رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد تحلیل گذار پنهان در بررسی تغییرات سطح آگاهی از عوامل خطر ساز بیماری های قلبی- عروقی و عوامل مرتبط با آن در ساکنین اصفهان و حومه در بازه زمانی سال های‭۱۳۸۷ -۱۳۸۳ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101759
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۹۹‬
شماره راهنما : ‭WG،۱۲۰،ر۶۵۳ک،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ‏ رفیعی الحسینی‏ ، مهسا
عنوان : کاربرد تحلیل گذار پنهان در بررسی تغییرات سطح آگاهی از عوامل خطر ساز بیماری های قلبی- عروقی و عوامل مرتبط با آن در ساکنین اصفهان و حومه در بازه زمانی سال های‭۱۳۸۷ -۱۳۸۳ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهسا رفیعی الحسینی
استاد راهنما : ؛ آوات فیضی، اکبر حسن‌زاده
استاد مشاور : ؛ نضال صراف زادگان
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته اپیدمیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳۵‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری های قلبی - عروقی علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان و نیز در ایران می‌باشد. سطح پایین آگاهی از عوامل خطرساز این بیماری ها، باعث کاهش تاثیر گذاری برنامه‌های مداخله‌ای و پیشگیری می گردد. مطالعه حاضر شامل‭ ۳۰۱۴ ‬نفر در زمان اول (‭ ۳۰۱۲ ، (۱۳۸۳ ‬نفر در زمان دوم (‭۱۳۸۴ ‬) و‭ ۴۷۱۹ ‬نفر در زمان سوم (‭۱۳۸۷ ‬) از بین افراد‭ ۱۹ ‬سال به بالا می‌باشد. در این مطالعه آگاهی از‭ ۸ ‬عامل خطر ساز ( فشار خون بالا، تغذیه نامناسب، عدم انجام فعالیت فیزیکی کافی، سیگار کشیدن، دیابت، وراثت، استرس و چاقی) به عنوان مهم‌ترین عوامل به منظور ارزیابی آگاهی کلی از عوامل خطر ساز بیماری های قلبی - عروقی مورد بررسی قرار گرفتند. آگاهی کلی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی به عنوان متغیر پنهان در نظر گرفته شد و تحلیل ها با استفاده از یک روش پیشرفته آماری، تحلیل گذار پنهان، انجام گرفت. عوامل خطر بیشتر شناخته شده‌ی بیماری های قلبی عروقی عبارت بود از تغذیه نامناسب، عدم فعالیت فیزیکی کافی و استرس، در مورد برخی دیگر از عوامل اصلی بیماری های قلبی عروقی مانند دیابت، وراثت، مصرف سیگار، فشارخون بالا و چاقی، سطح آگاهی جامعه مورد مطالعه، ضعیف تا متوسط مشاهده شد. نتایج تحلیل گذار پنهان با متغیرهای پیش بین نشان داد که سن بالا، سطح تحصیلات پایین، جنسیت مذکر و وضعیت پایین اجتماعی اقتصادی، عوامل موثر بر سطح آگاهی پایین از عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی بودند. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که آگاهی افراد مورد مطالعه در طول زمان افزایش یافته است. در تحلیل گذار پنهان چندگروهی با در نظر گرفتن متغیر جنسیت به عنوان متغیر گروهی مشاهده شده که در کل، مردان در مقایسه با زنان سطح آگاهی پایین تر و نیز رشد کمتری در سطح آگاهی داشتند. در تحلیل گذار پنهان چند گروهی با متغیر مکان به عنوان متغیر گروهی ( ناحیه مورد مداخله اصفهان و حومه و ناحیه کنترل، اراک) نیز مشخص شد برنامه های مداخلاتی اجرا شده تاثیر قابل توجهی بر ارتقای سطح آگاهی کلی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی در مدت زمان مورد مطالعه داشته است. اگرچه آگاهی کلی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی افزایش یافته است اما هنوز کاستی هایی در این زمینه وجود دارد و عدم آگاهی در مورد عوامل خطر مهم به ویژه در بین افراد مسن، مردان، افراد با سطح تحصیلات پایین و افراد با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین بیشتر به چشم می خورد. همچنین، اثربخشی برنامه‌های مداخلاتی که در قالب برنامه‌های قلب سالم اصفهان، به منظور ارتقای آگاهی از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی اجرا شد راضی کننده نبود. بنابراین لزوم برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مداخلاتی موثرتر در جهت بهبود سطح آگاهی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی به خصوص در گروه های درمعرض خطر، آشکار می گردد
توصیفگر : ۱. بیماری های قلب و عروق .- کلید واژه ها: بیماری های قلب و عروق- پیشگیری و کنترل
: عوامل خطر
: آگاهی
: عوامل اجتماعی اقتصادی
: Cardiovascular Diseases
: Risk Factors
: Awareness
: Socioeconomic Factors
شناسه افزوده : فیضی، آوات، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، استاد راهنما
: صراف زادگان، نضال، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۲۹۹موجود‭‬
نظرسنجی