خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101906
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۴۰‬
شماره راهنما : ‭.M9QW،۱۲۵/۵،.M9،ه۱۷۲ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : هادی‌فر، شیما
عنوان : بررسی تنوع بین گونه‌ایی ‭( Interspecies )‬ ایزوله‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و غیر توبرکلوزیس شایع اصفهان برپایه‌ی نتایج ‭PCR- FFLP Analysis ( PRA )‬ و ‭Direct sequencing‬ ژن ‭rpoB‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /شیما هادی‌فر
استاد راهنما : ؛ بهرام نصراصفهانی، شراره مقیم
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته میکروب شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۷۶‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۹۱۱۰۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : روند رو به رشد شیوع عفونت های ناشی از مایکوباکتریوم ها به خاطر اپیدمی ایدز و بالا رفتن جمعیت دارای نقص سیستم ایمنی و مشکلات فراوانی که ازنظر پاتوژنیکی، اپیدمیولوژیکی ، درمان و مقاومت دارویی این گروه از باکتری ها وجود دارد، ضرورت توجه بیش از پیش به این بیماری و ارایه مولکولار اپیدمیولوژی بیماری های مایکوباکتریال را روشن می سازد. مطالعه‌ی ارتباطات درون گونه ایی ‭(intra species)‬ و بین گونه‌ایی ‭( inter species )‬ اساسی را برای بررسی مولکولی و اپیدمیولوژی این گروه ازباکتری ها آنها را فراهم می‌کند. ژن ‭rpoB‬ کدکننده زیر واحد آنزیم ‭RNA‬ پلی مراز به عنوان یکی از مهمترین ژن های بنیادی در مطالعات تکاملی و تشخیصی باکتری ها به ویژه باکتری هایی که ارتباطات بسیارنزدیک و تنوع بین گونه‌ایی محدود دارند مطرح می باشد. شناسایی این گروه از باکتری ها با استفاده از مناطق متغییر ژن ‭rpo‬ و با به کارگیری روش ‭PRA‬ که ساده، ارزان و دقیق است انجام می گیرد. آنالیز فیلوژنتیک نیز با بررسی سکانس منطقه مورداستفاده در ‭PRA‬ این ژن میسرمی‌گردد. این مطالعه باهدف بررسی الگوی ژنتیکی و هم چنین تنوع بین گونه‌ایی سویه های مایکوباکتریوم شایع این منطقه جغرافیایی کشورمان انجام گردید تا اختلافات احتمالی پروفایل ها و سکانس های حاصل با الگوی جهان، جهت ارائه اطلاعات مرتبط با اپیدمیولوژی و پایه های ژنتیکی ایزوله‌های ایران مشخص گردد. دراین مطالعه بررسی این تنوع همراه با رسم درخت فیلوژنتیک صورت پذیرفت.‭ ۶۰ ‬ایزوله بالینی و محیطی پس از گردآوری و کشت توسط روش فنوتیپی تشخیص داده شدند. یک قطعه‭ ۳۶۰ bp‬از ژن ‭rpoB‬ با روش ‭PCR‬ تکثیرگردید و سپس محصولات ‭PCR‬ تحت تاثیر دو آنزیم ‭MspI‬ و ‭HaeIII‬ قرار گرفتند. قطعات حاصل از هضم توسط آنزیم با استفاده از ژل متافورا گارز‭ ۴ ‬درصد الکتروفورز و مورد آنالیز قرارگرفتند. هم چنین محصولات ‭PCR‬ تعیین توالی شدند و براساس نتایج حاصل وبااستفاده ازنرم افزار مگا‭ ۶ ‬درخت فیلوژنتیک و ماتریکس تنوع بین گونه‌ایی ترسیم گردید. از بین‭ ۶۰ ‬گونه مایکوباکتریوم مورد بررسی،‭ ۲۱/۶۶ ‬درصد بعنوان م .توبرکلوزیس و‭ ۷۸/۳۳ ‬درصد آنها ‭NTM‬ شامل تایپ‭I ‬ م. فورچئیتوم با فراوانی‭ ۶۸/۰۸ ‬درصد و پس از آن مایکوباکتریوم گوردونه تایپ‭I ‬ با‭ ۸/۵۱ ‬درصد، م.گوردونه تایپ ‭II‬ و م.کانزاسی تایپ‭I ‬ هر دو با‭ ۴/۲۵ ‬درصد بودند. هم چنین در این مطالعه یک الگوی جدید از گونه م .کانسپشنز‭MSPI: 120/105/80, HaeIII:80/90/120 )‬ مشاهده گردید. براساس درخت حاصل گروه های آتیپیک کند رشد وتند رشد و کمپلکس توبرکلوزیس به خوبی از هم متمایز شده و در ‭cluster‬ های جداگانه با ‭bootsrap value‬ بالایی قرار گرفتند. متد ‭PRA rpoB gene‬ به کار گرفته شده جهت تایپینگ گونه‌های مایکوباکتریوم نتایج معتبری را با توجه به نتایج دیگر مطالعات، دراین منطقه جغرافیایی ارائه نمود.این روش توانست‭ ۹۶/۶۶ ‬درصد ایزوله های مایکوباکتریوم را تایپینگ و شناسایی کند. الگوی ‭PRA‬ گونه های م.کانزاسی ساب تایپ ‭I ( HeaIII : 205/90 ,MspI:30/40/60/175 )‬ و م.اویوم ‭( HeaIII : 270,MspI:40L80L105 )‬ بدست آمده در این مطالعه با الگوی حاصله از بعضی مطالعات دیگر یکسان ولی با پروفایل تعدادی دیگرهمسان نیست. هم چنین دراین مطالعه یک الگوی متفاوت از م .کانسپشنز مشاهده گردید که در دیگر مطالعات گزارش نشده است. درمورد سویه هایی که به طورکامل با یک آنزیم شناسایی نمی شوند به کارگیری آنزیم سوم می تواند کمک کننده باشد. براساس نتایج حاصل از درخت فیلوژنتیک بدست آمده دراین مطالعه به خوبی مایکوباکتریوم های اتیپک کند رشد و سریع الرشد و کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از همدیگر متمایز و در ‭cluster‬ های جداگانه قرار گرفتند ‭Bootstrap value‬ گروه کندرشدها برابر‭ ۶۷ ‬درصد و برای سریع الرشد ها برابر‭ ۸۶ ‬درصد و د رمورد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس‭ ۸۴ ‬درصد بوده است. این نتایج با سایر مطالعات سازگاری داشته و نشان می داد که درخت فیلوژنتیک حاصل از سکانس ژن ‭rpoB‬ دارای اعتبار بالا و قدرت تفکیک مناسبی برای اعضای جنس مایکوباکتریوم می باشد
توصیفگر : ۱. مایکوباکتری سل.- کلیدواژه‌ها: مایکوباکتری عامل سل
: دی ان ا
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: ویژگی گونه‌ها
: Mycobacterium tuberculosis
: DNA
: Polymerase Chain Reaction
: Species Specificity
شناسه افزوده : نصر اصفهانی، بهرام، استاد راهنما
: مقیم، شراره، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :