رکورد قبلیرکورد بعدی

" شبیه سازی مونت کارلو و اندازه‌گیری تغییرات دز بیمار ناشی از به کار بردن ترموپلاست در پرتو درمانی و بررسی ساخت یک نمونه ترموپلاست "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101907
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۳۳‬
شماره راهنما : ‭WN،۶۶۵،ص۱۳۱ش،۱۳۹۲‬
سرشناسه : صابری انوار، حسین
عنوان : شبیه سازی مونت کارلو و اندازه‌گیری تغییرات دز بیمار ناشی از به کار بردن ترموپلاست در پرتو درمانی و بررسی ساخت یک نمونه ترموپلاست [پایان‌نامه]
نویسنده : /حسین صابری انوار
استاد راهنما : ؛ محمد باقر توکلی، کیوان جباری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک پزشکی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۹۷‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۲۴۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از مسائل مهم در رادیوتراپی ثابت نگه‌داشتن بیمار می‌باشد. در سال های اخیر در بیشتر مراکز رادیوتراپی از ماسک های ترموپلاستیکی جهت ثابت نگه‌داشتن بیمار استفاده می‌شود. با توجه به اهمیت دز سطحی و آسیبی که ممکن است در طی فرایند درمان در بافت های پوستی ایجاد شود، اندازه‌گیری میزان تغییرات دز سطحی ناشی از استفاده از این نوع ماسک دارا اهمیت قابل توجهی است. ضمنا با توجه به عدم وجود تعادل الکترونی در ناحیه انبوهش، روش اندازه‌گیری باید دارای دقت مناسب باشد. با توجه به حفره‌های موجود بر روی ماسک ترموپلاستیکی و تاثیری که می‌توانند این حفره‌ها بر دز سطحی بگذارند. هدف از انجام این تحقیق شبیه‌سازی مونت کارلو و اندازه‌گیری میزان تغییرات دز بیمار در هنگام استفاده از ماسک های ترموپلاستیکی می‌باشد. تغییرات دز در سطح و عمق فانتوم ورقه‌ای معادل آب ‭RW3‬ ناشی از ماسک ترموپلاستیکی به روش اندازه‌گیری عملی بر روی شتاب دهنده خطی ‭Oncor‬ با دو انرژی فوتون ‭ ۶ MV‬و ‭ ۱۸ MV‬موجود در بخش پرتودرمانی بیمارستان میلاد اصفهان انجام شد. برای اندازه‌گیری‌ها از دزیمتر صفحه موازی ‭Roos chamber‬، چمبر یونیزان ‭Semiflex‬ و فیلم های دزیمتری ‭EDR2‬ استفاده شد. شبیه‌سازی شتاب دهنده خطی، ماسک و فانتوم، با استفاده از کدهای شبیه‌سازی ‭BEAMnrc‬ و ‭DOSXYZnrc‬ انجام شد. به منظور مقایسه نتایج اندازه‌گیری عملی و شبیه سازی جهت ارزیابی میزان تغییرات دز از نرم‌افزار ‭MATLAB‬ استفاده شد. با استفاده از دزیمتر صفحه موازی، میزان تغییرات دز سطحی برای انرژی های ‭ ۶ MV‬و ‭ ۱۸ MV‬به ترتیب‭ ۲۷ ‬درصد و‭ ۲۰ ‬درصد اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری با کمک فیلم دزیمتری نشان داد که دز سطحی برای انرژی ‭ ۶ MV‬تا‭ ۵۰/۹ ‬درصد و برای انرژی ‭ ۱۸ MV‬تا‭ ۷۶/۲ ‬درصد افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان داد که دز سطحی ناشی از استفاده از ماسک ترموپلاستیکی در عمق صفر برای انرژی ‭ ۶MV‬و ‭ ۱۸ MV‬به ترتیب تا‭ ۴۳ ‬درصد و‭ ۶۳ ‬درصد افزایش می‌یابد. این میزان در عمق های بیشتر کاهش یافته به طوری که مقدار افزایش دز در عمق ‭ ۱ mm‬تا‭ ۲۸ ‬درصد و‭ ۲۶ ‬درصد محاسبه شد. نتایج اندازه‌گیری عملی و شبیه‌سازی مونت کارلو در توافق خوبی قرار داشت. استفاده از ماسک ترموپلاستیکی باعث افزایش قابل توجهی در دز دریافتی پوست می‌گردد. با توجه به نتایج حاصل از شبیه‌سازی و فیلم دزیمتری در سطح، میزان تغییرات دز بیشتری در انرژی ‭ ۱۸ MV‬نسبت به انرژی ‭ ۶ MV‬دیده می‌شود که ناشی از میزان اندک دز سطحی در زمان عدم حضور ماسک در انرژی ‭ ۱۸ MV‬است. با توجه به نتایج شبیه‌سازی و اندازه‌گیری می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش عمق، تاثیر ماسک بر دز کاهش می‌یابد. با این حال اندکی جابه جایی در دز عمقی را نیز ایجاد می‌کند که می‌توان از آن صرفنظر کرد. با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق، استفاده از ماسک ترموپلاستیکی در درمان با انرژی فوتون ‭ ۶ MV‬در نواحی با پوست حساس توصیه نمی شود
توصیفگر : ۱. دز تابش.- کلیدواژه‌ها: پرتو درمانی
: نورویش ها- درمان
: دوز تابش
: وضعیت بدن
: Radiotherapy
: Neoplasms- therapy
: Radiation Dosage
: Posture
: Monte Carlo Method
شناسه افزوده : توکلی، محمد باقر، استاد راهنما
: جباری، کیوان، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۶۳۸موجود‭‬
نظرسنجی