رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ائی سود و زیان دو روش تهویه ریوی با دی اکسیدکربن انتهای دمی بالا و پایین حین بیهوشی عمومی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101908
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۲۹‬
شماره راهنما : ‭WO،۲۷۵،م۸۴۹ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : مولوی‌چوبینی، هنگامه
عنوان : بررسی مقایسه‌ائی سود و زیان دو روش تهویه ریوی با دی اکسیدکربن انتهای دمی بالا و پایین حین بیهوشی عمومی [پایان‌نامه]
نویسنده : /هنگامه مولوی چوبینی
استاد راهنما : ؛ مجتبی منصوری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۴‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۳۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در القاء بیهوشی از دو روش بیهوشی دی اکسید دمی بالا و دی اکسید دمی پایین استفاده می شود ولی متخصصین بیهوشی، استفاده از روش دی اکسید دمی پائین را ترجیح می دهند، در صورتی که به نظر می رسد استفاده از روش دی اکسید دمی پایین مزیت چندانی نسبت به روش دی اکسید دمی بالا نداشته و از طرف دیگر این روش با هدر رفت و مصرف بالای گازهای تازه همراه می باشد که هزینه زیادی را بر بیمار و سیستم بهداشتی تحمیل می کن. لذا مطالغه حاضر با هدف تعیین مقایسه ای سود و زیان دو روش تهویه ریوی با دی اکسید کربن دمی بالا و پایین حین بیهوشی عمومی به انجام رسید. طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی‭ ۶۸ ‬بیمار تحت اعمال جراحی انتخاب و به روش تصادفی به دو گروه‭ ۳۴ ‬نفره تقسیم شده، گروه اول تحت بیهوشی با روش دی اکسید دمی بالا و گروه دوم تحت بیهوشی با روش دی اکسید دمی پایین قرار گرفته و پروشه القاء و نگهداری بیهوشی در دو روش یکسان بود. بیماران دو گروه از نظر سطح گازهای خونی، شاخص های هودینامیک، مقدار ایزوفلوران و گازهای تازه مصرفی و هزینه آنها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در نهایت وارد رایانه شده و بوسیله نرم افزار ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین مقدار کل اکسیژن مصرفی در طی مدت عمل جراحی در د وگروه ‭CO2‬ دمی زیاد و ‭CO2‬ دمی کم به ترتیب‭ ۶۳۴ ‬به اضافه و منهای‭ ۳۴۷ ‬و‭ ۱۷۶۶ ‬به اصافه و منهای‭ ۳۹۰ ‬لیتر و طبق آزمون ‭T-test‬ تفاوت بین دو گروه معنی دار بود. مطابق برآورد انجام گرفته (حاصل ضرب واحد اکسیژن مصرفی در مدت زمان عمل) میانگین قیمت اکسیژن مصرفی در گروه ‭CO2‬ دمی زیاد‭ ۳۶۱/۵ ‬به اضافه و منهای‭ ۱۸۵/۲ ‬و در گروه با ‭CO2‬ دمی کم‭ ۹۹۴ ‬به اضافه و منهای‭ ۲۱۵ ‬ریال و طبق آزمون ‭T-test‬ هزینه برآورد شده حاصل از مصرف اکسیژن در بیماران با ‭CO2‬ دمی زیاد بطور معنی داری کمتر می باشد. میانگین مقدار کل ایزوفلوران مصرفی طی مدت عمل در دو گروه با ‭CO2‬ دمی زیاد و با ‭CO2‬ دمی کم به ترتیب‭ ۵۷/۹ ‬به اضافه و منهای‭ ۳۲/۵ ‬و‭ ۱۲۹ ‬به اضافه و منهای‭ ۲۶/۱ ‬میلی لیتر و طبق آزمون ‭T-test‬ تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت. میانگین هزینه برآورد شده برای ایزوفلوران مصرفی در دو گروه با ‭CO2‬ دمی زیاد و با ‭CO2‬ دمی کم به ترتیب‭ ۳۸۰۵۹۵ ‬به اضافه و منهای‭ ۳۶۶۱۰ ‬و‭ ۸۴۸۱۲۲ ‬به اضافه و منهای‭ ۲۹۴۲۰ ‬ریال و طبق آزمون مذکور اختلاف بین دو گروه معنی دار بود. از آنجایی که استفاده از روش بیهوشی با دی اکسید دمی بالا با هدر رفت و مصرف پائین تر گازهای تازه همراه بود و در نهایت هزینه کمتری را بر بیمار و سیستم بهداشتی تحمیل می کند، استفاده از این روش مشروط به صلاحدید پزشک متخصص بیهوشی و پزشک جراح بر روش دی اکسید دمی بالا ارجحیت داشته و توصیه می شود
توصیفگر : ۱. بیهوشی عمومی- کلیدواژه‌ها: بیهوشی
: بیهوشی عمومی
: تهویه ریوی
: دی اکسید کربن
: Anesthesia
: Anesthesia, General
: Pulmonary Ventilation
: Carbon Dioxide
شناسه افزوده : منصوری، مجتبی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۵۲۹موجود‭‬
نظرسنجی