رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی کارایی پیوند سلولهای ترشح کننده فاکتورهای نوروتروفیک ‭SC) - (NTF‬ تمایز یافته از سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در رات، مدل بیماری مولتیپل اسکلروز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101779
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۲۳‬
شماره راهنما : ‭WL‮ ‬،۳۶۰‮ ‬،ق۱۹۹ ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : قاسمی، ناظم
عنوان : بررسی کارایی پیوند سلولهای ترشح کننده فاکتورهای نوروتروفیک ‭SC) - (NTF‬ تمایز یافته از سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی انسان در رات، مدل بیماری مولتیپل اسکلروز [پایان‌نامه]
نویسنده : /ناظم قاسمی
استاد راهنما : ؛ شهناز رضوی، محمد مردانی، ابراهیم اسفندیاری
استاد مشاور : ؛ حسین صالحی، حمید زرکش اصفهانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : علوم تشحریحی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ص، ‭۹۹‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۸۹۰۶۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سلول های ترشح کننده فاکتورهای نوروتروفیک به دلیل اینکه توانایی بالایی در ترشح فاکتورهای نوروتروفینی دارند ممکن است که یک منبع سلولی مناسب برای درمان مبتنی بر سلول، در بیماری های نورودژنراتیو باشند .در این مطالعه سلول های ‭hADSCs‬ و‭SCs - NTF‬ تمایز یافته از سلول های ‭hADSCs‬ در مدل ‭MS‬ ایجاد شده با استفاده از داروی لیزولیسیتین ‭(Lysolecithin or LPC) Lysophosphatidylcholine‬ پیوند شد و عملکرد این سلول ها مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه تعداد ‭60‬ رات بصورت تصادفی در‭6 ‬ گروه تحت عنوان گروه های کنترل، ‭LPC‬ ،‭Medium (Vehicle)+ LPC‬،‭SCs transplantation -NTF+hADSCs transplantation LPC+ LPC‬و گروه‭SCs / hADSCs transplantation -NTF+ LPC‬قرار گرفتند و سپس دمیلینیشن موضعی با تزریق لیزولیسیتین در ستون طرفی نخاع رات انجام شد .یک هفته بعد، رت های گروه های کنترل و ‭LPC‬ تحت عمل جراحی قرار گرفتند و محل عمل قبلی دوباره باز و مجددا بسته شد و هیچ سلولی پیوند نشد .برای گروه ‭Vehicle‬ مقدار ‭10‬ میکرولیتر محیط کشت، برای گروه‭hADSCs transplantation 10 + LPC‬میکرولیتر محیط کشت محتوی ‭106 - hADSCs 1‬ سلول، برای گروه‭SCs transplantation 10 -NTF+ LPC‬میکرولیتر محیط کشت محتوی ‭SCs - 106 NTF- 1‬سلول و برای گروه‭SCs / hADSCs 10 -NTF+ transplantation LPC‬میکرولیتر محیط کشت محتوی ‭SCs - 106 NTF-0.5‬و ‭106 hADSCs - 0.5‬ سلول در محل ضایعه تزریق گردید .به منظور بررسی عملکرد حرکتی، همه رات ها به صورت هفتگی با تست رفتاری ‭EAE scoring scale‬ مورد ارزیابی قرار گرفتند .چهار هفته بعد از پیوند سلولی به منظور ارزیابی نواحی دمیلینه و رمیلینه، مقاطع کرایو تهیه شد و با میکروسکوپ الکترونی و رنگ آمیزی ‭Luxol Fast Blue (LFB)‬ مورد بررسی قرار گرفت .بعلاوه به منظور بررسی حضور سلول های الیگودندروسیت در نواحی آسیب دیده تکنیک ایمونوهیستوشیمی انجام شد. ارزیابی عملکرد حرکتی رات ها، بهبود معنی داری را سه هفته بعد از پیوند سلول در گروه های پیوند سلولی نشان داد ‭(P < 0.01) .‬نتایج میکروسکوپ الکترونی و رنگ آمیزی‭LFB‬ افزایش سنتز مجدد میلین را در گروه های پیوند سلولی و به ویژه در گروه‭SCs / hADSCs -NTF+ LPC‬نسبت به سایر گروه ها نشان داد .بعلاوه نتایج این مطالعه نشان داد که سلول های ‭hADSCs‬ تحت تاثیر فاکتورهای نوروتروفینی سنتز شده توسط سلول های‭SCs - NTF‬توانایی تمایز به سلول های الیگودندروسیت را دارند و باعث پیشبرد سنتز مجدد میلین می شوند. بنابراین، پیوند سلول های‭SCs - NTF‬ممکن است روشی مناسب برای سلول درمانی در بیماری های نورودژنراتیو مثل بیماری ‭MS‬ باشد
توصیفگر : ۱. ام اس.- کلیدواژه: تصلب متعدد
: یاخته‌ها
: بیماری های خود ایمنی
: بیماری های دستگاه عصبی مرکزی
: Multiple Sclerosis
: Cells
: Autoimmune Diseases
: Central Nervous Sustem Diseases
شناسه افزوده : رضوی، شهناز، استاد راهنما
: مردانی، محمد، استاد راهنما
: اسفندیاری، ابراهیم، استاد راهنما
: صالحی، حسین، استاد مشاور
: زرکش اصفهانی، حمید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۲۳موجود‭‬
نظرسنجی