رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ‭SAQ‬ در بیماران سکته قلبی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101770
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۳۹‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۴۰،ر۲۸۵ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : راوند، مهدیه
عنوان : تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه ‭SAQ‬ در بیماران سکته قلبی [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهدیه راوند
استاد راهنما : ؛ زهرا سادات رضائیان، بهروز عطارباشی مقدم
استاد مشاور : ؛ محمدرضا مراثی
محل تحصیل : دانشکده توانبخشی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : فیزیوتراپی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۱‬ض.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : سکته قلبی علت اصلی مرگ و میر در دنیای صنعتی می باشد. سکته قلبی علاوه بر تحمیل هزینه های اقتصادی و درمانی، روی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت هم اثر می گذارد. نسخه اصلی پرسشنامه ‭SAQ‬ به صورت مقطعی - زمانی تهیه شده و به صورت کلینیکی برای اندازه گیری ابعاد مهم بیماری عروق کرونری استفاده می شود ولی ترجمه فارسی آن برای بیماران سکته قلبی اعتبارسنجی نشده است. پس از ترجمه چند مرحله ای مطابق با پروتکل ‭Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation‬، پایایی ابزار روی‭ ۱۳۰ ‬فرد مبتلا به ‭MI‬ مورد بررسی گرفت. به منظور بررسی روایی ابزار از یک پرسش نامه فرم کوتاه‭ ۳۶ ‬استفاده شد. بیماران جهت تعیین تکرارپذیری، پرسشنامه ‭SAQ‬ را پس از‭ ۵ ‬روز مجددا پر کردند. پایایی در این مطالعه با استفاده از روش های آماری ‭Intra Class Correlation‬ و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .روایی ابزار با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون برای نمره کل آزمون و سوالات تعیین شد. همخوانی درونی بین‭۰/۵۸ ‬تا‭ ۰/۸۹ ‬بود. در تمام ابعاد پرسشنامه ‭ICC‬ بیشتر از‭ ۰/۶‬بدست آمد. کاپای وزنی بین‭ ۰/۴۹۲ ‬تا‭ ۰/۸۵۳‬بود. پایایی و روایی نسخه فارسی سیاتل آنژین در این مطالعه قابل قبول است و به نظر می رسد این پرسشنامه می تواند ابزار مناسبی در بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران فارسی زبان سکته قلبی با شکایت آنژین باشد
توصیفگر : ۱. انفارکتوس ماهیچه قلب.-کلیدواژه‌ها: بلوک قلبی
: کیفیت زندگی
: پرسشنامه ها
: تکرار پذیری نتایج
: Hert Block
: Quality of Life
: Questionnaires
: Reproducibility of Results
شناسه افزوده : رضائیان، زهرا سادات، استاد راهنما
: عطارباشی مقدم، بهروز، استاد راهنما
: مراثی، محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده توانبخشی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۱۴۸۳۹موجود‭‬
نظرسنجی