رکورد قبلیرکورد بعدی

" آگاهی جنسیتی پزشکان مستقر در درمانگاه های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رضایتمندی مراجعین از آنها در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101910
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۲۸‬
شماره راهنما : ‭W،۶۲،ی۲۹آ،۱۳۹۲‬
سرشناسه : یاوری، پریسا
عنوان : آگاهی جنسیتی پزشکان مستقر در درمانگاه های عمومی، تخصصی و فوق تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رضایتمندی مراجعین از آنها در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /پریسا یاوری
استاد راهنما : ؛ غلامرضا قاسمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۴‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۰۰۱۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تعامل پزشک - بیمار یک ماتریکس فرهنگی - اجتماعی - روانی - اقتصادی است که امروزه با طرح موضوع جنسیت چشم انداز جدیدی از این رابطه تعاملی حرفه ای ارائه شده است. در آموزش پزشکی نیز آگاهی جنسیتی با دو مقوله حساسیت جنسیتی و ایدئولوژی مربوط به نقش جنسیت مطرح می باشد. برای تحقق شعار بیمار محوری و ارائه خدمات بهداشتی - درمانی مبتنی بر نیاز، این مطالعه با هدف شناخت رابطه آگاهی جنسیتی و رضایتمندی مراجعین از آنها در سال‭ ۱۳۹۱ ‬انجام گرفت. این مطالعه توصیفی تحلیلی در شش ماه اول سال‭ ۱۳۹۱ ‬در سطح درمانگاه های عمومی و تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.‭ ۱۵۰‬پزشک شرکت کننده به صورت آسان و در دسترس از بین پزشکان این درمانگاهها انتخاب شدند. آگاهی جنسیتی پزشکان به وسیله پرسشنامه آگاهی جنسیتی ‭(N-GAMS)‬ مورد بررسی قرار گرفت. بیماران شرکت کننده در مطالعه به روش آسان و در دسترس از بین مراجعین به پزشکان متخصص و عمومی مستقر در این مراکز انتخاب و با پرسشنامه مشارکت بیمار ‭(PICS)‬ مورد بررسی قرار گرفتند. رضایتمندی بیماران براساس چک لیست مربوطه از بین‭ ۴۲۳ ‬بیمار مراجعه کننده به این درمانگاه ها تعیین گردید. اطلاعات خام به وسیله نرم افزار ‭SPSS.21‬ با اجرای آزمون های توصیفی و تحلیلی از جمله آنالیز واریانس، ‭T-student‬ و کای دو انجام گرفت. در این مطالعه‭ ۱۵۰ ‬پزشک متخصص و عمومی حضور داشتند که اکثرشان را متخصصین تشکیل می دادند. میانگین امتیازات مربوط به خرده مقیاس حساسیت جنسیتی در مورد پزشکان مرد بیشتر بوده با این حال تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. همچنین پزشکان مرد امتیاز بالاتری در خرده مقیاس ایدئولوژی نقش جنسیتی کسب نمودند که این تفاوت از نظر آماری معنادار بود. این یافته ها بدان معناست که آگاهی جنسیتی پزشکان مرد نسبت به پزشکان زن کمتر بوده و بیشتر از تفکر کلیشه ای نسبت به جنس پزشک و بیمار برخوردارند. همچنین در این مطالعه آگاهی جنسیتی پزشکان عمومی با توجه به امتیازات کسب شده کمتر از متخصصین برآورد شد. با بررسی‭ ۴۲۳ ‬پرسشنامه مربوط به بیماران مشخص شد که رضایتمندی بیماران زن و مرد از پزشکان مرد بیشتر از پزشکان زن است که البته این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. یافته های این مطالعه نشان دادند که آگاهی پزشکان زن در مورد مسائل مربوط به جنسیت از پزشکان مرد بیشتر است، با این حال این امر موجب افزایش رضایتمندی مراجعین از آنها نگردید. این مشاهده می تواند با مسائلی چون ازدحام مراجعین در درمانگاه های مراکز آموزشی، فقدان وفت کافی پزشکان برای پرداختن به مسائل جانبی، تفکر سنتی جامعه ایران نسبت به جنسیت پزشک و اعتقاد بیشتر به پزشکان مرد قابل توجیه باشد تحقق شعار بیمار محوری مستلزم ایجاد فرهنگ پذیرش و فرصت عادلانه برای بیمار میباشد.
توصیفگر : ۱. روابط پزشک و بیمار- کلیدواژه‌ها: رضایت بیمار
: جنسیت
: پزشکان
: بیماران
: آگاهی
: Patient Satisfaction
: Sex
: Physicians
: Patients
: Awareness
شناسه افزوده : قاسمی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۵۲۸موجود‭‬
نظرسنجی