹۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : صالحی، اعظم
عنوان : بررسی و مقایسه تاثیر پروفایل پلکانی سدیم و اولترافیلتراسیون، و پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز بر کفایت دیالیز بیماران تحت همودیالیز بیمارستان‌های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /اعظم صالحی
استاد راهنما : ؛ ناهید شاهقلیان، مژگان مرتضوی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش مراقبت های ویژه پرستاری) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۱۰۴‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۰۶۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عدم کفایت دیالیز یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در بیماران تحت همودیالیز است. روش هایی که باعث بالا بردن کفایت دیالیز در این بیماران می‌شود به دلیل بهبود کیفیت زندگی از اهمیت زیادی برخوردار است و از آنجا که عوامل متعددی می‌تواند در بهبود کفایت دیالیز نقش داشته باشد این مطالعه انجام شد. این پژوهش یک کارآزمایی بالینی از نوع متقاطع بود که در سال‭ ۱۳۹۲ ‬انجام شد و‭ ۳۲ ‬بیمار از دو مرکز همودیالیز استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیماران به روش تخصیص تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند و هریک از بیماران گروه اول‭ ۴ ‬جلسه با روش روتین،‭ ۴ ‬جلسه با روش پروفایل پلکانی سدیم و اولترافیلتراسیون و‭ ۴ ‬جلسه با روش پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز و هر یک از بیماران گروه دوم‭ ۴ ‬جلسه با روش پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز،‭ ۴ ‬جلسه با روش پروفایل پلکانی سدیم و اولترافیلتراسیون و‭ ۴ ‬جلسه با روش روتین تحت همودیالیز قرار گرفتند و در هر جلسه کفایت دیالیز از طریق محاسبه ‭KT/V‬ به صورت آنلاین توسط دستگاه اندازه‌گیری شد و با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری و آزمون تعقیبی ‭LSD‬ و آزمون تی مستقل، نتایج تجزیه و تحلیل شد. میانگین کفایت دیالیز در کل نمونه ها در روش روتین‭ ۱/۲۳۹ ‬مثبت و منفی‭۰/۲۵ ‬، در روش پروفایل پلکانی سدیم و اولترافیلتراسیون‭ ۱/۴۰۷ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۶ ‬و در روش پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز‭ ۱/۴۱۴ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۶ ‬بود که بین روش روتین با دو نوع پروفایل از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود داشت. ولی تفاوت میانگین کفایت دیالیز بین دو روش پروفایل از لحاظ آماری معنی دار نبود. همچنین میانگین نمره کفایت دیالیز در‭ ۳ ‬روش درمانی بین دو گروه نشان داد که ترتیب روش ها در نتیجه درمان اثری نداشت. استفاده از روش پروفایل پلکانی سدیم و اولترافیلتراسیون و پروفایل پلکانی جریان مایع دیالیز نسبت به روش روتین باعث بالا رفتن کفایت دیالیز گردید. بنابراین استفاده از این روش ها پیشنهاد می‌گردد
توصیفگر : ۱. دیالیز کلیوی- عوارض جانبی.- کلید واژه‌ها: همودیالیز- پرستاری
: پر فشاری خون
: محلول همودیالیز
: سدیم
: نارسایی مزمن کلیه
: Hemodialysis- nursing
: Hypertension
: Hemodialysis Solution
: Sodium
: Kidney Failure, Chronic
شناسه افزوده : شاهقلیان، ناهید، استاد راهنما
: مرتضوی، مژگان، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۶۱موجود‭‬
نظرسنجی