رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن و استئوپروز در زنان یائسه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101771
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۹۴‬
شماره راهنما : ‭WE،۲۵۰،م۴۳۵ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مرادیان، حسین
عنوان : بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن و استئوپروز در زنان یائسه [پایان‌نامه]
نویسنده : /حسین مرادیان
استاد راهنما : ؛ محمدرضاسلامت، غلام رضادشتی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۱۹‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۶۱۱ ‬است.
يادداشت : چاپی
چکيده : استئوپروز یکی از شایع ترین بیماری های وابسته به سن می باشد که بخصوص در خانم های یائسه احتمال شیوع و پیامدهای ناشی از آن مثل شکستگی بیشتر خواهد بود .از طرف دیگر برخی مطالعات نشان داده است، استئوپروز با عوامل دیگری همچون برخی بیماریها، استفاده از بعضی داروها و شاخص جرم بدن ‭(BMI)‬ بیماران مرتبط می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میانگین ‭T Score‬ و دانسیته استخوانی مهره های کمری و گردن استخوان ران در زنان یائسه فاقد ریسک فاکتورهای ثانویه استئوپروز و ارتباط دانسیته معدنی استخوانی مناطق مورد اشاره و ‭BMI‬ افراد مراجعه کننده به مرکز تشخیص پوکی استخوان اصفهان به انجام رسید. این مطالعه یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در سال‭1390 - 1391‬در مرکز تشخیص پوکی استخوان اصفهان به انجام رسید .در این مطالعه زنانی که حداقل یک سال از زمان یائسگی آنها گذشته بود، انتخاب شده و شاخص ‭BMI‬ در آنان محاسبه و سپس با استفاده از معیار ‭T Score‬ ابتلای آنها به استئوپروز تعیین شده و ارتباط بین ‭BMI‬ و ابتلا به استئوپروز در آنان مورد بررسی قرار گرفت .داده های بدست آمده به کمک نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین ‭BMI‬ در زنان نرمال، مبتلا به استئوپنی و مبتلا به استئوپروز به ترتیب ‭kg/m‬ بود و طبق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه، تفاوت بین سه گروه معنی دار بود ‭(P<0.001).‬ انجام آزمون تعقیبی شفه بر روی داده های مذکور نیز نشان داد، میانگین ‭BMI‬ در زنان نرمال با زنان استئوپروتیک اختلاف معنی دار دارد ‭(P<0.001)‬ ولی تفاوت معنی داری بین زنان نرمال و استئوپنیک وجود نداشت ‭(P=0.08).‬ همچنین میانگین ‭BMI‬ زنان استئوپروتیک و استئوپنیک اختلاف معنی دار داشت ‭(P< 0.001).‬ از کل زنان یائسه دارای ‭BMI‬ نرمال ,وزن اضافه و چاق بترتیب ‭9/4 , 0/9‬ و ‭9/16‬ دارای دانسیته استخوانی نرمال بودند. نتیجه گیری کلی که می توان از این مطالعه داشت این است که بروز استئوپروز به فاکتورهای متعدد بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و ژنتیک بستگی داشته و بررسی جداگانه فاکتورهای مذکور ممکن است نتایج مخدوشی را ارائه نماید .این فاکتورها شامل سن ، وضعیت مراقبت بهداشتی در دوران یائسگی، مصرف‭HRT‬ ، شغل، سطح تحصیلات و غیره می باشند و بسته به موقعیت زنان تحت مطالعه، ممکن است هر کدام از این فاکتورها در منطقه ای دارای تاثیر معنی دار و در منطقه دیگر دارای تاثیرات کمتری باشند .در عین حال، علیرغم اینکه این مطالعه نظیر بسیاری از مطالعات قبلی نشان داد اضافه وزن و چاقی عامل حفاظت کننده ای برای دانسیته معدنی استخوانی است ,تاثیر چاقی به عنوان یک عامل موثر در بروز بسیاری از بیماری ها مانند دیابت، بیماری های قلبی عروقی شناخته شده است و حتی اگر تاثیر سوئی بر دانسیته استخوانی نداشته باشد، کیفیت زندگی و تحرک فیزیکی را در زنان یائسه و سالمند محدود می نماید
توصیفگر : ۱. پوک استخوانی پس از یائسگی.- کلیدواژه‌ها: پوکی استخوان پس از یائسگی
: شاخص توده بدنی
: تغییرات یائسگی
: Osteoporosis, Postmenopausal
: Body Mass Index
: Climacteric
شناسه افزوده : سلامت، محمدرضا، استاد راهنما
: دشتی، غلام‌رضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۹۴موجود‭‬
نظرسنجی