رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه بیان ژن های زیر گروه های گیرنده‌های آدنوزین ‭A1‬ و ‭A3‬ دربافت سرطانی و طبیعی پستان انسان با استفاده از روش ‭Real- Time Quantitative RT- PCR‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101900
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۰۱‬
شماره راهنما : ‭QU،۵۸،ت۱۴۷م،۱۳۹۲‬
سرشناسه : تاج‌الدینی، محمد حسن
عنوان : مقایسه بیان ژن های زیر گروه های گیرنده‌های آدنوزین ‭A1‬ و ‭A3‬ دربافت سرطانی و طبیعی پستان انسان با استفاده از روش ‭Real- Time Quantitative RT- PCR‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمدحسن تاج الدینی
استاد راهنما : ؛ مجتبی پنجه‌پور، شقایق حق‌جوی جوانمرد، حمید میرمحمد صادقی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته بیوشیمی بالینی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ح، ‭۷۵‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۸۸۰۶۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : آدنوزین محصول کاتابولیسم ‭ATP‬ می‌باشد و نتیجه افزایش میزان متابولیسم از سلول های متفاوتی در سراسر بدن، آزاد می‌گردد و از طریق اتصال به چهار گیرنده‌ی آدنوزینی اثرات خود را القاء می کند. درک دقیق از الگوی بیانی این گیرنده ها با توجه به نقش های مهم آنها می‌تواند نقش اساسی در انتخاب راهکارهای دارویی و درمانی در حیطه سرطان بنماید. از این رو در این مطالعه میزان بیان گیرنده‌های ‭A1‬ و ‭A3‬ در سرطان پستان انسان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه‭ ۳۰ ‬بافت سرطانی پستان انسان به همراه‭ ۳۰ ‬بافت مجاور سالم به عنوان کنترل با دو روش ‭Real- Time Quantitative RT- PCR Taqman‬ و ‭Sybrgreen‬ مورد بررسی قرار گرفت. بافت سرطانی پستان نسبت به بافت سالم ژن گیرنده ‭A3‬ را‭ ۱/۶۴ ‬و‭ ۱/۵۸ ‬برابر، به ترتیب با روش های ‭Taqman‬ و ‭Sybrgreen‬ بیشتر بیان می‌نماید در حالی که اختلاف معنی داری در بیان ژن گیرنده ‭A1‬ مشاهده نگردید. همچنین در اندازه‌گیری میزان بیان ژن ها، بین دو روش ‭Taqman‬ و ‭Sybrgreen‬ همبستگی معنی داری دیده شد. هرچند دیگر مطالعات نشان از نقش مهم گیرنده ‭A3‬ در حیطه درمان سرطان دارد با این حال و با توجه به نتایج این مطالعه و میزان بیان این گیرنده در سطح بیان ژن در سرطان پستان، اختلاف بیان این گیرنده به عنوان هدف درمانی فاحش نمی‌باشد. با این وجود نتیجه‌گیری قطعی در این زمینه مستلزم روشن شدن دیگر جنبه بیولوژیکی از این گیرنده ها مانند بیان در سطح پروتئین، سیگنالینگ در این سرطان و دیگر سرطان هاست
توصیفگر : ۱. گیرنده‌های پورینرژیک پ ۱.- کلیدواژه‌ها: گیرنده‌های پورینرژیک پ ۱
: نورویش‌های پستان
: آدنوزین
: بیان ژنی
: Receptors, Purinergic P1
: Breast Neoplasms
: Adenosine
: Gene Expression
شناسه افزوده : پنجه‌پور، مجتبی، استاد راهنما
: حق‌جوی جوانمرد، شقایق، استاد راهنما
: میرمحمد صادقی، حمید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۴۵۰۱موجود‭‬
نظرسنجی