رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تطبیقی جنسیتی رضایتمندی از پزشک در مراجعین به درمانگاه های سرپایی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101914
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۲۵‬
شماره راهنما : ‭W،۸۵،و۷۵۴ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ولی الله‌پورامیری، سعید
عنوان : بررسی تطبیقی جنسیتی رضایتمندی از پزشک در مراجعین به درمانگاه های سرپایی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سعید ولی الله پورامیری
استاد راهنما : ؛ غلامرضا قاسمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۲۲‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۰۰۱۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مطالعات و تجربیات مختلف نشان داده است تطابق جنسیتی بین بیمار و پزشک موجبات کیفیت ارتباط بهتر با بیمار و بالعکس عدم تطابق جنسیتی زمینه ساز تضعیف ارتباط بین پزشکی و بیمار و عدم مشارکت کافی در تشخیص و درمان بیماری می باشد. موضوع تطابق جنسیتی بین بیمار و پزشک از جنبه های مختلف پزشکی، روانپزشکی، مذهبی، فرهنگی، و اجتماعی حائز اهمیت بوده و در برخی موارد، عدم تطابق جنسیتی موجب پنهان ماندن جنبه های مختلف بیماری و همچنین نارضایتی بیماران می گردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه زنان و مردان بیمار در رضایتمندی آن ها از پزشک معالج خود انجام گرفت. این مطالعه توصیفی تحلیلی در شش ماه اول سال‭ ۱۳۹۱ ‬در سطح درمانگاه های عمومی و تخصصی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روی‭ ۴۲۳ ‬بیمار مراجعه کننده به این واحدها انجام گرفت. شرکت کنندگان در مطالعهه به روش نمونه گیری ساده و در دسترس از بین مراجعین به درمانگاه های سرپایی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند. رضایتمندی بیماران به کمک پرسشنامه مشارکت و رضایت بیمار ‭(PICS)‬ تعیین گردید. تحلیل داده ها بوسیله رایانه و نرم افزار ‭SPSS.21‬ با استفاده از آزمون های توصیفی، ‭t-student‬ و کای دو انجام شد. تطابق جنسیتی در بین‭ ۲۳۱ ‬بیمار ‭ ۵۴)‬درصد) وجود داشت.‭ ۸۳ ‬درصد بیماران مرد و‭ ۷۰ ‬درصد بیماران زن به پزشک مرد مراجعه کردند و تفاوت معنی داری در انتخاب جنسیت پزشک وجود داشت. رضایت بیماران از پزشکان پایین بود. رضایت در گروه انطباق جنسی بالاتر از گروه عدم انطباق جنسی بود ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. مشاهدات این مطالعه حاکی از آن است که تطابق جنستی بیمار و پزشک در مراکز درمانی در حد مناسبی نیست و علاوه بر آن مشارکت کافی بین بیمار و پزشک صورت نمی گیرد. این امر باعث می گردد که رضایت بیماران کاهش یافته و تبادل اطلاعات بین پزشک و بیمار در حد مناسبی انجام نشود و در نتیجه تشخیص و درمان صحیح بیماری دچار مشکل شود. و لذا لازم است تدابیر لازم در جهت تامین و توزیع متناسب پزشک عمومی و متخصص در مناطق مختلف صورت گرفته و در جهت اشاعه فرهنگ برابری توانمندی های پزشگان زن و مرد تلاش گردد
توصیفگر : ۱. رضایت بیمار- کلیدواژه‌ها: روابط پزشک - بیمار
: جنسیت
: پزشکان
: بیماران
: تسهیلات مراقبت های سرپایی
: Physician- Patient Relations
: Sex
: Physicians
: Patients
: Ambulatory Care Facilities
شناسه افزوده : قاسمی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۵۲۵موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۴۵۲۵موجود‭‬
نظرسنجی