رکورد قبلیرکورد بعدی

" کشف عوامل ارتقاء و کاهش کیفیت آموزش مداوم پرستاران "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101734
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۷۱‬
شماره راهنما : ‭WY،۱۸/۵،س۶۹۱ک،۱۳۹۲‬
سرشناسه : سلیمانی، مرضیه
عنوان : کشف عوامل ارتقاء و کاهش کیفیت آموزش مداوم پرستاران [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرضیه سلیمانی
استاد راهنما : ؛ جلیل اسلامیان، مهین معینی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش سلامت جامعه) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ج، ‭۱۴۲‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۱۲۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آموزش مداوم پرستاری با توسعه دانش، مهارت و نگرش باعث ارتقاء فعالیت های پرستاری می‌شود که در نتیجه‌ی آن باعث ارتقاء سلامتی در جامعه می‌گردد. چنانچه آموزش ها به خوبی برنامه‌ریزی و اجرا نشوند، ای بیماران هستند که دچار بیشترین آسیب و صدمه می‌شوند. در ایران پرستاران بایستی سالیانه‭ ۴۰ -۶۰ ‬ساعت آموزشی را بگذرانند در حالیکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته این مدت حدودا‭ ۲۴ ‬ساعت می‌باشدولی نه خود پرستاران و نه مسئولین از نتایج آموزش ها و نحوه برگزاری آنها راضی نیستند. این پژوهش با رویکرد کیفی از نوع توصیفی- اکتشافی بود که از فروردین ماه‭ ۱۳۹۱ ‬تا بهمن ماه‭ ۱۳۹۱ ‬در بین پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مسئولین آموزش در دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی و نظام پرستاری انجام شد. نمونه‌گیری با روش هدفمند آغاز و با روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع داده‌ها که‭ ۵ ‬مصاحبه گروه متمرکز و‭ ۵ ‬مصاحبه فردی با‭ ۳۹ ‬مشارکت کننده بود، انجام شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختار عمیق همراه با ثبت یادداشت های عرصه استفاده گردید. جهت استحکام داده‌ها از روش بازبینی مشارکت کنندگان، تلفیق داده‌ها و روش بازبینی ناظرین و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل درون مایه‌ای انجام گردید. تحلیل درون مایه‌ای داده‌ها نشان دهنده‭ ۴۲۵ ‬کد اولیه،‭ ۱۵ ‬درون مایه فرعی و‭ ۶ ‬درون مایه اصلی بود. درون مایه های اصلی شامل، عوامل ارتقاء دهنده مرتبط با فراگیران، عوامل ارتقاء دهنده مرتبط با فرآیند آموزش، عوامل کاهش دهنده مرتبط با فراگیران، عوامل کاهش دهنده مرتبط با فرادهندگان، عوامل کاهش دهنده مرتبط با فرایند آموزش بود. براساس یافته‌های این مطالعه، نیاز است که در فرایند آموزش مداوم پرستاران تجدید نظر شود و برای این کار یک تیم برای نیازسنجی، برنامه‌ریزی و ارزشیابی ضروری است. همچنین در این میان توجه به مسائل فراگیران و فرادهندگان نیز نباید فراموش شود
توصیفگر : ۱. آموزش مداوم پرستاری.- کلیدواژه‌ها: آموزش پرستاری مداوم
: سنجش آموزشی
: کارآموزی حین خدمت
: پرستاران
: Education, Nursing, Continuing
: Educational Measurement
: Inservice Training
: Nurses
شناسه افزوده : اسلامیان، جلیل، استاد راهنما
: معینی، مهین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۷۱موجود‭‬
نظرسنجی