رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط مقدار دریافت لبنیات و وضعیت سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر بهشتی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101800
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۴۴‬
شماره راهنما : ‭WP،۳۲۰،ر۳۶۶ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : رجائیه، گلناز
عنوان : بررسی ارتباط مقدار دریافت لبنیات و وضعیت سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر بهشتی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /گلناز رجائیه
استاد راهنما : ؛ مرتضی صفوی، زهرا شهشهان
استاد مشاور : ؛ محمدرضا مراثی
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم بهداشتی در تغذیه، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۵۳‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۶۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سندرم تخمدان پلی کیستیک از شایع ترین اختلالات غدد آندوکرین در زنان در سنین باروری است. به طوری که‭ ۱۰ ‬درصد زنان جوان را در این دوران گرفتار می‌کند. علت ایجاد سندرم تخمدان پلی کیستیک کاملا مشخص نیست. ولی عواملی مانند مقاومت به انسولین، هیپرانسولینی، چاقی، رژیم غذایی در این زمینه مطرح هستند. مصرف لبنیات که یکی از اجزای مهم تشکیل دهنده رژیم غذایی است میتواند هم بر روی عوامل تاثیر گذار این بیماری و هم بر روی درمان این بیماری اثرات مفیدی داشته باشد. ولی تحقیقات در این زمینه که ارتباط مصرف لبنیات را بر روی سندرم تخمدان پلی کیستیک بررسی کنند اندک است هدف از این مطالعه یافتن ارتباط میزان مصرف لبنیات با سندرم تخمدان پلی کیستیک است. این مطالعه به صورت مقطعی بر‭ ۴۰۰ ‬زن مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر بهشتی انجام گردید. دریافت های غذایی توسط پرسشنامه ‭FFQ‬ که روایی و پایایی آن مشخص شده بود ارزیابی گردید. متغیرهای دیگری مانند سابقه بیماری های تخمدان، زمینه ارثی، سن اولین قاعدگی، فعالیت فیزیکی و سابقه داشتن دیگر بیماریها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. یافته های اولیه این مطالعه نشان می‌دهد که بین ژنتیک، سابقه بیماری های تخمدانی و مصرف داروها اثر معکوس و معنی داری با ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک دارد. در مورد تک تک اجزای گروه لبنیات و دیگر متغیرها رابطه معنی داری بین آنها و ابتلای افراد به سندرم تخمدان پلی کیستیک دیده نشد . ولی بعد از تعدیل متغیرهای مخدوشگر رابطه مستقیم بین مصرف شیر و ابتلای افراد به سندرم تخمدان پلی کیستیک دیده شد. بین مصرف شیر ،ماست ،دوغ، پنیر، کشک و خامه و سندرم تخمدان پلی کیستیک ارتباط معنی داری وجود نداشت. ولی بین سابقه بیماری های تخمدانی، سن و مصرف دارو که به عنوان متغیرهای مخدوشگر بودند ارتباط معکوس معنی داری وجود داشت. همچنین بین ‭BMI‬ و سندرم تخمدان پلی کیستیک هرچند ارتباط معنی داری وجود نداشت ولی در آستانه معنی داری بود. به ازای افزایش هر واحد ‭ ۱۰ BMI‬درصد احتمال خطر ابتلا افزایش می یابد. بعد از تعدیل عوامل مخدوشگر ارتبا ط مستقیم معنی داری بین مصرف شیر و ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک وجود دارد. به طوری که به ازای هر واحد افزایش شیر خطر ابتلا‭ ۱۰ ‬درصد افزایش می یابد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان میدهد که سن ،سابقه بیماری های تخمدانی و مصرف داروها اثر معکوس و معنی داری با ابتلای افراد به سندرم تخمدان پلی کیستیک دارد. در مورد تک تک اجزای گروه لبنیات و دیگر متغیرها رابطه معنی داری بین آنها و ابتلای افراد به سندرم تخمدان پلی کیستیک دیده نشد. ولی بعد از تعدیل متغیرهای مخدوشگر رابطه مستقیمی بین مصرف شیر و ابتلای افراد به سندرم تخمدان پلی کیستیک دیده شد
توصیفگر : ۱. سندرم پلی کیستیک تخمدان.- کلیدواژه‌ها: سندرم تخمدان چندکیستی
: فراورده‌های لبنی
: رژیم غذایی
: Polycystic Ovary Syndrome
: Dairy Products
: Diet
شناسه افزوده : صفوی، مرتضی، استاد راهنما
: شهشهان، زهرا، استاد راهنما
: مراثی، محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۴۷۴۴موجود‭‬
نظرسنجی