خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101775
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۳۴‬
شماره راهنما : ‭WE،۸۷۰،‮الف‬۲۸۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : احمدی، فریبا
عنوان : بررسی تاثیر انواع گوه ی خارجی بر بیومکانیک زانو و بالانس ایستائی در افراد مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو [پایان‌نامه]
نویسنده : /فریبا احمدی
استاد راهنما : ؛ سعید فرقانی
محل تحصیل : دانشکده علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته ارتوپدی فنی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۶۹‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : استئوآرتریت بخش داخلی زانو، یکی از شایع ترین دلایل ناتوانی و محدود کننده فعالیت در بزرگسالی میباشد. در راه رفتن طبیعی نیروی عکس العمل زمین در بخش عمده‌ای از فاز استانس از سمت داخل زانو عبور می‌کند و یک گشتاور ادداکتوری حول این مفصل در تقریبا سرتاسر مرحله استانس اعمال می گردد که به عنوان مهمترین علت پیشرفت استئوآرتریت در بخش داخلی زانو، مطرح شده است و به روند توسعه بیماری دامن میزند. اختلالات تعادلی نیز دراین دسته از بیماران گزارش شده است. ارتزهای گوه خارجی از شایعترین انواع مداخلات ارتزی در این دسته از بیماران می باشند که تاثیرات فوری و طولانی مدت آنها بر زانو گزارش شده است که در نتیجه ممکن است تاثیرات مهمی بر بهبود تعادل این افراد داشته باشند. گوه‌های خارجی درانواع مختلف استفاده می‌شود و هدف از مطالعه حاضر مقایسه تاثیر چهار نوع ارتز گوه خارجی بر گشتاور ادداکتوری زانو و بالانس ایستایی افراد مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو بود.‭ ۱۸ ‬زن مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو بامیانگین سنی‭ ۵۹/۶ ‬مثبت و منفی‭۵/۸ ‬) سال مورد مطالعه قرار گرفتند. بالانس ایستائی و گشتاور ادداکتوری زانو با دستگاه سکوی نیرو در فرکانس‭ ۱۰۰۰ ‬هرتز و‭ ۷ ‬دوربین مادون قرمز ‭( Qualysis)‬ با پوشیدن کفش در پنج وضعیت مختلف ارزیابی شد. ارتز گوه ی خارجی پاشنه در داخل کفش، ارتز گوه ی خارجی پاشنه و کف پا ( باتمام طول) در داخل کفش، ارتز گوه‌ی خارجی پاشنه در خارج کفش، ارتز گوه‌ی خارجی پاشنه و کف پا در خارج کفش و یک نوع کفی ساده تمام طول با ضخامت یکسان باگوه‌های خارجی. شرایط به صورت تصادفی انتخاب می گردید و افراد مورد مطالعه از نوع مداخله بی اطلاع بودند. بالانس ایستائی طی ایستادن روی دو اندام با چشمان باز با پوشیدن کفش طی پنج وضعیت با استفاده از دستگاه سکوی نیرو ارزیابی شد. هر وضعیت سه بار تکرار می شد. مدت زمان هر تست‭ ۳۰ ‬ثانیه بود. گشتاور ادداکتوری زانو نیز حین راه رفتن در طول فاصله‌ای‭ ۱۰ ‬متری طی پنج وضعیت ارزیابی شد. هر وضعیت پنج بار تکرار می شد. بالانس ایستائی به وسیله‌ی پارامترهای متوسط مسافت طی شده مرکز فشار در راستای قدامی- خلفی و داخلی- خارجی و مقدار برآیند آن، مجموع مسافت طی شده‌ی مرکز فشار در راستای قدامی- خلفی و داخلی- خارجی و مقدار برآیند آن، متوسط سرعت مرکز فشار در راستای قدامی- خلفی و داخلی- خارجی و مقدار برآیند آن و مساحت ناحیه‌ی بیضی و دایره‌ی محاط بر‭ ۹۵ ‬درصد محدوده‌ی حرکت مرکز فشار، اندازه‌گیری شد. متغیرهای گشتاور ادداکتوری زانو حین فاز استانس شامل مقدار بیشینه و مساحت سطح زیر منحنی گشتاور ادداکتوری زانو ، استخراج شد. نتایج نشان دادکه استفاده از گوه‌های خارجی، تاثیر معنی‌داری بر متغیرهای بالانس ایستائی در مقایسه با کفی ساده نداشت. اگرچه استفاده از ارتز گوه خارجی منجر به مقادیر پایین تری در میانگین متغیرهای اندازه‌گیری شده، نسبت به کفی ساده گردید. بعلاوه مقایسه بین چهار نوع گوه خارجی نشان داد که گوه‌های خارجی در خارج کفش در مقایسه با گوه‌ی خارجی پاشنه در داخل کفش منجر به کاهش معنی‌دار مقادیر میانگین برآیند متوسط مسافت طی شده مرکزفشار (‭( P < ۰/۰۳ ‬ مساحت ناحیه‌ی بیضی (‭( P< ۰/۰۵ ‬ و دایره‌ی محاط بر‭ ۹۵ ‬درصد محدوده حرکت مرکز فشار (‭( P< ۰/۰۵ ‬ گردیدند. مقایسه پنج وضعیت مورد مطالعه نشان داد که گوه خارجی تمام طول در خارج کفش در مقایسه باکفی ساده کاهش معناداری در متغیر انتگرال سطح زیرمنحنی گشتاور ادداکتوری زانو حین فاز استانس ایجاد کرد مقابل هیچکدام ازانواع مختلف گوه‌ی خارجی در مقایسه باکفی ساده، تاثیرمعناداری در کاهش مقدار حداکثر گشتاور ادداکتوری حین فاز استانس نداشت. در مقایسه انواع گوه‌های خارجی مورد مطالعه با کفی ساده، تنها گوه تمام طول خارجی درخارج کفش منجر به کاهش معنادار گشتاور ادداکتوری زانو گردید. بنابراین توصیه میگردد حتی المقدوراز این نوع گوه‌ی خارجی در روند درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو استفاده گردد. هر چند استفاده از گوه‌های خارجی تاثیر معنی داری در پارامترهای بالانس ایستائی افراد مبتلا به استئوآرتریت درناحیه داخلی زانو نداشت، اما در مقایسه با کفی ساده، استفاده از ارتز گوه‌ی خارجی منجر به مقادیر پایین تری در پارامترهای بالانس این افراد گردید که شاید نشانگر بهبود تعادل با استفاده از گوه‌های خارجی باشد. در مقایسه انواع گوه‌های خارجی، ارتز گوه‌ی خارجی در خارج از کفش منجر به بهبود بیشتر بالانس گردید بنظر میرسد که استفاده از کفش ساقدار با رویه محکم، بویژه موقعیکه گوه خارجی در خارج از کفش استفاده شده است، منجر به محدود کردن حرکات مفاصل ساب تالار و تا حدودی مچ پا گردیده و در نتیجه موقعی که گوه خارجی در خارج از کفش استفاده شده منجر به بهبود تعادل گردد
توصیفگر : ۱. زانو.- کلیدواژه‌ها: مکانیک زیستی
: التهاب استخوان و مفصل
: صدمه های زانو
: لوازم کمکی شکسته بندی
: راه رفتن
: تعادل
: Biomechanics
: Osteoarthritis
: Knee Injuries
: Orthotic Devices
: Gait
: Equilibrium
شناسه افزوده : فرقانی، سعید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده علوم توانبخشی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :