رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد تحلیل بقاء پیشامدهای بازگردنده در بررسی عوامل موثر بر زمان بروز متاستاز سرطان پستان در اندام های مختلف زنان مراجعه کننده به مرکز سیدالشهدا اصفهان طی سالهای‭ ۱۳۷۷ ‬الی‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101746
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۸۴‬
شماره راهنما : ‭WP،۸۷۰،ف۹۳۶ک،۱۳۹۱‬
سرشناسه : فیاض، مهسا
عنوان : کاربرد تحلیل بقاء پیشامدهای بازگردنده در بررسی عوامل موثر بر زمان بروز متاستاز سرطان پستان در اندام های مختلف زنان مراجعه کننده به مرکز سیدالشهدا اصفهان طی سالهای‭ ۱۳۷۷ ‬الی‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهسا فیاض
استاد راهنما : ؛ مهدی تذهیبی
استاد مشاور : ؛ فریبرز مکاریان
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : آمار زیستی و اپیدمیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۸۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : سرطان ها از بیماری های مزمنی هستند که علت های ممکن بسیاری دارند. یکی از شایعترین انواع سرطان ها، سرطان پستان است که تهدید بزرگی برای سلامتی زنان است. از مسائل مهم در انواع سرطان، انتشار سلول سرطانی به بافت های دیگر ( متاستاز) است. مطالعه حاضر یک مطالعه کوهورت گذشته نگر در بین‭ ۹۹۶ ‬بیمار مبتلا به سرطان سینه است که طی سال های‭ ۷۷ ‬الی‭ ۸۹ ‬به درمانگاه آنکولوژی بیمارستان سیدالشهداء اصفهان مراجعه کرده‌اند و تحت درمان قرار گرفته‌اند. زمان تا وقوع متاستاز در نقاظ مختلف بدن به عنوان پیشامد بازگردنده در نظر گرفته شده و از رگرسیون طبقه‌بندی کاکس، روش حاشیه‌ای، جهت ارزیابی اثر متغیرهای گیرنده هورمونی استروژن و پروژسترون، ژن ‭P53‬، ژن ‭HER2‬، سن تشخیص، نسبت غدد لنفاوی درگیر، سایز تومور، ‭Ki67‬، و کاتپسین - د استفاده شد. نمودارهای بقاء توسط مدل کاپلان - مایر در اولین، دومین و سومین متاستاز محاسبه شده و نمودارهای بقاء مربوطه در دو سطح از نسبت غدد لنفاوی درگیر ( >-‭ ۰/۲۵ ‬در برابر <‭۰/۲۵ ‬) با آزمون لگ - رنک مقایسه شدند. تجزیه و تحلیل داده‌های این مطالعه به وسیله بسته نرم‌افزاری ‭SAS 9.2‬ صورت گرفت. سطح معناداری‭ ۰/۰۵ ‬در نظر گرفته شد. در آنالیز رگرسیونی ساده، سن، نسبت غدد لنفاوی درگیر و ‭Ki67‬ (‭( P = ۰/۰۳۷ < ۰/۰۰۰۱ ،۰/۰۳۲ ‬ با خطر متاستاز دوردست رابطه داشتند. آنالیز رگرسیونی چندگانه نشان داد که بیماران با نسبت غدد لنفاوی بالاتر، خطر متاستاز بازگردنده بیشتری دارند ( نسبت خطر:‭۲/۷۵۶ ‬، فاصله اطمینان‭ ۹۵ ‬درصد :‭۱/۰۱۷ - ۷/۴۶۷ ‬؛‭( P = ۰/۰۴۶ ‬ سایز تومور معنادار نبود. پس از مقایسه نمودارهای بقاء تفاوت معناداری بین دو سطح نسبت غدد لنفاوی درگیر (‭ ۰/۲۵ ‬>- در برابر >‭۰/۲۵ ‬) در اولین (‭( P < ۰/۰۰۰۱ ‬، دومین (‭(P < ۰/۰۰۰۱ ‬ و سومین (‭(p = ۰/۰۲۴ ‬ متاستاز دیه شد؛ بقاء در بین بیماران با نسبت غدد لنفاوی درگیر کمتر از‭ ۰/۲۵ ‬بیشتر بود. معنادار نبودن سایز تومور در این تحلیل، این فرضیه که سایز تومور یک متغیر پیش آگهی مهم در متاستاز دوردست است را مورد سوال قرار می‌دهد. همچنین نسبت غدد لنفاوی درگیر به عنوان یک متغیر پیش آگهی در پیگیری بیماران سرطان سینه پیشنهاد می‌شود
توصیفگر : ۱. سرطان های پستان.- کلیدواژه‌ها: مدل های آماری
: دست اندازی لنفاوی
: دست اندازی نورویش
: میزان بقاء ( زنده ماندن )
: نوریش های پستان
: Models, Statistics
: Lymphatic Metastasis
: Survival Rate
: Neoplasm Metastasis
: Breast Neoplasms
: Statistics
شناسه افزوده : تذهیبی، مهدی، استاد راهنما
: مکاریان، فریبرز، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۲۸۴موجود‭‬
نظرسنجی