خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101776
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۳۵‬
شماره راهنما : ‭WE،۱۰۳،ه۶۶۹ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : همتی، فاطمه
عنوان : تاثیر وضعیت پرونیتوری پا و ارتز گوه داخلی پاشنه و کف پایی بر بالانس ایستایی و پارامترهای زمانی- مکانی راه رفتن در سالمندان [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه همتی
استاد راهنما : ؛ سعید فرقانی
محل تحصیل : دانشکده علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته ارتوپدی فنی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۵‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : سالمندی می تواند با افزایش پرونیشن پا باعث تغییر در شکل پا و حرکت بیش از حد مفاصل پا شود که ممکن است بر تعادل و راه رفتن تاثیر بگذارد. مداخلات ارتزی برای بهبود پوسچر پا ممکن است تاثیرات مهمی بر تعادل و راه رفتن سالمندان داشته باشد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر وضعیت پرونیتوری پا و ارتز گوه داخلی پاشنه و کف پایی بر بالانس ایستایی و پارامترهای زمانی- مکانی راه رفتن در افراد سالمند است.‭ ۹ ‬سالمند سالم با وضعیت ( پوسچر) پرونیتوری پا( میانگین سنی‭ ۵/۵ ‬مثبت و منفی‭ ۶۷/۱ ‬سال) و‭ ۱۴ ‬سالمند سالم با وضعیت نرمال پا( میانگین سنی‭ ۵/۹ ‬مثبت و منفی‭ ۶۷/۱ ‬سال) مورد مطالعه قرار گرفتند. از شاخص پوسچر پا برای تعیین وضعیت پا استفاده شد(میانگین شاخص وضعیت پا در گروه پرونیتوری:‭ ۰/۷‬مثبت و منفی‭ ۷/۵ ‬و میانگین شاخص پوسچر پا در گروه نرمال:‭ ۱/۵ ‬مثبت و منفی‭۳/۸ ‬) بالانس ایستایی و متغیرهای زمانی- مکانی به ترتیب با دستگاه سکوی نیرو در فرکانس‭ ۱۰۰۰ ‬هرتز و‭ ۷ ‬دوربین مادون قرمز ‭( Qualysis)‬ در چهار وضعیت مختلف (دو نوع ارتز گوه داخلی پاشنه وکف پایی‭ ۵ ‬و‭ ۸ ‬درجه ی عرضی و دو نوع کفی ساده تمام طول هم ارتفاع با گوه ها)اندازه گیری شد .شرایط به صورت تصادفی انتخاب می شدند. بالانس ایستایی طی ایستادن روی دو اندام با چشمان باز و بسته و با پوشیدن کفش طی چهار نوع مداخله ارتزی با استفاده از دستگاه سکوی نیرو ارزیابی شد. هر وضعیت سه بار تکرار می شد. مدت زمان هر تست‭ ۳۰ ‬ثانیه بود .متغیرهای زمانی- مکانی نیز حین راه رفتن در طول یک مسیر‭ ۱۰ ‬متری طی چهار نوع مداخله ارتزی ارزیابی شد .هر وضعیت‭ ۵ ‬بار تکرار می شد. بالانس ایستایی به وسیله متغیرهای متوسط مسافت طی شده مرکز فشار در راستای قدامی- خلفی و داخلی- خارجی و مقدار برآیند آن، مجموع مسافت طی شده مرکز فشار در راستای قدامی- خلفی و داخلی -خارجی و مقدار برآیند آن، متوسط سرعت مرکز فشار در راستای قدامی -خلفی و داخلی- خارجی و مقدار برآیند آن و مساحت ناحیه بیضی محاط بر‭ ۹۵ ‬درصد محدوده حرکت مرکز فشار، اندازه گیری شد. متغیرهای زمانی- مکانی شامل سرعت، طول گام، زمان سیکل راه رفتن، طول قدم، مدت زمان قدم، آهنگ راه رفتن، مدت زمان فاز استانس و سوئینگ و مدت زمان تحمل وزن روی هر دو اندام در خلال یک سیکل راه رفتن، استخراج شد. تفاوت معنی داری در بالانس ایستایی و متغیرهای زمانی-مکانی در دو گروه سالمند با وضعیت نرمال و پرونیتوری پا با وجود کفی ساده وجود نداشت‭.(p>۰/۰۵)‬افراد با پای پرونیتوری، مقادیر میانگین بالاتری در متغیرهای بالانس ایستایی نسبت به افراد با پاهای نرمال داشتند؛ اگرچه تفاوت معنی دار نبود .در خصوص متغیرهای نشان دهنده بالانس، وضعیت چشم بسته منجر به افزایش معنی دار برایند کل مسافت طی شده مرکز فشار ‭ ۱۴/۱)‬مثبت و منفی‭ ۳۲۱/۹ ‬در مقابل‭ ۱۴/۷ ‬مثبت و منفی‭(p=۰/۰۱،۲۹۰ ‬، مجموع مسافت طی شده مرکز فشار در راستای داخلی- خارجی ‭ ۱۳/۱)‬مثبت دو منفی‭ ۲۶۲/۳ ‬در مقابل‭ ۱۰/۹ ‬مثبت و منفی‭(p=۰/۰۰ ۱،۲۲۳/۸ ‬ و متوسط سرعت مرکز فشار در راستای داخلی- خارجی ‭ ۰/۵)‬مثبت دو منفی‭ ۱۰/۲ ‬در مقابل‭ ۰/۵ ‬مثبت و منفی‭(p=۰/۰۰۶ ،۸/۸ ‬ گردید. استفاده از ارتز در هیچ یک از دو گروه تاثیر معنی داری بر بالانس ایستایی و راه رفتن نداشت ‭.(p>۰/۰۵)‬ همچنین اثر متقابل ارتز، پوسچر پا و وضعیت بینایی در بالانس ایستایی و متغیرهای زمانی- مکانی راه رفتن معنادار نبود ‭.(p>۰/۰۵)‬ هر چند تفاوت معنی‌داری در متغیرهای بالانس ایستایی بین دو گروه مشاهده نشد، اما افراد با پای پرونیتوری مقادیر میانگین بالاتری در اغلب پارامترهای بالانس نسبت به گروه نرمال داشتند که شاید نشانگر اختلال تعادل در سالمندان با پای پرونیتوری باشد. همچنین وضعیت پرونیتوری پا تاثیری بر متغیرهای زمانی- مکانی راه رفتن افراد نشان نداد. ارتز گوه داخلی با درجات مختلف تاثیری بر بالانس افراد مورد مطالعه نداشت. بنابراین می‌توان از آن برای بهبود عملکرد پا و مچ پا، بدون ترس از اختلال در بالانس استفاده کرد. نتایج این پژوهش بیان می کند که ارتز گوه داخلی با درجات مختلف تاثیری بر متغیرهای زمانی- مکانی راه رفتن افراد سالمند ندارد
توصیفگر : ۱. راه رفتن.- کلیدواژه‌ها: راه رفتن
: سالمند
: لوازم کمکی شکسته بندی
: پاشنه پا
: Gait
: Aged
: Orthotic Devices
: Heel
: Posture
: Pronation
شناسه افزوده : فرقانی، سعید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده علوم توانبخشی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :