رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارتباط بین افزایش دمای محیط و آلودگی هوا با خطر زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد در سال های‭ ۱۳۹۰ -۱۳۸۸ ‬در اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101758
شماره مدرک : ‭ت۱۴۳۰۰‬
شماره راهنما : ‭WA،۷۵۴،پ۸۹۳‮الف‬،۱۳۹۱‬
سرشناسه : پیرای، الهه
عنوان : ارتباط بین افزایش دمای محیط و آلودگی هوا با خطر زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد در سال های‭ ۱۳۹۰ -۱۳۸۸ ‬در اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /الهه پیرای
استاد راهنما : ؛ محسن جانقربانی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته اپیدمیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ش، ‭۹۰‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : چندین مطالعه در رابطه با اثر آلودگی هوا و زایمان زودرس انجام شده ولی نتایج آنها متناقض می‌باشد. از سال‭ ۱۳۸۹ ‬تا‭ ۱۳۹۰ ‬یک مطالعه، مقطعی بر روی‭ ۴۷۵۸ ‬زن بارداری که به طور متوالی به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان مراجعه کردند، انجام شد و موارد زایمان زودرس شناسایی شدند و با داده‌های هواشناسی و پایش آلودگی هوا ترکیب گردیدند. ما به بررسی اثر آلودگی هوا ‭( SPI )‬ در طول بارداری، سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری و ماه آخر بارداری و اثر آن بر زایمان زودرس ( سن بارداری کمتر از‭ ۳۷ ‬هفته) وزن کم هنگام تولد ( وزن هنگام تولد کمتر از‭ ۲۵۰۰ ‬گرم) با کنترل عوامل سن مادر، جنس نوزاد، رتبه تولد نوزاد، فصل تولد با استفاده از رگرسیون لجستیک پرداختیم. یافته‌ها نشان داد که بین مواجهه با ‭PSI‬ در طول بارداری و زایمان زودرس رابطه معنی داری وجود دارد.‭ ۲۶ ‬درصد افزایش در زایمان زودرس با شاخص کلی آلودگی هوا رابطه داشت. نسبت شانس‭ ۹۵ ‬درصد، دامنه اطمینان‭۱/۳۳ -۱/۲ ) ۱/۲۶ ‬) همراه است. یافته‌ها نشان داد که بین سه ماهه اول، دوم، سوم و ماه آخر بارداری با زایمان زودرس و وزن کم هنگام تولد رابطه معنی داری مشاهده نشد. یافته‌ها حاکی از این است که بین مواجهه مادر با آلودگی هوا در طول بارداری در شهر اصفهان و زایمان زودرس ارتباط وجود داشت و افزایش آلودگی منجر به افزایش زایمان زودرس می شود
توصیفگر : ۱. آلودگی هوا- عوارض جانبی.- کلید واژه ها: آلودگی هوا- اثرات سوء
: عوامل خطر
: زایمان زودرس
: نوزاد کم وزن
: گرما
: Air Pollution
: Risk Factors
: Labor, Premature
: Infant, Low Birth Weight
: Heat
شناسه افزوده : جانقربانی، محسن، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۳۰۰موجود‭‬
نظرسنجی