رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط چربی دریافتی با شاخص های التهابی در بیماران عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید چمران، سال‭۱۳۹۰ -۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101762
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۹۱‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۰۰،ن۹۶۲ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : نیکنام، مهدیه
عنوان : بررسی ارتباط چربی دریافتی با شاخص های التهابی در بیماران عروق کرونر مراجعه کننده به بیمارستان قلب شهید چمران، سال‭۱۳۹۰ -۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهدیه نیکنام
استاد راهنما : ؛ زمزم پاک نهاد
استاد مشاور : ؛ محمدرضا مرآثی، محمد هاشمی
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم تغذیه، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۶۱‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۵۷۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری عروق کرونر درطی‭ ۱۰ ‬سال آینده، به بزرگترین عامل مرگ و میر، در سراسر دنیا تبدیل می‌شود. آترواسکلروز، مهمترین عامل ایجاد ‭CAD‬ است. چربی های دریافتی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر پاسخ های التهابی است. این مطالعه مقطعی در بخش آنژیوگرافی بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان در سال‭ ۱۳۹۱ -۱۳۹۰ ‬انجام شده است.‭ ۱۵۰ ‬بیمار مرد‭ ۴۵ ‬سال و بیشتر که برای اولین بار بیماری آنان توسط آنژیوگرافی تایید شده بود، وارد مطالعه شدند. از یک ‭FFQ‬ نیمه کمی بسامد خوراک برای ارزیابی چربی های دریافتی بیماران استفاده شد. پس از تعدیل فاکتورهای مخدوشگر، ارتباط آماری معنی داری بین کل چربی های دریافتی و ‭hs-CRP‬ (‭( P = ۰/۰۱ ‬ نیز اسیدهای چرب اشباع با ‭hs- CRP‬ (‭( p = ۰/۰۱ ‬ و ‭IL-6‬ (‭( P< ۰/۰۰۱ ‬ مشاهده شد. اسیدهای چرب‭۳ ‬- ایکوزاپنتانوئیک اسید و دیکوزاهگزانوییک اسید (‭( p = ۰/۰۰۲ ‬ و اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه (‭( P = ۰/۰۰۱ ‬ به طور معکوس و معنی داری با سطوح پلاسمایی ‭IL-6‬ مرتبط بودند. ارتباط معنی داری بین سایر انواع اسیدهای چرب و فاکتورهای التهابی مذکور مشاهده نشد. یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که کل چربی دریافتی، اسیدها ی چرب اشباع، ایکوزاپنتانوئیک اسید و دیکوزاهگزانوییک اسید و اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه به طور معنی داری با فاکتورهای التهابی پلاسما مرتبط هستند
توصیفگر : بیماری عروق کرونر
: تغذیه
: چربی ها
: آترواسکلروز
: اسیدهای چرب
: پروتئین واکنش دهنده به C
: Coronary Diseases
: Nutrition
: Fats
: Atheerosclerosis
: Fatty Acids
: C- Reactive Proteins
شناسه افزوده : پاکنهاد، زمزم، استاد راهنما
: مرآثی، محمد رضا، استاد مشاور
: هاشمی، محمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۴۲۹۱موجود‭‬
نظرسنجی