رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فرسودگی شغلی در دندانپزشکی شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101805
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۱۰‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۷۲،ی۴۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : یزدچی، احسان
عنوان : بررسی فرسودگی شغلی در دندانپزشکی شهر اصفهان در سال‭۱۳۹۲ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /احسان یزدچی
استاد راهنما : ؛ فائزه اسلامی پور
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۲۹۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : دندانپزشکان به علل متعدد در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند. از آنجا که حرفه دندانپزشکی به خودی خود شغلی پر استرس است زمینه‌ی بروز این عارضه در این افراد وجود دارد. لذا در این تحقیق به بررسی شیوع فرسودگی شغلی در بین دندانپزشکان در شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۹۲ ‬پرداخته شد. ین مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی در‭ ۳۰۰ ‬نفر از دندانپزشکان شاغل در شهر اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفت است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بود. سوالات در این پرسشنامه به بررسی فرسودگی شغلی در سه حیطه خستگی عاطفی (‭ ۹ ‬سوال) مسخ شخصیت (‭ ۵ ‬سوال) و احساس عدم موفقیت فردی (‭ ۸ ‬سوال) می‌پردازد. آنالیزهای آماری توصیفی جهت داده‌های توصیفی و آزمون کای دو، آزمون ‭t- Test‬ و آنالیز واریانس یکطرفه جهت آنالیزهای تحلیلی داده‌ها با سطح معنی داری در نرم افزار‭ ۱۸ spss‬استفاده‌گردید. درصد فراوانی فرسودگی شغلی در سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی به ترتیب در‭ ۲۰/۳ ‬درصد،‭ ۶ ‬درصد و‭ ۷ ‬درصد دندانپزشکان مورد مطالعه زیاد بود. در میان جنس افراد با فراوانی و شدت خستگی عاطفی و مسخ شخصیت ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین ارتباط وضعیت تاهل با فراوانی احساس عدم موفقیت فردی ارتباطی معنی‌دار بود. فراوانی و شدت مسخ شخصیت و احساس عدم موفقیت فردی با سن افراد ارتباط معنی دار داشت. بر اساس نتایج بدست آمده در فرسودگی شغلی، بین دندانپزشکان شاغل در شهر اصفهان درجه فراوانی و شدت کمی دارد. بنابر یافته‌ها، زنان، افراد متاهل، افراد با سن و سابقه کاری بیشتر، کمتر دچار فرسودگی شغلی هستند. مطالعات دقیق تری جهت بررسی عوامل موثر و میزان تاثیر این عوامل بر این پدیده پیشنهاد می‌گردد
توصیفگر : ۱. فرسودگی شغلی.- کلیدواژه‌ها: فرسودگی شغلی
: دندان‌پزشکان
: فشار روانی
: تحمل برنامه‌کاری
: تجزیه و تحلیل عملکرد شغلی
: Burnout, Professional
: Dentists
: Stress, Psychological
: Task PerformanceAnalysis
شناسه افزوده : اسلامی‌پور، فائزه، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۶۱۰موجود‭‬
نظرسنجی