رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد مدل های جمعی تعمیم یافته در بررسی خود ارزیابی سلامت در دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان در سال‭۱۳۸۸ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101741
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۸۹‬
شماره راهنما : ‭W،۸۵،م۷۱۵ک،۱۳۹۱‬
سرشناسه : مقامی، محبوبه
عنوان : کاربرد مدل های جمعی تعمیم یافته در بررسی خود ارزیابی سلامت در دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان در سال‭۱۳۸۸ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محبوبه مقامی
استاد راهنما : ؛ محسن حسینی
استاد مشاور : ؛ رویا کلیشادی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته اپیدمیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۵۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۲۵۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : برخورداری از سلامت یکی از نیازها و حقوق اساسی بشر و زیربنای توسعه پایدار جوامع تلقی می‌شود. در بسیاری از کشورها، تعداد نوجوانان و جوانان هم به صورت مطلق و هم نسبت به دیگر گروه‌های سنی، در حال افزایش است. کشور ایران از جوانترین جمعیت های عصر حاضر برخوردار است. در نوجوانی و جوانی بسیاری از رفتارهای تاثیرگذار بر سلامت و شیوه زندگی شکل گرفته و در حقیقت این سنین بهترین فرصت ممکن برای سرمایه‌گذاری سلامت در جهت بهبود و رشد شاخص های سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی می‌باشد. یکی از روش های برآورد سلامتی نوجوانان، درک آنها از سلامتی خود می‌باشد. در مقایسه با اندازه‌گیری عینی سلامتی، ارزیابی سلامتی از دیدگاه خود، یک روش ساده و صرفه‌جو برای بررسی سلامتی افراد در میان چندین حوزه ( روانشناسی، رفتاری، اجتماعی و محیطی) می‌باشد و یک نشانگر ارزشمند و مهم از وضعیت سلامتی فرد فراهم می آورد. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طرح نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سلامت و عوامل خطرزای بیماری ها در دانش آموزان می‌باشد که در سال‭ ۱۳۸۸ ‬جمع‌آوری شده است. روش نمونه‌گیری این مطالعه مقطعی خوشه‌ای سه مرحله‌ای و طبقه‌ای و حجم نمونه تقریبا برابر با‭ ۶۰۰۰ ‬دانش آموز می‌باشد. متغیرهای مستقلی که بررسی شده‌اند، عوامل دموگرافیک، آزمایش های بالینی، مشخصات خانواده، عادات غذایی، فعالیت های بدنی، مواجهه با خشونت، نگرش در مورد مدرسه، مصرف سیگار، عادات بهداشتی، مصرف دخانیات در خانواده، و سابقه‌ی بیماری های در خانواده هستند. متغیر وابسته خود ارزیابی سلامت است که به وسیله‭ ۱۲ ‬سوال اندازه‌گیری شده و به وسیله‌ی تحلیل کلاس پنهان ترکیب شده‌اند. بنابراین یک متغیر وتایی به دست آمده که مقادیر بالاتر نشان دهنده خود ارزیابی بهتر می‌باشد. انجام این مطالعه با استفاده از مدل های جمعی تعمیم یافته صورت می‌گیرد. مدل جمعی تعمیم یافته ‭( GAM )‬ تعمیم نیمه پارامتریک یک مدل خطی تعمیم یافته است که اجازه می‌دهد تابع های غیر خطی از متغیرهای مستقل در معادله های رگرسیونی شامل شوند. مدل های جمعی تعمیم یافته به یک ترکیب جمعی از توابع متغیرها نیاز دارند. ولی از محدودیت های شدید که به وسیله فرض های پارامتری تحمیل می‌شود اجتناب می‌کنند. از کل افراد مورد مطالعه‭ ۷۵ ‬درصد از نوجوانان سلامت خود را خوب ارزیابی کردند. اثرات خطی و هموار از متغیرهای مستقل روی خود ارزیابی سلامت مشاهده شده‌اند. در بین همه‌ی این متغیرها فعالیت بدنی اثر خطی مثبت روی خود ارزیابی سلامت داشت. مصرف سیگار، مواجهه با خشونت و سابقه فامیلی بیماری ها با خود ارزیابی سلامت به صورت غیر خطی مرتبط شده‌اند. مصرف سیگار در خانواده و عادت های بهداشتی هم به صورت خطی و هم به صورت غیر خطی مرتبط شده اند. سلامت فیزیکی و رفتارهای پرخطر در نوجوانان و خانواده‌هایشان از عوامل تعیین کننده خود ارزیابی سلامت نوجوانان می‌باشد
توصیفگر : ۱. رفتار بهداشتی.- کلیدواژه‌ها: رفتار بهداشتی
: نوجوانی
: مدل های آماری
: خودپنداره
: مراقبت از خود
: Health Behavior
: Adolescence
: Models, Statistical
: Self Concept
: Self Care
شناسه افزوده : حسینی، محسن، استاد راهنما
: کلیشادی، رویا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۲۸۹موجود‭‬
نظرسنجی