رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر زعفران بر سلامت غشا و تمامیت ساختار کروماتین اسپرم رت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101769
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۲۲‬
شماره راهنما : ‭QV‮ ‬،۷۶۶‮ ‬،و۲۱۲ ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : واعظ، احمد
عنوان : تاثیر زعفران بر سلامت غشا و تمامیت ساختار کروماتین اسپرم رت [پایان‌نامه]
نویسنده : /احمد واعظ
استاد راهنما : ؛ شهناز رضوی، محمد مردانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : علوم تشریحی
صفحه شمار : ‮ح، ‭۶۱‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۲۴۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اخیرا رابطه بین غلظت ‭Reactive Oxygen Species(ROS)‬ و کیفیت مایع سیمن مورد توجه قرار گرفته است .تولید بیش از حد ‭ROS‬ شرایطی به نام استرس اکسیداتیو ایجاد می کند که برای تمام اجزای سلولی مضر است .آنتی اکسیدانها در شرایط طبیعی قادرند ‭ROS‬ بیش از حد تولید شده را خنثی کنند .زعفران نه تنها به عنوان یک افزودنی غذایی، بلکه به طور سنتی به عنوان یک گیاه دارویی دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشد .ویتامین‭E ‬ نیز بدلیل خواص آنتی اکسیدانی بسیار قوی، قادر است سلول واجزای آن را در مقابل هجوم آنتی اکسیدانها محافطت نماید .هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر آنتی اکسیدانی زعفران و ویتامین ‭E ‬ بر پارامترها، غشاو ساختار کروماتین اسپرم و همچنین بررسی تاثیر زعفران و ویتامین ‭E ‬ بر بافت بیضه رت می باشد. تعداد ‭30‬ رت نر بالغ ویستار بصورت اتفاقی و مساوی به گروه های زعفران‭(mg/kg/day100)‬ ، ویتامین‭E (mg/kg/day100)‬ و کنترل‭(day/ml5/0‬ آب مقطر (تقسیم شدند .پس از ‭60‬ روز دوره درمان، اپی دیدیم جدا شد و از اسپرمهای ناحیه دم آن برای بررسی تاثیر زعفران و ویتامین‭E ‬ بر ساختار کروماتین) توسط تست های آکریدین اورنج و کرومومایسین‭A3)‬ ، غشا) با استفاده از تست تورم هیپو اسموتیک (و پارامترهای اسپرم استفاده گردید .همچنین مطالعات بافت شناسی لوله های منی ساز از نظر تعداد اسپرماتوگونیا، اسپرماتوسیت اولیه، قطر خارجی، قطر لومن و ارتفاع اپیتلیوم لوله های منی ساز انجام گرفت. استفاده از زعفران و ویتامین‭E ‬ باعث افزایش معنی دار درصد میانگین تحرک و مورفولوژی طبیعی در گروه های آزمایشی شد .در مقابل، تعداد اسپرم افزایش معنی داری را در گروه های زعفران و ویتامین‭E ‬ در مقایسه با گروه کنترل نشان نداد .همینطور استفاده از زعفران و ویتامین‭E ‬ باعث افزایش معنی دار درصد میانگین اسپرم های‭HOST‬ + در گروه های آزمایشی شد .همچنین استفاده از زعفران و ویتامین‭E ‬ باعث بهبود تمامیت ساختار کروماتین اسپرم رت در گروه های آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل شد ‭(p<0.001).‬هرچند اختلاف معنی داری در درصد میانگین اسپرماتوگونیا، اسپرماتوسیت اولیه، قطر خارجی، قطر لومن و ارتفاع اپیتلیوم لوله های منی ساز در گروههای کنترل و آزمایشی مشاهده نگردید. اثر مثبت زعفران و ویتامین‭E ‬ بر تحرک، مورفولوژی، غشا و کروماتین اسپرم می تواند بدلیل پتانسیل آنتی اکسیدانی بالای آنها باشد
توصیفگر : ۱. گیاهان شفابخش.- کلیدواژه: گیاهان شفابخش
: عقیمی مردان
: منی
: شمارش اسپرم
: حرکت اسپرم
: آنتی اکسیدان ها
: Plants, Medicinal
: Infertility, Male
: Semen
: Sperm Count
: Sperm Motility
: Antioxidants
شناسه افزوده : رضوی، شهناز، استاد راهنما
: مردانی، محمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۲۲موجود‭‬
نظرسنجی