رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط استقلال زنان با عملکرد تنظیم خانواده زوجین ساکن شهر اصفهان سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101737
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۷۴‬
شماره راهنما : ‭WP،۶۳۰،ط۱۹۲ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : طالبیان، فردوس
عنوان : بررسی ارتباط استقلال زنان با عملکرد تنظیم خانواده زوجین ساکن شهر اصفهان سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فردوس طالبیان
استاد راهنما : ؛ شهناز کهن، سهیلا احسانپور
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی ( گرایش بهداشت باروری) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۱۵‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۳۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از عوامل مهم در پیش بینی عملکرد زنان در تنظیم خانواده، توجه به نقش آنان در تصمیم گیری های خانگی و باروری است. بطوریکه با بهبود موقعیت و استقلال زنان، انتظار می رود کنترل آنان بر باروری نیز افزایش یابد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط استقلال زنان با عملکرد تنظیم خانواده زوجین ساکن شهر اصفهان انجام شد. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، با نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای،‭ ۲۷۰ ‬نفر از زنان سنین باروری واجد شرایط تنظیم خانواده ساکن شهر اصفهان به تکمیل پرسشنامه محقق ساخته پرداختند. استقلال زنان با سوالاتی در مورد استقلال تصمیم گیری خانگی و استقلال فیزیکی ( تردد) مورد سنجش قرار گرفت. ارتباط استقلال زنان و عملکرد تنظیم خانواده با کمک روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که زنان، میانگین نمرات خود در زمینه استقلال تصمیم گیری خانگی، استقلال فیزیکی (تردد) و استقلال کلی را‭ ۵۰ ‬درصد گزارش نمودند. علاوه بر این، استقلال زنان با نوع روش پیشگیری، طول مدت استفاده از روش فعلی پیشگیری از بارداری، رابطه مستقیم و معنی دار نشان داد. در این مطالعه زنانی که نمره استقلال کلی بالاتری داشتند روش پیشگیری موثری داشته و مدت طولانی تری از روش انتخابی خود استفاده کرده بودند که می تواند به بهبود عملکرد تنظیم خانواده زوجین منجر گردد. بنابراین خدمات تنظیم خانواده باید به گونه‌ای برنامه ریزی و ارایه شوند که بتواند به استقلال و تصمیم گیری زنان توجه شود
توصیفگر : ۱. تنظیم خانواده.- کلیدواژه‌ها: تنظیم خانواده
: خودپنداره
: آزادی
: پیشگیری از آبستنی
: تصمیم گیری
: Family Planning
: Self Concept
: Freedom
: Contraception
: Personal Autonomy
: Decision Making
شناسه افزوده : کهن، شهناز، استاد راهنما
: احسانپور، سهیلا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۷۴موجود‭‬
نظرسنجی