رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی سرقت ادبی در مقالات ارسال شده به مجله‌ی ‭Journal of research in medical sciences‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101816
شماره مدرک : ‭ت۱۴۳۸۵‬
شماره راهنما : ‭WZ،۳۴۵،ش۸۵۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : شهنام‌نیا، شهرزاد
عنوان : بررسی فراوانی سرقت ادبی در مقالات ارسال شده به مجله‌ی ‭Journal of research in medical sciences‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /شهرزاد شهنام‌نیا
استاد راهنما : ؛ محمود سقایی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۳۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : از جمله انحرافاتی که در جوامع وجود دارد، در زمینه ی علم است که دو مورد از جدی ترین تخلفات تقلب و سرقت تالیفات می باشد‭plagiarism .‬ به معنای استفاده از عبارات چاپ شده‌ی دیگران در مقاله‌ی خود به نحوی که خواننده گمان کند که مطلب مربوط به خود فرد است می باشد. در این مطالعه به بررسی فراوانی سرقت ادبی در مقالات در مجله‌ی ‭Journal of research in medical sciences (JRMS )‬ پرداختیم.این مطالعه نوعی مطالعه‌ی کتابخانه‌ای بوده که بر روی مقالات چاپ شده در مجله ی ‭JRMS‬ از مهرماه سال‭ ۱۳۸۸ ‬لغایت مهر ماه سال‭ ۱۳۸۹ ‬شمسی صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه مقالات چاپ شده در مجله ی ‭JRMS‬ بوده که جهت بررسی فراوانی سرقت ادبی از نرم افزار برآورد حجم نمونه استفاده شده و‭ ۱۲۵ ‬نمونه مقالات علمی- پژوهشی یا گزارشی - موردی چاپ شده در مجله‌ی مذکور از تاریخ‭ ۸۹/۷/۱ - ۸۸/۷/۱ ‬انتخاب گشته و سپس از طریق سرویس کشف سرقت ادبی آنلاین ‭TURNITIN.COM‬ مقایسه ای از نظر فراوانی درجات مختلف سرقت ادبی و فراوانی سرقت ادبی با توجه به دانشگاه نویسندگان مقالات ارسالی ، رتبه‌ی علمی نویسندگان و جنسیت نویسندگان صورت گرفته است و سپس مقالات موجود را به دو گروه شامل ، علوم پایه و علوم بالینی تقسیم نموده و بین این دو گروه نیز مقایسه‌ای بین فراوانی سرقت ادبی انجام شده با استفاده نرم افزار ‭SPSS‬ پس از جمع آوری داده ها آنالیز انجام شد و جهت بررسی متغیرها در مقایسه بین دو گروه از آزمون‭T ‬ و در مقایسه‌ی بیش از دو گروه از آنالیز واریانس استفاده شد و ‭P<0/05‬ به عنوان معنی دار از نظر آماری در نظر گرفته شد.‭ ۴/۸ ‬درصد از مقالات حداقل‭ ۵۰ ‬درصد سرقت ادبی داشته‌اند و مقالاتی با‭ ۷۰ - ۶۹ ‬درصد سرقت ادبی نیز وجود داشت. در این تحقیق میان زنان و مردان و رتبه های مختلف علمی و دانشگاه های مختلفی که در بین سال مذکور مقاله های خود را در ‭JRMS‬ به چاپ رسانده‌اند نیز مقایسه‌ای انجام شد که تفاوتی بین آن ها وجود نداشت. با توجه به نتایج به دست آمده و وجود مقالاتی با‭ ۷۰ - ۶۹ ‬درصد از سرقت ادبی جهت پیشرفت صحیح علم و ارتقاء اخلاقیات و ایجاد محیطی امن برای نویسندگان توصیه به استفاده از نرم افزارهای جستجوی سرقت ادبی به طور گسترده تر شود
توصیفگر : ۱. نشر.- کلیدواژه‌ها: انتشارات
: رفتار
: فریب
: اخلاق
: پژوهش
: Publishing
: Behavior
: Deception
: Ethics
: Research
: Plagiarism
شناسه افزوده : سقایی، محمود، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۱۰۳موجود‭‬
نظرسنجی