رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین و مقایسه پتانسیل تمایز نوروژنیک در سلول های بنیادی مشتق از بافت های چربی و مغز استخوان انسان تحت تاثیر هورمون تیروئیدی ‭T3‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101773
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۸۳‬
شماره راهنما : ‭WL،۱۰۲/۳،م۶۱۷ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مصطفوی، فاطمه سادات
عنوان : تعیین و مقایسه پتانسیل تمایز نوروژنیک در سلول های بنیادی مشتق از بافت های چربی و مغز استخوان انسان تحت تاثیر هورمون تیروئیدی ‭T3‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه سادات مصطفوی
استاد راهنما : ؛ شهناز رضوی، محمد مردانی، ابراهیم اسفندیاری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم تشریحی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ن، ‭۱۲۵‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۸۹۰۶۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : با توجه به سهولت دستیابی و تعداد بیشتر سلول های بنیادی موجود در بافت چربی نسبت به سایر منابع، درصورتی که کارایی تمایز نروژنیک تحت تاثیر هورمون ها مانند هورمون ‭T3‬ درسلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی مشابه با مغز استخوان باشد، به خوبی می توان از آنها به عنوان یک منبع جایگزین مناسب در پیوند اتولوگ جهت درمان بیماریهای عصبی دژنراتیو استفاده نمود. پس از جدا سازی سلول های بنیادی از بافت های چربی و مغز استخوان و تایید آنها توسط تکنیک فلوسیتومتری، القای تمایز نروژنیک در این سلول ها صورت گرفت، پس از تشکیل نوروسفر، هر دسته از سلول ها در دو گروه کنترل ( بدون تیمار ۳‭( T‬ و تیمار ( تحت تیمار ‭( T3‬ قرار داده شدند. سپس با استفاده از تکنیک های ‭MTT‬ ، ایمونوفلورسنت، ‭Real time RT -PCR‬ و وسترن بلات میزان تمایز عصبی در گروه های مختلف سلولی مورد بررسی قرار گرفت. در سلول های مشتق از هردو بافت به دنبال انجام تیمار هورمونی میزان بیان مارکر ‭GFAP‬ افزایش ولی‭MAP- ۲ ‬ کاهش یافت که نشان دهنده هدایت پروسه تمایز عصبی به سمت رده گلیال به دنبال انجام تریت هورمونی می باشد. در گروه های بدون تریت هورمونی میزان بیان مارکر‭MAP- ۲ ‬ در سلول های مشتق از هردو بافت یکسان ولی میزان بیان مارکر ‭GFAP‬ در سلول های مشتق از بافت چربی کمتر بود که این خود نشان دهنده پتانسیل بالاتر آنها در جهت تمایز نورونی می باشد. با توجه به عدم وجود تفاوت آماری معنی دار در زمینه ویژگی های مختلف سلول های بنیادی مشتق از بافت های چربی و مغز استخوان، همچنین مزیت های فراوان استفاده از بافت چربی، به کارگیری این بافت جهت انجام مطالعات در جهت درمان بیماری های نورودژنراتیو می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود باشد
توصیفگر : ۱. نورون ها: کشت یاخته
: بافت عصبی
: تمایز یاخته
: پیوند بافت
: مغز استخوان
: هورمون های تیروئید
: Cell Culture
: Nerve Tissue
: Cell Differentiation
: Tissue Transplantation
: Bone Marrow
: Thyroid Hormones
شناسه افزوده : رضوی، شهناز، استاد راهنما
: مردانی، محمد، استاد راهنما
: اسفندیاری، ابراهیم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۷۸۳موجود‭‬
نظرسنجی