رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و ارزیابی نانوکپسول های میسلی هدفمند سیکلو دکسترین / رتینوئیک اسید بارگیری شده با دوکسوروبیسین در لوسمی حاد میلوژنز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101860
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۵۷‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،ب۷۳۹ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : بنی‌طالبی، مهنوش
عنوان : تهیه و ارزیابی نانوکپسول های میسلی هدفمند سیکلو دکسترین / رتینوئیک اسید بارگیری شده با دوکسوروبیسین در لوسمی حاد میلوژنز [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهنوش بنی‌طالبی
استاد راهنما : ؛ ژاله ورشوساز، فرشید حسن‌زاده، حجت صادقی علی آبادی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ظ، ‭۱۰۰‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۳۸۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : دوکسوروبیسین یک آنتراسیکلین است که به طور وسیعی در درمان لوسمی حاد میلوژنز ‭(AML)‬ استفاده می‌شود. با توجه به اینکه گیرنده‌های فولات در سطح سلول‌های میلوئیدی بیش از حد بیان می‌شوند جهت کاهش عوارض جانبی دارو در سایر اندامها، هدف از مطالعه حاضر، بارگیری دوکسوروبیسین در میسل‌های آمفی‌فیل سیکلودکسترین /رتینوئیک اسید هدفمند شده با فولات و تعیین سمیت آن در رده سلولی ۱‭KG -‬ می‌باشد. کونژوگه سیکلودکسترین /رتینوئیک اسید متصل شده به فولات توسط واکنش استری با استفاده از کربونیل دی‌ایمیدازول و دی‌متیل آمینوپیریدین در دی متیل سولفوکساید سنتز شد. موفقیت این سنتز توسط طیف سنجی انتقال فوریه مادون قرمز و رزونانس مغناطیسی هسته اثبات شد. مقادیر غلظت بحرانی تشکیل میسل ‭(CMC)‬ توسط روش فلورسانس با استفاده از پایرین، و اندازه ذره‌ای و پتانسیل زتا توسط روش تفرق نور دینامیک تعیین شدند. دوکسوروبیسین توسط روش انحلال مستقیم داخل میسل‌ها بارگیری شد و تست-های آزدسازی در غشای دیالیز انجام شد. سمیت دوکسوروبیسین آزاد در مقایسه با میسل‌های هدفمند و غیر هدفمند حاوی دوکسوروبیسین بر روی سلول های‭KG - ۱ ‬ توسط روش ‭MTT assay‬ بررسی شد. در فرایند بهینه سازی، ماکرومولکول ‭CbR4F2‬ میسل‌هایی با اندازه ذره‌ای‭ ۱۰۳/۹ ‬نانومتر، اندکس پلی‌دیسپرسیتی‭ ۰/۲۸ ‬، پتانسیل زتای‭ ۳۶ ‬- میلی‌ولت، کارایی بارگیری‭ ۱۰۰ ‬درصد و کارایی آزادسازی‭ ۶۹/۹ ‬درصد طی‭ ۲۴ ‬ساعت از تست آزادسازی‌؛ تولید کرد. مؤثرترین فاکتور بر اندازه ذره‌ای میسل‌ها نوع سیکلودکسترین، بر پتانسیل زتا درصد داروی مورد استفاده نسبت به وزن ماکرومولکول سنتز شده، بر کارایی بارگیری نوع سیکلودکسترین و برکارایی آزادسازی نسبت مولی رتینوئیک اسید به سیکلودکسترین بود‭CMC .‬ این کوپلی‌مر‭ ۱۹/۰۵ ‬میکروگرم در میلی‌لیتر بود‭IC50 .‬ دوکسوروبیسین آزاد و دوکسوروبیسین بارگیری شده در میسل‌های غیر هدفمند تقریبا برابر بود در حالیکه ‭IC50‬ دوکسووربیسین بارگیری شده در میسل‌های هدفمند مربوط به فرمولاسیون بهینه حدودا نصف ‭IC50‬ دو حالت دیگر به دست آمد. مقدار پایین ‭CMC‬ مشتق تهیه شده که از ‭CMC‬ مربوط به بسیاری از سورفکتانت ها پایین‌تر است نشان دهنده این است که مشتق سنتز شده هدفمند سیکلودکسترین /رتینوئیک اسید قادر به تولید میسل‌های پایدار حتی در رقت‌های بالا می‌باشند. سمیت دوکسوروبیسین بارگیری شده در میسل‌های هدفمند سیکلودکسترین /رتینوئیک اسید دو برابر دوکسوروبیسین آزاد بود
توصیفگر : ۱. داروهای ضد سرطان.- کلیدواژه ها: داروهای ضد نورویش
: سرطان خون میلوسیتی حاد
: سیستم های دارورسانی
: گیرنده های اسید رتینوئیک
: Leukemia, Myeloid, Acute
: Antineoplastic Agents
: Drug Delivery Systems
: Receptors, Retinoic Acid
: Doxorubicin
: Cyclodextrins
شناسه افزوده : ورشوساز، ژاله، استاد راهنما
: حسن‌زاده، فرشید، استاد راهنما
: صادقی علی آبادی، حجت، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۴۵۷موجود‭‬
نظرسنجی