رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و ارزیابی برون تن / درون تن نانوذرات زیست چسب حاوی کلسی تونین جهت دارورسانی ریوی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101886
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۷۷‬
شماره راهنما : ‭WK،۲۰۲،ف۵۴۹ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : فرقانیان، مژگان
عنوان : تهیه و ارزیابی برون تن / درون تن نانوذرات زیست چسب حاوی کلسی تونین جهت دارورسانی ریوی [پایان‌نامه]
نویسنده : /مژگان فرقانیان
استاد راهنما : ؛ ژاله ورشوساز، محسن مینائیان
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮۴، ‭12‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۹۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کلسی تونین یک هورمون پلی‌پپتیدی‭ ۳۲ ‬اسید آمینه‌ای با وزن مولکولی تقریبی‭ ۳/۵ ‬کیلو دالتون می‌باشد، که توسط برخی از سلول های تیروئید به نام سلول های‭C ‬ یا سلول های پارافولیکولار ترشح می‌شود. در تنظیم هموستاز کلسیم نقش دارد و مهار کننده قوی بازجذب استئوکلاست های استخوانی است. هدف از این مطالعه طراحی سیستم کنترل رهش ریوی از کلسی تونین سالمون با استفاده از نانوذرات پلیمر زیست تخریب پذیر پلی ( متیل وینیل اتر مالئیک اسید) به روش کراس لینک کردن با یون روی می‌باشد. که سبب افزایش زمان آزادسازی داروی کلسی تونین از فرمولاسیون نانوذرات و افزایش پایداری کلسی تونین در محیط ریوی و در نتیجه افزایش طول و شدت آثار هایپوکلسمی این دارو می‌شود.‭ ۸ ‬فرمولاسیون مختلف از نانوذرات زیست چسب کلسی تونین به روش کراس لینک کردن پلیمر ‭P ( MVEMA )‬ با یون های دو ظرفیتی تهیه شدند و چهار متغیر شامل دور بهم زدن (‭ ۴۰۰ ‬یا‭ ۱۰۰۰ ‬دور در دقیقه) ، نوع یون ( آهن یا زینک) و زمان تیمار (‭ ۵ ‬تا‭ ۲۰ ‬دقیقه) در یک طراحی با روش فاکتوریال دو سطحی مورد مطالعه قرار گرفتند و به بررسی پاسخ های اندازه ذره‌ای ( نانومتر) و پتانسیل زتای نانوذرات ( میلی ولت) ، درصد بارگیری، درصد رهش دارو طی‭ ۲۴ ‬ساعت و درصد مخاط چسبی نانوذرات در برون تن با استفاده از مصرف برادفورد پرداخته شد. عکس برداری ‭SEM‬ جهت بررسی مورفولوژی و تکنیک ژل الکتروفورز یا ‭SDS- PAGE‬ جهت بررسی پایداری کلسی تونین در فرمولاسیون بهینه نانوذرات زیست چسب حاوی کلسی‌تونین استفاده شد. اثرات فارماکولوژی ( طول و شدت اثر هایپوکلسمی) نانوذرات حاوی دارو با تجویز ریوی نانوذرات ‭CT‬ توسط ‭micro spra yer‬ و اندازه‌گیری سطح کلسیم سرم رت ها از نمونه‌های خونی زمان های‭ ۲۴ ،۱۲ ،۳ ،۱ ،۰/۵ ‬و‭ ۳۸ ‬ساع با استفاده از کیت کلسیم مورد ارزیابی قرار گرفت. افزایش طول و شدت اثر هایپوکسی نانوذرات ریوی حاوی کلسی‌تونین نسبت به تجویز ریوی محلول کلسی تونین آزاد بیانگر این است که سرعت حذف نانوذرات بعد از تجویز در ریه رت در مقایسه با محلول آزاد به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. که شاید بتوان یکی از دلایل کاهش سرعت حذف نانوذرات را به ویژگی زیست چسبی بالای نانوذرات به مخاط ریوی به علت وجود پلیمر ‭P( MVEMA )‬ با قدرت زیست چسبی بالا و به دام افتادن داروی کلسی تونین در نانوذرات کراس لینک شده در نتیجه رهش تدریجی دارو از نانوذرات فوق نسبت داد
توصیفگر : ۱. کلسیتونین.- کلیدواژه‌ها: کلسیتونین
: طراحی دارو
: ارزیابی دارو
: سیستم‌های دارورسانی
: کاهش کلسیم خون
: Calcitonin
: Drug Design
: Drug Evaluation
: Drug Delivery Systems
: Hypocalcemia
: Nanoparticles
شناسه افزوده : ورشوساز، ژاله، استاد راهنما
: مینائیان، محسن، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۷۷۷موجود‭‬
نظرسنجی