رکورد قبلیرکورد بعدی

" بیان ژن کد کننده ‭DNA‬ پلیمراز ‭Pfu‬ در اشرشیاکلی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101875
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۴۷‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۴۱،خ۷۲۱ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : خلیلی بروجنی، زهرا
عنوان : بیان ژن کد کننده ‭DNA‬ پلیمراز ‭Pfu‬ در اشرشیاکلی [پایان‌نامه]
نویسنده : /زهرا خلیلی بروجنی
استاد راهنما : ؛ محمد رضا مفید، داریوش عابدی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮س، ‭۷۸‬ ص.‬: مصور( بخشی رنگی) ، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۳۶۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ‭DNA‬ پلیمرازها به عنوان ابزارهای ضروری در زیست شناسی مولکولی سنتز مولکول ‭DNA‬ را از دئوکسی‌نوکئوتیدها بر عهده دارند‭DNA .‬ پلیمراز ‭Pfu‬ از پیروکوکوس فوریوسوس، یک آرکئوباکتری بی‌هوازی گرمادوست که در رسوبات دریایی با دمای بین‭ ۹۰ ‬تا‭ ۱۰۰ ‬درجه سلسیوس زندگی می‌کند، جدا گردیده است.این آنزیم با داشتن خصوصیت اگزونوکلئازی‭ ۳ ‬به‭ ۵ ‬قادر است خطاهای ناشی از همانندسازی ‭DNA‬ را اصلاح کند. به دنبال طرح های قبلی انجام شده در دانشکده داروسازی در این طرح بیان ژن ‭DNA‬ پلیمراز ‭Pfu‬ انجام گرفت. قطعه کد کننده ژن ‭DNA‬ پلیمراز ‭Pfu‬ در ناقل بیانی ‭pET - 15b‬ کلون گردید. سپس با تغییر شرایط بیان مانند غلظت ‭IPTG‬، زمان و دمای القا، بیان این آنزیم بهینه شد. در نهایت در شرایط بهینه، پروتئین در مقیاس بالا تهیه و به روشی ساده تخلیص گردید. سپس آنزیم تخلیص شده جهت بررسی فعالیت در واکنش ‭PCR‬ به کارگرفته شد. کلونی هایی بعد از ترانسفورماسیون ایجاد شد که اکثر آنها حاوی پلاسمید بودند. بیان آنزیم ‭Pfu‬ باندی را در حدود ‭ ۹۰ KD‬در ژل الکتروفورز ‭SDS- PAGE‬ نتیجه داد. بیشترین میزان تولید پروتئین با غلظت‭ ۰/۷۵ ‬میلی مولار ماده القا کننده ‭IPTG‬ ، در دمای‭ ۳۷ ‬درجه و‭ ۳ ‬ساعت پس از القا مشاهده شد. آنزیم تخلیص شده در واکنش ‭PCR‬ فعالیتی مشابه با نمونه تجاری داشت. شرایط بهینه سازی بدست آمده در این طرح با شرایط بهینه سازی بیان ژن ‭DNA‬ پلیمراز ‭Pfu‬ در مطالعات دیگر متفاوت بود. با استفاده از این اطلاعات می‌توان شرایط را برای تولید انبوه این آنزیم فراهم نمود
توصیفگر : ۱. واکنش زنجیره‌ای پلیمراز.- کلیدواژه‌ها: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: آنزیم‌های محدودساز دی ان ا
: بیان ژنی
: اشریشیاکولی
: Polymerase Chain Reaction
: DNA Restriction Enzymes
: Gene Expreesion
: Escherichia Coli
: Pyrococcus furiosus
: DNA-Directed DNA Polymerase
شناسه افزوده : مفید، محمدرضا، استاد راهنما
: عابدی، داریوش، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۴۴۷موجود‭‬
نظرسنجی