رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی در متاآنالیز ( فراتحلیل) مطالعات مربوط به میزان اثربخشی واکسن هپاتیت‭B ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101765
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۹۶‬
شماره راهنما : ‭WC،۵۳۶،د۸۶۱ک،۱۳۹۲‬
سرشناسه : دهقانی تفتی، عارفه
عنوان : کاربرد مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی در متاآنالیز ( فراتحلیل) مطالعات مربوط به میزان اثربخشی واکسن هپاتیت‭B ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /عارفه دهقانی تفتی
استاد راهنما : ؛ مهدی تذهیبی
استاد مشاور : ؛ عبداله حاجی وندی، حسین فلاح زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته آمار زیستی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮خ، ‭۸۴‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۳۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عفونت هپاتیت‭B ‬ یک شکل مهم بهداشتی در سراسر دنیاست و با توجه به مطالعات انجام شده ایران جزو کشورهایی با شیوع متوسط محسوب می‌گردد. لذا جهت پیشگیری از این عفونت، واکسیناسیون یکی از راه‌حل های م رون به صرفه می‌باشد. در مطالعه حاضر با به کارگیری روش های مرور ساختار یافته ( سیستماتیک) مستندات مرتبط با میزان اثربخشی واکسن هپاتیت‭B ‬ بررسی و با استفاده از تکنیک های فراتحلیل مقادیر آنها در کشور برآورد شد. در این پژوهش جستجوی مستندات و متون منتشر شده با استفاده از کلید واژه‌های معتبر در پایگاه‌های اطلاعاتی ‭ISI, SID, Iranmedex, Magiran, Google scholar, Scopus‬ در فاصله سال های‭ ۱۳۷۶ ‬تا‭ ۱۳۹۰ ‬در نواحی مختلف ایران صورت گرفت. کلیه مطالعات مرتبط با میزان اثربخشی واکسن هپاتیت‭B ‬ در ایران با توجه به تکمیل سه دوره کامل واکسیناسیون پذیرفته شدند. میزان تیتر آنتی بادی ‭Anti Hbs >10 IU/Lit‬ به عنوان اثربخشی مطلوب در نظر گرفته شد جهت نمایش نتایج از شاخص شیوع و نمودار انباشت و برای ارزیابی منبع ناهمگونی از مدل متارگرسیون و شاخص ‭I2‬ استفاده گردید. در این مطالعه از نرم‌افزار ‭R150302‬ استفاده شد. تعداد‭ ۶۸ ‬مطالعه ( شامل‭ ۵۵ ‬مطالعه از جمعیت عمومی و‭ ۱۳ ‬مطالعه از جمعیت بیماران خاص) شامل‭ ۱۳۲۰۱ ‬نفر با محدوده سنی‭ ۸ ‬ماه تا‭ ۶۵ ‬سال وارد فراتحلیل گردید. میزان اثربخشی در جمعیت عمومی‭ ۸۶/۱۲ ‬درصد (‭ ۸۸/۴۸ ‬درصد،‭ ۸۳/۷۶ ‬درصد ‭( CI :‬ و در جمعیت بیماران خاص‭ ۶۱/۴ ‬درصد (‭ ۷۱/۷ ‬درصد،‭ ۵۱/۲ ‬درصد‭( CI :‬ بود. همچنین با توجه به مدل متارگرسیون میزان اثربخشی واکسن هپاتیت‭B ‬ ارتباط معنی داری با سال انتشار، سن و جنس داشت. پیشگیری موضوع مهمی در سلامتی عمومی محسوب می‌گردد واکسیناسیون هپاتیت‭B ‬ یکی از روش های پیشگیری از عفونت هپاتیت‭B ‬ محسوب می‌گردد که با توجه به نتایج این مطالعه میزان اثربخشی واکسن هپاتیت‭B ‬ در جمعیت عمومی در سطح بالاتر از‭ ۸۰ ‬درصد می‌باشد تجویز سه دوره کامل واکسن هپاتیت‭B ‬ کافی می‌باشد و نیاز به دوز یادآور نمی‌باشد
توصیفگر : ۱. واکسن های هپاتیت بی.- کلیدواژه‌ها: واکسن های هپاتیت B
: هپاتیت B
: کارآیی
: مدل های آماری
: Hepatitis B Vaccines
: Hepatitis B
: Efficiency
: Models, Statistical
شناسه افزوده : تذهبی، مهدی، استاد راهنما
: حاجی‌وندی، عبداله، استاد مشاور
: فلاح زاده، حسین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۲۹۶موجود‭‬
نظرسنجی