رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و ارزیابی برون تن میسل های پلورونیک ‭F127‬ پلی متیل وینیل اتر مالئیک اسید جهت حمل دوکسوروبیسین موثر در درمان سرطان سینه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101859
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۷۴‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،ل۱۶۳ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : لاریان، زهرا
عنوان : تهیه و ارزیابی برون تن میسل های پلورونیک ‭F127‬ پلی متیل وینیل اتر مالئیک اسید جهت حمل دوکسوروبیسین موثر در درمان سرطان سینه [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا لاریان
استاد راهنما : ؛ ژاله ورشوساز، فرشید حسن‌زاده، حجت صادقی علی آبادی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ی، ‭۱۰۰‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۴۸۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : دوکسوروبیسین در درمان سرطان های مختلف از جمله سرطان سینه کاربرد دارد اما استفاده از آن با عوارض متعددی مانند سمیت قلبی همراه است. به کارگیری یک سیستم دارورسانی مانند میسل های پلی مری حاوی دوکسوروبیسین می‌تواند این عوارض را کاهش دهد. زیرا باعث پایداری، کارایی بهتر دارو بعد از بارگیری در میسل و تسهیل دارورسانی به محل تومور می‌شود. در نتیجه با کاهش دوز مصرفی دارو عوارض جانبی آن کاهش خواهد یافت. ابتدا مشتق پلورونیک ‭F127‬ / پلی متیل اتر- مالئیک اسید با استفاده از دی سیکلوهگزیل کربودی ایمید ‭( DCC )‬ و دی متیل آمینو پیریدین ‭( DMAP )‬ تحت اتمسفر نیتروژن سنتز شد. سپس میسل های حاوی دوکسوروبیسین به روش انحلال مستقیم تهیه گردید. متغیرهای مورد مطالعه دمای تهیه میسل ها، زمان به هم زدن، سرعت به هم زدن و میزان دارو بودند. غلظت بحرانی میسل ‭( CMC )‬ به روش فلوریمتری با استفاده از پایرین تعیین شد. میسل های بهینه‌سازی شده براساس اندازه ذره‌ای، پتانسیل زتا، اندکس پلی دیسپرسیتی، کارایی بارگیری و رهش دوکسوروبیسین از میسل ها، جهت مطالعه سمیت روی رده‌ی سلولی ‭MCF-7‬ با روش ‭MTT‬ به کار برده شد. پس از تایید نتایج به دست آمده از ‭H- NMR‬ مبنی بر سنتز کونژوگه پلورونیک ‭-F127‬ پلی متیل وینیل اتر- مالئیک اسید این محصول در ساخت میسل ها به کار رفت. پس از آنالیز نتایج به دست آمده از مطالعه اثر متغیرها بر هر یک از پاسخ های مورد مطالعه توسط نرم‌افزار ‭Design Expert‬ فرمولاسیون بهینه میسل های بارشده با دارو که دارای مشخصات زیر می‌باشد تعیین شد. مقدار دوکسوروبیسین برابر با‭ ۶ ‬میلی‌گرم، دمای تهیه‭ ۴۵ ‬درجه سانتی گراد، دور به هم زن‭ ۴۰۰ ‬دور در دقیقه و زمان اختلاط‭ ۱ ‬ساعت، میسل های بهینه دارای اندازه ذره‌ای‭ ۴۱۹ ‬مثبت و منفی‭ ۳۸ ‬نانومتر، پتانسیل زتای‭۱۳/۳ ‬- مثبت و منفی‭ ۱/۲ ‬میلی ولت، اندکس پلی دیسپرسیتی‭ ۰/۴۵ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۰۱۹ ‬، کارایی بارگیری‭ ۹۳/۵ ‬مثبت و منفی‭ ۲/۷ ‬درصد و رهش چهار ساعته دارو به میزان‭ ۲۹/۰۳ ‬مثبت و منفی‭ ۳/۷ ‬درصد بودند‭CMC .‬ میسل ها‭ ۳۹۶ ‬میکروگرم بر میلی‌لیتر بود. میسل های بار شده با دوکسوروبیسین در غلظت های‭ ۰/۷۸ ،۰/۴۷ ،۰/۳۴ ،۰/۲۶ ،۰/۲۱ ‬میکرومولار به طور معنی دار دارای سمیت سلولی بیشتری روی رده سلولی ‭MCF-7‬ در مقایسه با میسل های بدون دارو و داروی آزاد بودند. میسل های پلورونیک ‭F127‬ / پلی متیل وینیل اتر- مالئیک اسید حاوی دوکسوروبیسین نسبت به داروی آزاد اثربخشی بیشتری علیه سلول های سرطانی ‭MCF-7‬ از خود نشان دادند
توصیفگر : ۱. داروهای ضد سرطان.- کلیدواژه ها: داروهای ضد نورویش
: سیستم های دارورسانی
: نورویش های پستان
: میسل ها
: Antineoplastic Agents
: Drug Delivery Systems
: Breast Neoplasms
: Micelles
: Doxorubicin
: Poloxamer
: Pharmaceutical Vehicles
شناسه افزوده : ورشوساز، ژاله، استاد راهنما
: حسن‌زاده، فرشید، استاد راهنما
: صادقی علی آبادی، حجت، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۴۷۴موجود‭‬
نظرسنجی