رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و ارزیابی نانوذرات سلکوکسیب با استفاده از ‭PLGA‬ به منظور دارورسانی استنشاقی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101878
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۹۴‬
شماره راهنما : ‭QV،۹۵،پ۷۴۹ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : پورمشهدی، آیدا
عنوان : تهیه و ارزیابی نانوذرات سلکوکسیب با استفاده از ‭PLGA‬ به منظور دارورسانی استنشاقی [پایان‌نامه]
نویسنده : /آیدا پورمشهدی
استاد راهنما : ؛ جابر امامی، حجت الله صادقی، ژاله ورشوساز، کامبیز گیلانی، محمد رفیعی‌نیا
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ ‭۴۰‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۴۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هنوز هم سرطان ریه بیشترین میزان مرگ و میر را در بین سرطان هایی که منجر به مرگ می شوند را به خود اختصاص داده است. لذا همواره تلاش متخصصین بر این بوده تا داروهای موثرتر با ایندکس درمانی بالاتری را جستجو نمایند. در این راستا مشخص شده است که سلکوکسیب به تنهایی و همراه سایر داروهای ضدسرطان، اثرات سینرژیستی خوبی را در درمان سرطان ریه ایجاد می نماید که این تاثیر را از طریق مهار بیان آنزیم سیکلواکسیژناز‭ ۲ ‬که آنزیمی کلیدی در متابولیسم پروستاگلاندین ‭E2‬ می باشد اعمال مینماید. پروستاگلاندین ‭E2‬ نقش اساسی در پیشرفت سرطان ریه از طریق تحریک آنژیوژنزیز، مهار آپوپتوزیز و سرکوب پاسخ ایمنی دارد. فرم تزریقی این دارو باعث ایجاد سکته قلبی می گردد، لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا نانوذرات پلیمری این دارو را تهیه نموده و در نهایت به فرم میکروذرات قابل استنشاق درآوریم. نانوذرات پلیمری سلکوکسیب با استفاده از روش تبخیر حلال تهیه شدند. میزان‭ ۲۵ ،۱۲/۵ ‬یا‭ ۵۰ ‬میلی گرم ‭PLGA‬ ( نسبت لاکتیک اسید به گلیکولیک‭۵۰ : ۵۰ ‬) در‭ ۲/۵ ، ۱ ‬یا‭ ۵ ‬میلی لیتر دی کلرومتان حل شد و سپس‭ ۵ ‬میلی گرم سلکوکسیب به آن افزوده و حل گردید. محلول حاصله سپس به آرامی و قطره قطره به‭ ۱۰۰ ‬میلی لیتر آب دیونیزه حاوی‭ ۰/۲۵ ،۰/۱ ‬یا‭ ۰/۵ ‬درصد ‭PVA‬ ، که با سرعت های‭ ۱۵۰۰۰ ،۱۰۰۰۰ ‬یا‭ ۲۰۰۰۰ ‬دور در دقیقه بهم زده می شد، افزوده شد تا امولسیون ‭o/w‬ تهیه گردد. سپس امولسیون حاصله بر روی مگنت استیرر به مدت یک شب در دمای اتاق هم زده شد تا دی کلرومتان آن تبخیر و سوسپانسیون نانوذرات تشکیل شود. نانوذرات ‭PLGA‬ بلانک نیز به همین روش اما بدون دارو تهیه گردید. میزان داروی بار شده در نانوذرات، درصد بارگیری و سرعت آزاد شدن دارو از طریق اندازه گیری غلظت دارو به روش اسپکتروفتومتری ‭UV‬ در طول موج‭ ۲۵۴ ‬نانومتر تعیین گردید. به منظور مطالعه آزادسازی دارو از نانوذرات‭ ۵ ‬میلی لیتر از سوسپانسیون نانوذرات به کیسه دیالیز با منفذ ‭ ۱۲۰۰۰ KD‬منتقل شد و سپس در‭ ۵۰ ‬میلی لیتر محلول ‭PBS‬ حاوی‭ ۰/۱ ‬درصد تویین‭ ۸۰ ‬به مدت‭ ۴۸ ‬ساعت در دمای‭ ۳۷ ‬درجه سانتی‌گراد، سرعت هم زن‭ ۵۰ ‬دور در دقیقه شناور گردید. در فواصل زمانی مشخص، از محلول نمونه برداری شده و میزان داروی آزاد شده به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید. همچنین اندازه نانوذرات و پتانسیل زتای آنها با دستگاه آنالیز سایز و زتای ‭Malvern‬ اندازه گیری شد. بمنظور دست یابی به فرمول بهینه اثرات چهار فاکتور مقدار پلیمر، حجم دی کلرومتان، غلظت ‭PVA‬ و سرعت هم زدن در سه سطح متفاوت که مقادیر آنها در روش تهیه نانوذرات آورده شده است بر روی اندازه ذرات، پتانسیل زتای ذرات، میزان بارگذاری دارو، درصد بارگیری و پروفایل آزاد شدن دارو در قالب تهیه‭ ۹ ‬فرمول، مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات حاصله با نرم افزار‭Design Expert 8‬ آنالیز شده، و فرمولاسیون بهینه انتخاب گردید. میکرو ذرات قابل استنشاق با اسپری درای کردن نانوذرات بهینه بهمراه مقادیر مختلفی از لاکتوز یا مانیتول تهیه شدند. سمیت نانوذرات پلیمری حاوی سلکوکسیب و داروی آزاد بر روی سلول های سرطانی ریه ‭(A549)‬ مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ترموگرام های ‭DSC‬ و طیف های ‭FTIR‬ مواد استفاده شده به صورت خالص، به صورت مخلوط فیزیکی و نانوذرات حاوی دارو به منظور تداخلات احتمالی مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه نانوذرات در محدوده‭ ۱۵۳ ‬تا‭ ۱۹۲ ‬نانومتر بوده و تحت تاثیر مقدار‭PLGA‬ ، غلظت ‭PVA‬ و حجم فاز آلی قرار گرفتند. پتانسیل زتا که در دامنه‭۴/۵ ‬- تا‭۸/۶ ‬- میلی ولت بود بیشتر تحت تاثیر مقدار ‭PLGA‬ و حجم فاز آلی قرار داشت. میزان ‭PLGA‬ مؤثرترین عامل بر بهره وری مقدار داروی بارگیری شده و درصد بارگذاری بود. سرعت آزاد شدن دارو در بین فرمولهای تهیه شده متفاوت بوده و بیشتر تحت تأثیر میزان ‭PLGA‬ موجود در فرمولها قرار داشت، به طوری که فرمولاسیونی که بیشترین مقدار ‭PLGA‬ را دارا بود ظرف مدت‭ ۳۰ ‬ساعت تمام محتوای داروی خود را آزاد نمود. نانوذرات بهینه که با‭ ۵ ‬میلی گرم دارو،‭ ۲۵ ‬میلی گرم‭PLGA‬ ،‭ ۰/۵ ‬درصد‭PVA‬ ،‭ ۲/۵ ‬درصد فاز آلی در سرعت‭ ۱۵۰۰۰ ‬دور در دقیقه تهیه شد، دارای اندازه ذره ای‭ ۱۶۵ ‬نانومتر، پناتسیل زتای‭۷/۲‬- میلی ولت بود و ‭MRT‬ حدود‭ ۱۰ ‬ساعت داشتند. مطالعات سمیت سلولی علیه ‭A549‬ نشان داد که نانوذرات حاوی سلکوکسیب از سلکوکسیب آزاد مؤثرتر واقع می شود. میکروذرات هیبرید تهیه شده با لاکتوز‭FPF‬ ، ‭MMAD‬ و ‭GSD‬ مطلوبی را نشان دادند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نانوذرات ‭PLGA‬ حاوی سلکوکسیب می تواند به عنوان یک سیستم حامل جدید، به منظور دارورسانی استنشاقی سلکوکسیب به ریه مورد استفاده قرار گیرد تا نگرانی خطرات قلبی- عروقی ناشی از تجویز وریدی سلکوکسیب مرتفع گردد
توصیفگر : ۱. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی.- کلیدواژه ها: داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
: سیستم های دارورسانی
: ارزیابی دارو
: داروهای ضد نورویش
: نورویش های ریه- دارو درمانی
: بازدارنده‌های آنزیم
: Anti-Inflammatory Agents, Non - steroidal
: Drug Delivery Systems
: Antineoplastic Agents
: Drug Evaluation
: Lung Neoplasms- drug therapy
: Nanostructures
: Enzyme Inhibitors
: Cyclooxygenase 2 Inhibitors
شناسه افزوده : امامی، جابر، استاد راهنما
: صادقی، حجت الله، استاد راهنما
: ورشوساز، ژاله، استاد راهنما
: گیلانی، کامبیز، استاد راهنما
: رفیعی‌نیا، محمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
عنوان به زبان ديگر : عنوان به انگلیسی‭Formulation and optimization of celecoxib - loaded PLGA nanoparticles by the taguchi design and their in vitro cytotoxicity for lung cancer therapy :‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۴۹۴موجود‭‬
نظرسنجی