رکورد قبلیرکورد بعدی

" برآورد بار ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101750
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۸۰‬
شماره راهنما : ‭WA،۲۷۵،ت۳۱۶ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : تبر اصفهانی، مطهره
عنوان : برآورد بار ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی در شهر اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مطهره تبر اصفهانی
استاد راهنما : ؛ محمدرضا مرآثی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته اپیدمیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۶۰‬ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : سوانح و حوادث ترافیکی در سراسر دنیا یک علت اصلی ناتوانی و مرگ و میر است. آن یک مشکل عمده بهداشت عمومی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می‌باشد. این پژوهش مقطعی در شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬انجام شد. سال های از دست رفته زندگی به علت مرگ زود هنگام از داده های نظام ثبت مرگ محاسبه شد. سال های از دست رفته زندگی به علت ناتوانی از طریق پرونده‌های بیمارستانی افراد حادثه محاسبه گردید. سپس از روش شناسی سازمان جهانی بهداشت برای برآورد ‭DALY, YLD, YLL‬ استفاده شد. طی سال‭ ۱۳۸۹ ‬در شهر اصفهان تعداد سال های زندگی تطبیق شده با ناتوانی ‭ ۴۱۳۳۸/۱۷ ( DALY )‬سال (‭ ۲۳/۳۶ ‬در هزار) بود که تعداد‭ ۷۰۶۱/۱۷ ‬سال (‭ ۳/۹۹ ‬در هزار) از آن به علت مرگ زود هنگام ‭( YLL )‬ و تعداد‭ ۳۴۲۷۷ ‬سال (‭ ۱۹/۳۷ ‬در هزار) از آن به علت ناتوانی ‭( YLD )‬ از دست رفته بود. میزان ‭DALY‬ در مردان (‭ ۳۷/۴۳ ‬در هزار) و در زنان (‭ ۸/۶۰ ‬در هزار) بود. بیشترین میزان تعداد سال های از دست رفته ناشی از مرگ زودرس همراه با ناتوانی در گروه‌های سنی جوان (‭۱۵ -۴۴ ‬) متمرکز بود. بالاترین میزان ‭DALY‬ مربوط به فصل تابستان (‭ ۶/۷۳ ‬در هزار) و کمترین میزان آن مربوط به فصل زمستان (‭ ۴/۲۹ ‬در هزار) بود. نتایج این مطالعه نشان داد کشته شدگان و مصدومین حوادث ترافیکی عمدتا مردان، در سنین جوانی و میانسالی هستند. با توجه به اینکه سوانح و حوادث ترافیکی بار اقتصادی نیز بر جامعه تحمیل می‌کند، پیشنهاد می‌گردد برنامه‌های مداخلاتی مناسب و ارزشیابی دوره‌ای برای به حداقل رساندن این صدمات نیاز است
توصیفگر : ۱. حوادث رانندگی.- کلیدواژه‌ها: حوادث رانندگی
: پیشگیری از حادثه
: مرگ و میر
: رفتار
: برنامه ریزی بهداشت جامعه
: Accidents, Traffic
: Mortality
: Accident Prevention
: Behavior
: Community Health Planning
شناسه افزوده : مرآثی، محمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۲۸۰موجود‭‬
نظرسنجی