رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین مفهوم تنش والدینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان با ارائه برنامه مراقبتی : مطالعه‌ای ترکیبی اکتشافی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101732
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۶۹‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۵۷/۳،ح۹۴۹ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : حیدری، هایده
عنوان : تبیین مفهوم تنش والدینی در بخش مراقبت ویژه نوزادان با ارائه برنامه مراقبتی : مطالعه‌ای ترکیبی اکتشافی [پایان‌نامه]
نویسنده : /هایده حیدری
استاد راهنما : ؛ مرضیه حسن‌پور
استاد مشاور : ؛ مرجان فولادی، آوات فیض
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ص، ‭۲۴۳‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۹۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تولد شیرخوار بدحال برای والدین چالش قابل توجهی ایجاد می کند. به طوری که با تغییر نقش والدین به دلیل تولد نوزاد بیمار، آنان فرسوده می‌شوند و به دنبال آن عملکرد خانواده و شیرخوار دچار اختلال می‌گردد. مطالعه حاضر یک مطالعه ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی است. مرحله اول پژوهش مطالعه کیفی است که به روش تحلیل محتوی کیفی متعارف با مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با انتخاب مشارکت کننده به روش مبتنی بر هدف که شامل پدران، مادران، پرستاران، پزشکان و سیاست گزاران بودند در سال‭ ۱۳۹۰ ‬انجام شد. پرسشنامه‌ای براساس نتایج مرحله کیفی تهیه شد که پس از تعیین روایی، پایایی و تحلیل عاملی آن در یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال‭ ۱۳۹۱ ‬بر روی‭ ۱۷۲ ‬والد که از بیمارستان های شهر اصفهان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند، اجرا شد. در نهایت با تلفیق و تفسیر یافته های بخش ها یکیفی و کمی در مرحله ترکیبی، برنامه پیشنهادی به منظور مدیریت تنش والدین در بخش های مراقبت ویژه نوزادی ارائه شد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های بخش کیفی منجر به توسعه‭ ۳ ‬طبقه اصلی گردید. که شامل طبقه اصلی مفهوم تنش با دو طبقه و چهار زیر طبقه، طبقه اصلی عوامل تشدید کننده تنش، با چهار طبقه و طبقه اصلی عوامل تسکین دهنده تنش با سه طبقه بودند. براساس نتایج مرحله کمی‭ ۷۳/۸ ‬درصد از والدین تنش شدیدی را تجربه کردند و بالاترین میانگین نمره را حیطه مدیریت تنش کسب کرد.‭ ۳۴/۹ ‬درصد از والدین به عوامل تشدید کننده والدین نمره زیاد دادند. همچنین حیطه مشکلات برنامه‌ریزی سلامت نوزادان بالاترین میانگین نمره را به خود اختصاص داد. عوامل تسکین دهنده تنش والدینی‭ ۶۱/۶ ‬درصد از والدین نمره زیاد را دادند. همچنین والدین بالاترین نمره را به حیطه حمایتی دادند. بخش سوم براساس نتایج مرحله ترکیبی نتایج مرحله کمی مطالعه نتایج مرحله کیفی را تائید کرد. برنامه مراقبتی مدیریت تنش براساس نتایج ترکیبی طراحی شد. پرستاران با تمرکز بر مراقبت از نوزاد، از والدین غافل می‌شوند. به همان اندازه که پرسنل برای نوزاد موثر و نقش آفرین خواهند بود، می‌توانند برای خانواده نیز مفید و اثربخش باشند. پژوهش حاضر، ضمن آشکار ساختن مفهوم و وضعیت تنش والدین در بخش های مراقبت ویژه نوزادان و ارائه برنامه می‌تواند راهنمایی باشد تا سیاستگزاران و مسئولان به تغییر فضای بخش مراقبت ویژه نوزادی و آموزش پرسنل آن رد جهت ارائه مراقبت خانواده محور توجه بیشتری نمایند
توصیفگر : ۱. مراقبت های ویژه نوزادان- پرستاری.- کلید واژه‌ها: مراقبت ویژه نوزادان
: دانش، نگرش، عملکرد
: پرستاران بالینی- آموزش
: فشار روانی
: تنش
: والدین
: Intensive Care, Neonatal- nursing
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Nurse Clinicians- education
: Stress, Psychological
: Tension
: Parents
شناسه افزوده : حسن‌پور، مرضیه، استاد راهنما
: فولادی، مرجان، استاد مشاور
: فیض، آوات، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۶۹موجود‭‬
نظرسنجی